DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 5     <-- 5 -->        PDF

darenja. Negdje je potrebna podpunapreorijentacijanačina
života.
Kako su to radovi, koji zasjecaju u gospodarstvo sela, bujičarstvo u tom području
ulazi u djelokrug ministarstva seljačkog gospodarstva.


Iz ovih letimičnih pogleda vidimo, da je bujičarska služba u stvari vezana na
razne ustanove, ali možemo ustvrditi, da je po načinu svoga rada najuže
povezana sa šumarstvom, pa je zato najpovoljnije ako
ostane unutar ministarstva šumarstva i rudarstva — uz
predpostavku, da je organizacija bujičarske službe provedena
u prvom redu u interesu samog bujičarstva. U koliko
bi, međutim, u budućnosti sredidbe rijeka, poboljšbe tla i
ostali javni radovi tražili jaču povezanost s bujičarstvo m,
naročito s obzirom na uskladbu rada i sredstava, naravno
je, da će se onda morati tražiti novo riešenje.


Unutar ministarstva potrebno je, da bujičarstvo ostane u organskoj vezi s najbližim
poslovima. Radi toga je danas uklopljeno kao poseban pododsjek u »Odsjek
za pošumljavanje krševa i goleti i uređivanje bujica«. I ako bi, po opsegu posla,
bujičarstvo moglo biti samostalan odsjek, kako je to i u drugim državama, ipak je
sadanje uklapanje bujičarske službe sa pošumljavanjem u jedan odsjek povoljno, jer
su obuhvaćeni u cjelinu koordinirani poslovi. Za sam uspjeh rada je, međutim, od
najveće važnosti organizacija bujičarske službe u nižim instancijama. Ona se mora
ravnati prema potrebi posla, a taj je ovisan o nizu činbenika. Bujice, gorske brzice,
popuzine i ostale tvorbe buj´čnog karaktera izrazito su planinske i brdske pojave
vezane na područja izvjesnog geološkog sastava i klimatskih prilika. To su redovito
povirja rieka, razni slivovi i kupirani gorski ili brdski predjeli. Na Kršu su to dugodolne,
kotline, tokovi kraških rieka i velike vrtače. Drugim riečima bujična područja
vezana su strogo na izvjesne predjele. I upravo ta vezanost bujičnih
područja na izvjesne krajeve u osnovi odlučuje organizaciju
terenske službe. Ako postavimo načelo, da služba mora biti organizirana
tako, da bi se mogli ispravno vršiti terenski radovi, a istodobno provađati
uskladba rada s uredima, čije djelovanje zasjeca u bujičarske probleme, tada se
samo po sebi nameće, da organizacija mora biti provedena prema prilikama bujičnih
područja.


Bujičarska služba je svladavanje dinamičnih sila u svrhu održanja ravnoteže
u planinskim krajevima. Prema tome, ona mora uviek biti u neposrednoj blizini
toga djelovanja. Ona mora vršiti izvide, proučavanje prlika pojedinih bujičnih područja,
davati priedloge za najvažnije poslove, provoditi izmjere, sastavljati osnove,
izvod´ti radove te održavati objekte. Bujičarska služba mora, dalje, obuhvatiti brigu


o svim bujičarskim pitanjima stanovitog područja, čuvanja bujičnih područja, redovnu
administraciju o stručnim pitanjima sa ostalim uredima itd. Ukratko, ta
služba mora obuhvatiti čitav niz pitanja, koja sama po sebi čin e jedn u cje lin
u i ako su u pojedmostima vezana na razna ministarstva.
Baš ta jedinstvenost i posebnost bujičarske službe, pa
onda činjenica, da je ta služba vezana na izvjesne predjele,
uvjetuju u izvršnom dijelu njenu potpunu odijeljenost od
ostalog šumskog gospodarstva i uprave. Pošto je njezino djelovanje
uz to vezano još na čisto prirodne sile elementarnog značaja (prolome oblaka, velike
vode, naglo otapanje sniega, itd.), čije djelovanje traži slobodu rada, to služba
mora imati i izvjesnu samostalnost i ne smije biti vezana uz ostalu šumarsku
službu, kojoj je buj´carstvo tek — sporedna grana.


Tim uslovima bi najbolje odgovarali posebni bujičarski uredi, koje bismo mogli
nazvati »Sumarsko-tehnički uredi za uređivanje bujica«. Ti bi
Liredi mogli biti samostalni i izravno podvrgnuti ministarstvu. Svaki ured bi djelovao
na području više župa i bio bi, kako samo ime kaže, tehnički provedbeni
organ ministarstva — za bujičarske poslove. Ured bi kao središnjica za svoje područje,
piema potrebi posla, obrazovao terenske odrede (sekcije), koje bi vršile radove za


67