DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Bilješke


IZRADBA AEROPLANSKIH PROPELERA IZ DEVETA


Zbog svojih dobrih statističkih svojstava, te
uslijed spram metala male težine, njemačko
zrakoplovstvo velik broj propelera aeroplanskih
motora izrađuje iz drveta. Drvo se i prije upotrebljavalo
za izradu propelera, ali je velika
razlika između nekadanje i sadanje izrade. U
početku se komad drveta neposredno izradio u
propeler, ali za današnje aeroplane s velikim
naponima motora i velikim brojem okretaja takva
izrada propelera nije zadovoljavala. Danas
se drvo kao tvorivo prethodno priredi na bazi
ukočenog (šperovanog) drveta.


Za izradu propelera upotrebljava se najviše
bukovo drvo. Listovi tankog furnira u hidrauličkom
tijesku (preši) slijepe se u daske oko 3
cm debljine. Tako dobivene daske ponovo se
sljepljuju na debljinu potrebnu za izradu propelera.
Propeleri se izrađuju iz jednog tako slijepitog
bloka rezanjem s pilama vrpčanicama.
Od tako grubo izrezanog oblika propelera do
konačnog oblika i konačne obrade dug je put
preko najfinije obradbe, jer svako propelersko
krilo ugrađeno u propeler (koji se sastoji od 2
do 3 propelerska krila) mora biti izbalansirano
s gramskom točnošću.


Obrađeni drveni propeler presvlači se poput
paučine finom žičnom mrežom i potom se pristupa
lakiranju. Lakiranje se opetuje više puta,
a zadnji sloj laka izrapavi se pijeskom, da se
ne bi sjajio. Bridovi propelera, koji sijeku zrak, Hidraulički tijesak za Ijepljenjc furuirii. lludnik
oblože se metalnim ovojem. E. S. na lijevo vadi gotove furnirske daske.


ŠUMARSTVO U NOVINSTVU 10. TRAVNJA 1942.


U gradivu povećanih opsega dnevnih i tjednih
novina od 10. travnja 1942. god. t. j . o
prvoj obljetnici uspostave Nezavisne Države
Hrvatske, o pojedinim pitanjima šumarstva
raspravljano je, odnosno šumsko gospodarstvo
dodirnuto je u »Gospodarstvu«, »Hrvatskom
Narodu«, »Novoj Hrvatskoj«, »Hrvatskoj Straži
«, te sarajevskom »Osvitu«.


I.
»Hrvatska Straža«, kao i »Osvit«, donijeli
su opće preglede o idejnim smjernicama novog
gospodarskog poretka t. j . sustavnog i vođenog
gospodarstva. Iz članka sarajevskog
»Osvita«, Ing. H. Salković: Gospodarska
politika Nezavisne Države
Hrvatske u prvoj godini njezinog
opstanka , vrijedno je zabilježiti »osnovne
momente«, koji su u prvoj godini Nezavisne
Države Hrvatske utjecali na gospodarsku politiku,
a koji su:


»1. Poimanje države i naroda po kome je
narod jedan organizam čiji je cilj i po moći
i trajanju viši od cilja pojedinaca;


2. stav prema liberalizmu;
3. stvaranje novog gospodarskog poretka i
učvršćenje našeg gospodarstva u taj poredak;
4. nesustavno vođenje gospodarske politike
od strane bivše države i zatečeni problemi u
gospodarstvu, koji su proistekli iz takvog vođenja;


5. rat i ratne posljedice, koje su se odrazile
i na hrvatskom gospodarstvu.«
Od šumarstva u ovom gospodarstvu naglašeno
je dokidanje dugoročnih ugovora, te vršenje
iskorišćavanja državnih šuma u vlastitoj
režiji s izgradnjom šumskih prometnih sredstava,
a navedeno, da se rješavaju »nasljeđena
pitanja«: uzurpacije, meremat i šumska paša.


Zagrebački tjednik »Hrvatska Straža«
u svom članku »Opće smjernice hrvatske
gospodarske politike« govoreći


o hrvatskom šumarstvu i rudarstva naglašuje
ulogu čovjeka u šumskoj produkciji, jer je
»količina drveta i te kako vezana za naš postupak
sa šumom, pa čovjek od jedne šume
može dobiti velike vrijednosti ili je posve
upropastiti«. Kao najvažniji rad u minuloj godini
života Nezavisne Države Hrvatske označena
je Zakonska odredba o prestanku krajiških
imovnih općina, koja zakonska odredba
ujedno znači »i početak bolje obskrbe drvetom
hrvatskog sela, a i gradova«, a što »će se izvršiti
na osnovu posebne zakonske odredbe, koju
je u svom izvješću hrvatskom saboru najavio
ministar šumarstva i rudarstva«.
O ukidanju imovnih općina piše i dnevnik
»Nova Hrvatska« (članak pod naslovom


146
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 21     <-- 21 -->        PDF

>Ukidanjem imovnih općina pridonosi se sređivanju
našeg šumarstva«). Sam članak ne donosi
ništa nova, nego predstavlja opetovanje
misli iznijetih u službenom obrazloženju k samoj
zakonskoj odredbi. Pored toga važnost
šumarstva za Hrvatsku naglašena je i u u prikazu
o gradnji zgrada pojedinih fakulteta hrvatskog
sveučilišta u Zagrebu.


