DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Odpušteni su iz državne službe: Ing. Svetislav Vasiljević, šum. vježbeIng.
Petar Komljenović, šum. vježbenik
kod r. drž. š. u Sarajevu;
nik kod r. drž. š. u Mostaru; Nedeljko L a z i ć, šumar IX. grupe kod r.
Ing. Zlata 2 a r k o v i ć, šum. vježbenik kod drž. š. u Sarajevu;


r. drž. š. u Sarajevu; Cedomir Pantelič , oficijal IX. grupe kod
Ing. Andrija Starović , šum. vježbenik r. drž. š. u Sarajevu;
kod drž. šum. u Podgrabu;


Ing. Dimitrije Bećarević, šum. pristav
Ing. Božidar Stojanović , šum. vježbeVIII.
grupe kod drž. šum. u Bos. Gradiški;


nik kod r. drž. .š. u Tuzli;


Ing. Borislav Obradović, šum. pristav


Ing. Bogoljub G o 1 i ć, šum. vježbenik kod


VIII. grupe kod drž. šum. u Ljubinju;
r. drž. š. u Banjaluci;
Ing. Čedomil K o n d r i ć, šum. pristav VIII.


Ing. Slavko Novčić , šum. vježbenik kod


grupe kod dr. šum. u Gračanici;


r. drž. š. u Tuzli;
Ing. Milan Stojaković, šum. vježbenik


Bogdan R a š e v i ć, akcesista X. grupe kod


kod r. drž. š. u Banjaluci;


r. drž. š. u Sarajevu;
Ing. Dušan Antunović, šumar, pristav


Ing. Luka T u r i n, rač. vježbenik kod r.


VIII. grupe kod drž. šum. u Ilidži;
drž. š. u Zagrebu;
Jovan S u p i ć, podšumar I. razreda VII. Todor Tabaković , podšumar IX. grupe
grupe kod r. drž. š. u Sarajevu; kod drž, šumarije u Potocima;
Ing. Petar S u d j i ć, šum. v. pristav VII. Ing. Nikola S e p i ć, šumar. v. pristav


iv/IX. f^%[´^l
grupe kod r. drž. š. u Sarajevu; grupe kod r. š. u Mostaru.


UPLATA ČLANARINE I UPISNINE ČLANOVA


V IVIJESECU PROSINCU 1941.


Redovitih članova: Član utemeljitelj:
Kuna 360.—: Beiwinkler Viktor, Djakovo; Kuna 4.800.—: Ministarstvo šumarstva i rudarstva
Središnjica za ogrijev, Zagreb.


Kuna 220.—: Helman Mati ja, Zagreb; Jan-


Izvanrednih članova:


ković Mirko, Nova Raca; Kovačić Borislav,


Kuna 120.—: Hasanagić Mustafa, Vareš; Si-


Ogulin;


šić Muhamed, Vareš; Saletković Akif, Vareš;
Kuna 150.—: Huša Jaroslav, Banjaluka; Prvo dalmatinsko trgovačko društvo, Dubrovnik.


Kuna 100.—: Dobrić Ante, Karlovac; Ferić


Članovi pomlatka:


Ilija, Petrinja; Herman Josip, Tuzla; Marušić
Mijo,, Zagreb; Mijić Ante, Zepče; Maljko Ser-Kuna 130.—: Milan Kubović, Zagreb;


i^ gij^Karlobag; Novaković Mladen, Nova KaKuna
120.—: Janeš Dragutin, Zagreb;
pela; Radišević Milan, Vinkovci; Savor Ivan, Kuna 50.—: Čulumović Petar, Zagreb; De-
Bjelovar; Sverko Ivo, Gospić; Cenić Ante, Vingoricija
Zlatko, Zagreb.
kovci; Maček Stjepan, Dugoselo; Pretplata:


Kuna 110.—: Balkovski Aleksander.- Nova N OG


Kuna 50.—: Bastjančić Ivica, Vinkovci; Du-


Gradiška; "^


mendžić Adolf, Zagreb; Miletić Sime, Otočac;


Kuna 100.—: Ministarstvo za obrt, veleobrt


Kuna 20.—: Cezner Josip, Banjaluka; Humo i trgovinu, Zagreb; Ministarstvo vanjskih poSalih,
Srednje; Koludrović Cedomil, Makarska; slova, Zagreb; Knjižnica općine grada Zagreba,
Lipičan Mijo, Vareš; Ljubović Hijadet, Visoko; Zagreb.


U IVIJESECU SIJEČNJU 1942.


