DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 27     <-- 27 -->        PDF

koja je posebnom uredbom ministarstva prosvjete
(iz 1939. godine) priznat rang srednje
šliole, a njezinim apsolventima priznato pravo
polaganja stručnog ispita i napredovanja od


IX. do
V. tadanje činovničiće grupe.« (br. 111.
142.).


Zaključak: Kalco ovaj prijedlog nije u
slcladu s propisima društvenih pravila o podjeli
članstva, to se odbija.


3. Primanje novih članova:
a) za redovite članove primaju se:
I , V Ing. B a 1 li o v s k i Aleksandar, šum. viši
!0Ing. Blaž e va c IViaksimilijan, šum. vježbenik,
Prnjavor;
Ing. B u j i ć Zivko, šum. viši pristav, Banja
Luka;
Ing. C V i t o V a c Vjekoslav, šum. viši pristav,
Modruš;
Ing. D u m i ć Krunoslav, šum. vježbenik.
Hrvatska Mitro vica;
Ing. D e g 0 r i c i j a Zlatko, šum. vježbenik,
Zagreb;
Ing. F i 1 i p o v i ć Hajrudin, šum. vježbenils,
Ključ;
Ing. Hasandedić Semsudin, šum. viši
pristav, Sarajevo;
Ing. Isaje v Ivan, šum. pristav, Sarajevo;
Ing. Jezovše k Josip, upr. šumarije Dvor
na Uni;
Ing. K r e s o Sejdo, šum. vježbenik, Nova
Gradiška;
Ing. M a j n a r i ć Milivoje, šum. vježbenik,
Fužine;
I 1 \)6 /ing. T r o h a r Vladimir, šum. pristav vla


i.
sfelinstva Vukovar;
Ing. Moća n Franjo, upravitelj šumarije,
Delnice;
Ing. S e r t i ć Ivo, šum. vježbenik. Ravna
Gora;
Ing. G o j m e r a c Milan, šum. inž. Varcaf
Vakuf;
Ing. Radosavljević Ivan, šumar, pristav,
Ogulin;
Ing. M i h a j 1 o v i ć Nikola, šum. vježbenik,
Ogulin;
Ing. Lonča r Milutin, šum. nadzornik.
Nova Gradiška;
Ing. Prs a Pavao, šum. vježbenik, Vinkovci;
Ing. C e p e 1 a k Dragutin, šum. vježbenik,


Vinkovci;
Ing. G j u k i ć Dušan, šum. savjetnik, Sarajevo;
Ing. M a r k o v i ć Ivan, šum. nadzornik,
Nova Gradiška;
Ing. S u r u 1 i z Muhamed, šum. pristav.
Nova Gradiška;


b) za izvanredne članove primaju se:
K 1 i m e š Josip, viši šum. povjerenik, Sarajevo;
O r o s z Aleksandar, nadšumar Lacičići, p.
Sljivoševci;


c) za članove podmlatka primaju se:
Beu s Stanko, stud. šum., Zagreb;
Dekani ć Ivo, stud. šum., Zagreb;
Gjerk i Antun, stud. šum., Zagreb;
Hi l Stjepan, stud. šum., Zagreb;
Hulje v Matej, stud. šum., Zagreb;
Ivaniševi ć Miroslav, stud. šum., Zagreb;
Kub o vi ć Milan, stud. šum., Zagreb;
Kordi š Franjo, stud. šum., Zagreb;
Radiče v Josip, stud. šum., Zagreb;
Tumb i Josip, stud. šum., Zagreb;
Widr a Roman, aps. šum., Zagreb;
Wehman n Stjepan, stud. šum.. Varoš;
Pintari ć Stanko, stud. šum., Đakovo;
Luckman n Ferdinand, stud. šum. Pož.


Brestovac;
Pliveri ć Krešo, stud. šum., Pleternica;


c) iz članstva istupili su:
I V e 1 j i ć Juraj, šum. povjerenik. Nova Gradiška;
P o p j a n o V Ing. Nikola, Banja Luka.


d) Umrli članovi:


.yy/o^


Qxa h o V a c Ing. Petar, šum. savj., Zagreb
Haueis e Ing. Levin, šum. savj. u m., Zagreb;
L a p a i n e Ing. Dušan, upr. drž. šumarije.
Novi Vinodol;
M a d j 4r e V i ć Ing. Srećko, šum. insp. u m., ^´´´^^^/ Zagreb; " ^


d) u članstvo nije mogao biti primljen Ing.
R i h t a r Ciril, šum. savjetnik Celje, jer živi
izvan područja Nezavisne Države Hrvatske.


VIII. EVENTUALIJE.
1. Tajnik izvješćuje o pozivu pripremnog
odbora za proslavu prve godišnjice
osnutka Nezavisne Države Hrvatske,
prema kojem trebaju sva društva dne 9.
travnja održati sjednicu svog upravnog odbora,
na kojoj će se zaključiti o jednom većem radu,
koji će se sprovesti tokom druge godine Nezavisne´
Države Hrvatske, a kao spomen na obnovu
hrvatske države.
U vezi toga predlažu:


Ing. Ivo G o d e k, da bi Hrvatsko šumarsko
društvo poduzelo inicijativu za pošumljavanje
brijega Grmošćice na zapadnom dijelu Zagreba
sa svrhom, da se taj brijeg pretvori u park,
koji Je Zagrebu potreban; Ing. Josip J o z i ć
je mišljenja, da bi se godišnjica mogla proslaviti
podjelom jedne stipendije iz sredstava Hrvatskog
šumarskog društva, a Ing. Ivan A s a nč
a i ć nabacuje ideju izdavanje jedne šumarske
knjige, kao trajnog spomenika na ovu obljetnicu.


Zaključak: Za održavanje sjednice i donošenje
zaključaka u ime cijeloga odbora ovlašćuju
se odbornici iz grada Zagreba.


2. Zatim tajnik saopćuje stigle zahvale na
pripomoći, koje je društvo isplatilo prigodom
Božića prošle godine.
3. Za ovjerovitelje ovog zapisnika izabiru se
odbornici Ing. Ivo G o d e k i Ing. Petar O s t o-
j ić.
Zaključeno i potpisano:


Tajnik: Predsjednik:
Ing. O. Piškorić, v r. Ing. A. Abramović v. r.


153