DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1942 str. 17     <-- 17 -->        PDF

PREGLED


DRVO U IZVOZNOJ TRGOVINI NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE


Ministarstvo obrta, veleotarta i trgovine objavilo
je prve podatke o našoj izvoznoj i uvoznoj
trgovini u vremenu od 10. travnja do 31.
prosinca 1941. godine. Ovi podatci iznijeti su
samo u relativnom odnosu,, koji nam daje pregled
strukture prve godine naše međunarodne
trgovine. Iz tog pregleda vidimo, da je u iz voznoj
trgovini na prvom mjestu


Poljodjelski proizvodi .
Stoka i stočni proizvodi
Prehranbeni proizvodi
Drvo i izradbe .
Zemlja i kamen .
Rude i metali .
Strojevi ... .


Kemijski proizvodi


Staklo i izradbe
Papir
Tekstil
Pogonska sredstva
Žigice
Razne izradbe
Kaučuk ....
Kože i krzna .


Kn j Iže vno s t


Dr. J. Krahl - Urban:


UNTERSUCHUNGEN


drv o s 30,1% vrijednosti cjelokupnog izvoza.
No i u onih 12,4% vrijednosti izvezenih kemijskih
proizvoda skoro su isključivo proizvodi
drveta, jer su glavni izvozni proizvodi naše kemijske
industrije tanin i proizvodi suhe destilacije
drveta. Struktura izvozne i uvozne trgovine
Nezavisne Države Hrvatske u 1941. godini
izgleda ovako:


I Z V 0 z U voz
oličina Vrijednost Količina Vrijedn
3,1 16,1 1,6 3,3
1,7 20,8 0,02 8,2
0,7 5,9 2,6 5,2
26,5 30,1 12,8 0,8
6,1 2,09 2,4 1,1
39,7 4,4 1,5 2,03
0,04 0,6 5,09 22,7
3,7 12,4 2,7 9,2
0,1 0,3 1,3 2,1
0,02 0,6 2,7 3,9
0,02 0,3 1,5 39,4
17,7 4,5 62, 7,8
0,1 1,3 — —


— 0,3 1,6 0,8
— — 0,03 0,2
— — 0,02 1,1
UBER DEN JAHRRINGBAU DER EICHEN IM PREUSS.
FORSTAMT FREIENWALDE.


72 stranice, 22 slike i 7 tabela. Naklada J. Neumann — Neudamm 1939.


Starih za sječu zrelih hrastovih šuma nestaje.
Hrastovina uzgojena u tim starim hrasticima
i po dimenzijama i po odličnim tehničkim
svojstvima bila je prvorazredno furnirsko
drvo. Danas veleobrt hrastovih furnira
ostaje bez sirovina. Na svim područjima hrasta
nailazimo na istu sliku, a ta je preobilje
mladih, nešto srednjedobnih te potpuno pomanjkanje
najstarijih dobnih razreda. Prema
podatcima g. ing. Mujdrice u području naše
slavonske hrastovine (Ravnateljstvo državnih
šuma Vinkovci) iznosi udio iznad 120 godina
starih sastojina samo 3,73%. Dr. Krahl - Urban
navodi da je u Njemačkoj 1927. bilo hrastovih
sastojina starih iznad 120 godina oko
10,6´´/o. Na području šumarije Freienwalde
bilo je hrastovih sastojina starijih od 140 g.
samo 7,2%. To potpuno pomanjkanje starih
hrastovih sastojina potaklo je autora da svojim
istraživanjem dade odgovor na slijedeća
pitanja:


1) na koji način namiriti potrebe njem. gospodarstva
na hrastovom furnirskom drvetu;


2) da li su mlade u gospodarskoj šumi uzgojene
hrastove sastojine u stanju proizvoditi
drvo sposobno za proizvodnju furnira.


Veleobrt furnira traži za preradu trupce
ovih svojstava:


a) potpune čistoće,


b) što većih dimenzija,


c) jednomjerno svjetle boje,


d) uzanih i pravilno nanizanih godova.


Veliki kompleks pitanja o značenju kvalitete
drveta kod tehničke upotrebe hrastovine,
0 zavisnosti između staništa i kvaliteta drveta
i o uplivu uzgojnih mjera na svojstva hrastovine
nije do danas potpuno istražen. Autor je
u svojim istraživanjima osvijetlio pojedina pitanja
iz toga kompleksa. Iako se istraživanja
ograničuju na područje hrastovih šuma šumarije
Freienwalde i zaključci vrijede samo za
te klimatske i staništne prilike potrebno je i
za naše prilike upoznati se sa rezultatima autorovih
istraživanja.


Autor je razdijelio svoju radnju na pet dijelova:


1) osnovica radnje;


a) klima,


b) tlo,


c) gospodarski razvoj;


2) građa korijena;


3) građa godova;


a) stari hrastovi,


b) mlađi hrastovi,


c) značenje i upliv tla, klime i njege sa


stojine po građu godova;


4) istraživanje o kvaliteti furnira proizve


143