II.
Priradni dnevnik »Gospodarstvo« donosi
priloge »G ospodarstvo na našem
Krš u«, te »M ogu li se šume seliti«
s podnaslovom »Jedan poticaj za pošumljenje
krša i za dobivanje veće površine poljodjelskog
tla«. U prvom članku nepotpisani autor
naglašuje, da su »melioracije kraških polja u
hidrografskom pogledu sasvim različite od
ostalih melioracija«. Hidrografske melioracije
kraških polja znače reguliranje vodnog režima
pomoću ponora zahtijevajući od izvršioca ovih


poboljšbi velike zahtjeve znanja i opažanja,
ako se hoće polučiti postavljeni cilj. Izvršenje
ovih radova pisac povjerava ministarstvu prometa
i javnih radova, gdje bi trebalo
ustanoviti »savjetujući i kontrolni
odbor , u kojim bi surađivali stručnjaci
svih znanstvenih struka, osobito pak inženjeri
(građevinski s dugom praksom, agronomi, šumari
— pošumljivanje i uređivanje bujica),
kemičari, agrarne operacije — komasacije zemljišta,
zdravstveni zavod i veterinari. Ovaj
odbor davao bi općenite upute za pravilno izvađanje
radova na melioraciji kraških poljakultiviranju Krasa«.


U članku »Mogu li se šume seliti«, kao i u
članku prof. Ing. Stj. Horvata: »Hrvatsk i
narod gospodarski osvaja svoj životni
prostor« (u »Hrvaskom Narodu«)
dodiruje se pitanje relativnog šumskog tla, a
tvrdnje iznijete u ovim člancima predmetom
su posebnog članka. P.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTV O U SPOMEN PRVE GODIŠNJICE
NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE


U spomen prve godišnjice uspostave Nezavisne
Države Hrvatske Hrvatsko šumarsko
društvo na sjednici upravnog odbora održanoj
dne 11. travnja 1942. godine zaključilo je izvršiti
ove radove izvan svog redovnog programa
rada:


1. Izdati knjigu o važnosti i zadaći
šuma u suvremenom životu
uopće, a za Hrvatsku napose. Knjiga
će biti u prvom redu namijenjena hrvatskom
seljaku, koji je u neposrednom dodiru sa šumom,
kako bi mu se pružila prilika upoznati
vrijednost hrvatskih šuma i kako bi ga se potaklo,
da i svoj odnos spram šume uredi kao
spram velikog dobra i dragocjenog svog blaga.
Ova knjiga bit će doprinos ne samo Hrvatskog
šumarskog društva kao cjeline, nego i svakog
pojedinog društvenog člana, koji će svojim doprinosima
u novcu omogućiti podjelu što većeg
broja ove knjige narodu.
2. Članovi će Hrvatskog šumarskog društva,
izvan svog službenog rada, povesti promičbu
za iskorišćavanje svakog slobodno
g komadića zemljišta nesposobnog za drugu
sadnju (na pr. uz živice, puteve, bare i t. d.)
sadnjom šumskog drveća. To znači
sadnja po posjedniku takvog zemljišta često
od svega nekoliko stabala, ali koja će sadnja
od mnoštva pojedinaca predstavljati veliku
šumu od desetak milijuna stabala.
3. Kao treću vidnu uspomenu na prvu godinu
samostalnog državnog života zaključeno
je potaknuti pošumljavanje nepošum-
Ijenog dijela brijega Grmošćica,
koji se brijeg nalazi na zapadnom dijelu grada
Zagreba, te koje pošumljavanje znači prvi korak
k ostvarenju parka u tom dijelu grada.
Hrvatsko šumarsko društvo izvršilo bi tehničke
predradnje (osnovu za pošumljavanje i ostale
radove), dok bi se sama izvedba pošumljavanja
imala izvršiti sporazumno s ministarstvom
hrvastkog domobranstva, kao i uz pomoć ministarstva
šumarstva i rudarstva, te grada Zagreba.


Na osnovu naprijed iznijetih zaključaka
pozivaju se gg. članovi na izvršenje njihovih
dužnosti. Dobrovoljni prinosi mogu se
poslati i čekovnom uplatnicom Hrvatskog šumarskog
društva, koja se u tu svrhu prilaže
ovom broju Šumarskog lista.


Nadalje pozivamo gg. članove, da izvrše i
drugi dio zaključaka sjednice od 11. IV. 1942.
godine t. j. provedu promičbu pošumljavanja
odnosno sadnje šumskog drveća
. K poslu valja odmah prionuti i tokom
ljeta ustanoviti potreban broj sadnica, te iste
pravovremeno osigurati i za sadnju dobaviti.
Krajem ožujka 1943. godine ne zaboraviti Hrvatsko
šumarsko društvo izvijestiti o broju i
vrsti posađenog šumskog drveća, te o broju
osoba, koje su ovu sadnju izvršile.


Tajništvo Hrvatskog šumarskog društva.


147