DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 28     <-- 28 -->        PDF

f´f/


v\d( ^\


/)


t ING. DUŠAN LAPAJNE


Na polju časti i slave u borbi sa četničkokomunističkim
bandama položi svoj život Ing.
Dušan L a p a j n e, upravitelj državne šumarije
u Novom.


Ing. Dušan Lapajne.


Pokojnik je rođen 1899. u Idriji, gdje je
svršio pučku školu i gimnazijske nauke, a šumarski
fakultet u Zagrebu 1926.


Po svršetku naukovanja ne dobi odmah
mjesto u državnoj službi, već prima mjesto
kontraktualnog činovnika, a kasnije dnevničara
sve do pod konac 1932. kod Ravnateljstva
šuma brodske imovne općine u Vinkovcima.
Tek 19. prosinca 1932. bude imenovan u svojstvu
činovničkog pripravnika kod istog Ravnateljstva
šuma.


Iz političkih razloga premještan je više
puta, a godine 1939. premješten je iz Krivog
Puta za upravitelja državne šumarije u Novi.


Za vrijeme službovanja u Vinkovcima druži
se samo sa šumarima-Hrvatima, koji oblikuju


u njemu čistu hrvatsku dušu. Tako oblikovan,
prenapunjen voljom i ambicijom, radi i stvara
na stručnoj i narodnoj njivi. Spotiče se ali o
teške zaprijeke tadanjih političkih režima, koje
su bile promišljeno postavljene svakom hrvatskom
biću, da mu onemoguće i koru suha
kruha.


Ova spoznaja pojačava u njemu hrvatsku
svijest do krajnjih mogućih granica tako, da
se u mnogim časovima nije mogao svladavati,
a da fizički ne obračuna sa svakim protivnikom
hrvatske državne misli. Naravno da je
zbog toga osjetio na sebi i svojoj porodici tešku
osvetu, ali je jobski sve podnosio, tvrdo
vjerujući, da će pravda pobijediti.


Sve svoje znanje ulagao je u stručni rad
sa neobično velikom ljubavi za svoje šume i
svoj narod. Ništa mu nije bilo teško, nikakovim
poteškoćama nije se uklanjao, nije poznavao
birokratizam, već je danju i noću radio
na velikom narodnom i stručnom polju
kao uzor činovnik-Hrvat.


Pod ovakovim prilikama izgrađen čovjek
nije mogao biti drugo nego čvrst i odlučan
ustaša.


Davno prije osvita Nezavisne Države Hrvatske
radi on na ustaškom polju riječju i djelom,
vršeći često teže zadatke, povjerene mu
od strane ustaške središnjice u Zagrebu za kotar
Novi.


Zoru Nezavisne Države Hrvatske dočekao
je sav presretan i pregarajući svu mukotrpnu
i tegobnu prošlost baca se svom snagom na
rad u svojoj slobodnoj i nezavisnoz Državi.


Imenovan je odmah pobočnikom logornika
u Novom, koju je dužnost vršio zdušno i samoprijegorno
na opće zadovoljstvo.


Na poziv svoje domovine hita na uništenje
četničko-komunističkih banda u Bosnu u svojstvu
domobranskog poručnika.


Osmi dan po oproštaju sa svojom porodicom
pade časno kao ustaša kod prvoga izlaza
u teren.


Ostavlja dvije nejake kćerkice i ucviljenu
suprugu, koja je po njegovoj smrti porodila i
treću kćerkicu.


Ucviljenoj porodici izrazujemo najdublje
saučešće, a našem vrlom drugu i čelik Hrvatu
neka bude lagana hrvatska zemlja za koju je
živio i umro.


Slava Ing. Dušanu LapajneT


Ing. I. Rukavina


VJEŽBENICKA SLUŽBA ŠUMARSKIH INŽENJERA U SLUŽBI POSEBNIKA


Sa strane međukomorskog odbora Hrvatskih
inženjerskih komora izdane su upute o
vježbeničkoj službi inženjera u službi kod posebnika
(privatnika) i tiskane u Vjesniku istih
komora br. 1.—2. iz 1942. god. Iz tih uputa u
Hrvatski šumarski list prenosimo bitni dio
uputa, koji glasi:


Paragraf 14. zakona o ovlaštenim inženjerima
od 30. kolovoza 1937. u svom stavu 1. i


2. glasi ovako:
»Pripravnici za ovlaštene inženjere izuzevši
onih, koji su u državnoj ili samoupravnoj
službi ili u službi vodnih zadruga, dužni su po
dobivenoj diplomi javiti se nadležnoj Inže


njerskoj komori, koja će ih uvrstiti u red pripravnika.


Inženjerske komore voditi će o pripravnicima
očevidnost (evidenciju), nadzirati njihovu
praksu, brinuti se o njihovom uposlenju, izdavati
im potrebna uputstva, potvrde i t. đ.«


Prema tome diplomirani inženjeri, hrvatski
državljani, izuzev onih koji su u državnoj,
županijskoj´ ili općinskoj službi ili u službi
vodnih zadruga, dužni su po dobivenoj diplomi
javiti se u najkraćem roku mjesno (teritorijalno)
nadležnoj inženjerskoj komori (odnosno
njenoj poslovnici) u svrhu upisa za pripravnika
za ovlaštene inženjere, jer im se u protivnom


154