DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Jng. Stjepan Frančiškovič (Zagreb):


KRITIKA OBRAČUNA NORMALNE ZALIHE


(Kritik der Normalvorratsrechnung)


Normalna se zaliha šume može obračunati, kako je poznato, u glavnom na dva
načina: a) pomoću poprečnog sječivog prirasta i b) pomoću gromada dobnih razreda
odnosno Presslerove formule. Ovamo bi se kao treće još moglo dodati i ustanovljenje
normalne drvne zalihe na bazi odabiranja konkretnih sastojina, ali ovaj
način ispuštam iz mog razmatranja zato, što se on radi sporosti postupka i upliva
subjektivnog raspoloženja vrlo rijetko primjenjuje u praksi. Potpuno točan nije
naravski nijedan način, čemu je najbolji dokaz, što obje prvonavedne formule daju
različne rezultate.


a) Obračun normalne zalihe na bazi poprečnog sječivog prirasta pretpostavlja,
da je tekući godišnji prirast u toku čitavog života sastojine konstantan te
da je jednak poprečnom sječivom prirastu. Na toj je pretpostavci i konstruirana
poznata formula.


uuz uZ
^=^-´^´ -^ (1)


prema kojoj je normalna zaliha šume jednaka normalnoj masi jedinice površine
sječive sastojine, pomnožene s brojem hektara šumske površine i podijeljene
sa 2. Analitički predočena predstavlja normalna zaliha, obračunata na ovaj način,
površinu pravokutnog trokuta, komu podnicu čini ophodnja, a visinu gromada sječivog
dobnog razreda (si. 1).


SI. 1. — Gromadna krivulja jelove šume I. bo-niteta po Schwappachu. Vrijeme maksimalnog
poprečnog prirasta označeno crtkanom linijom.


b) Normalna zaliha, obračunata pomoću formule dobnih razreda, predstavlja
površinu, koju zatvaraju gromade svih pravilno nanizanih dobnih razreda izuzev
posljednjeg, od kojeg se dodaje samo polovica gromade (ljetna sječa). Praktična
formula glasi:


F=f(« + 5+c + |)«14 , ..... . (2)


Presslerova formula ispravno predočuje krivulju gibanja mase kao funkciju
vremena, vrste drveća i stanišne dobrote. Temeljna je međutim osebina gromadne
krivulje svih vrsta i svih boniteta, da je uvijek, kako se vidi iz primjera u prilo


69