Redovitih članova: Kuna 100.—: Kelner Hugo, Varažd. Toplice;
Mazanek Josip, Novska; Miiller Đuro, Virovi


Kuna 360.—: Rihtar Ciril, Zagreb;


tica; Vidmar Vilko, Nova Gradiška;


Kuna 260.—: Bilić Pavao, Banjaluka; Oroz Kuna 80.—: Cepelak Dragutin, Vinkovci;
Aleksander, Lacići; Prsa Pavao, Vinkovci;
Kuna 240.—: Abramović Ante, Zagreb; Ber-Kuna 70.—: Kovačević Dušan, Banja Luka;
tić Stjepan, Morović; Levaković Ante, Zagreb; Kuna 60.—: Asaj Franjo, Vinkovci; Crna-
Pleško Bartol, Krapina; Piršić Vilim, Vinkovdak
Milan, Vinkovci; Duličević Martin, Vin


ci; Pičman Dragutin, Karlovac; Rosandić Mikovci;
Jozić Josip, Vinkovci; Jerbić Marijan,
lan, Zagreb; Sertić Ivo, Ravna Gora; Sustić Vinkovci; Korošec Mijo, Vinkovci; Mazanek
Josip, Zagreb; Ton Josip, Orahovica; Wund-Josip, Vinkovci; Radošević Milan, Vinkovci;
szam Aleksander, Zagreb; Stivičević Nikola, Vinkovci; Simić Rudolf, Vinkovci;
Tomašegović Zdenko, Zagreb; Zužek Jo


Kuna 200.—: Prpić Stjepan, Glina; Sebetić


sip, Vinkovci.


Marko, Vinkovci;


Kuna 40.—: Balkovski Aleksander, Nova i Qt


Kuna 180.—: Humo Salih, Srednje;


Gradiška; Denisov Gabriej/ Ogulin; Kovačić \*"


Kuna 140.—: Huša Jaroslav, Banjaluka;


Borislav, Ogulin; Kršćanović Ivan, Ogulin;


Kuna 120.—: Bobkov Leonid, Banjaluka; Kreso Sejdo, Nova Gradiška; Mihalić Stjepan,
Fitze Karlo, Tuzla; Korica Vladimir, Okučani; Ogulin; Mihajlović Nikola, Ogulin; Slović ZvoRiikert
Kamilo, Rajić; Runje Hinko, Hrv. Minimir,
Ogulin; Suruliz Muhamed, Nova Gratro
vica; Sučič Jakob, Derventa; diška.


94
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Kuna 20.—: Ravnateljstvo šuma biv. i. o.
Nova Gradiška uplatilo za članove: Skopac
Stjepan, Zastavniković Bogdan, Marković
Ivan, Gjurković Matija, Knez Antun, Kral Franjo,
Jerbić Zdravko, Rogina Tugomil, Petek
Franjo, Francišković Hrvoje, Novaković Mladen,
Androšević Mihajlo, Kreso Sejdo, Muhamed
Suruliz, Balkovski Aleksander;
Ravnateljstvo šuma biv. i. o. Vinkovc i
uplatilo za članove: Fischer Maks, Smilaj Ivan,
Bucalić Janko, Res-Koretić Vladimir, Jelenčić
Vladislav, Cenić Antun, Jelenić Ivo, Vilček
Em.anuel, Turković Karlo, Čuvaj Josip, Jindra
Branko, Gorupić Petar, Valentić Ernest, 2ukina
Ivan, Pauković Antun, Balaić Mijo, Butković
Matej, Bastjančić Ivica;
Ravnateljstvo šuma biv. i. o. Hrvatsk a
Mitr o vic a uplatilo za članove: Strepački
Vjekoslav, Runje Hinko, Muck Valter, Navrati!
Ivo, Krasojević Cvjetko, Košćak Franjo,
Dumić Kruno;


Ravnateljstvo šuma b. slunjske i. o. Karlo va
c uplatilo za članove: Jasić Dušan, Subat
Antun, Lukačić Petar, Jal Vilim;
Klub šumara. Banja Luka za članove:
Stimac Ježa, Sinicki Ivan, Antonijević Eugen^


o^
Panov Aleksander, Kajtaž Omer; yRavnateljstvo šuma Gospi ć uplatilo za članove:
Mahovlić Josip, Hržić Gustav, Serdar
Stjepan, Kostelić Oskar, Sverko Ivo, Bičanić
Branko, Matijašić Vladimir, Koch Miroslav,
Mane Eduard, Milinković Ivan, Pavičić Stjepan,
Fašaić Vid, Tranger Teodor, Ratko Kevo,
Krpan Juraj, Kosović Juraj;
Broj: 7495/41.


Predmet: Greda z. z. prodaja hrastova.


Posebno uplatili: Ferić Ilija, Petrinja;
Radosavljević Ivan, Kvaternik Ante, Ivković
Stjepan, Ogulin; Mihaliček Nikola, Zavidovi-^^ fofc
ći; Petrović Franjo,""TSara3evo; Katić Antun i
Skripko Vasilije, Sarajevo; Majnarić Milivoje,
Fužine; Renko Stanislav, Mrkopalj; Jezovšek
Josip, Dvor.


Državna šumarija Nov i poslala je 40.— Kuna
ali bez oznake u ime čega, te stoga neka javi
za koga je novac poslan.


Članovi pomlatka:


Kuna 130.—: Radičević Josip, Zagreb; Widra
Roman, Trifael;
Kuna 70.—: Beus Stanko, Krenišević Miroslav,
Zagreb;
Kuna 60.—: Gjerki Antun, Hil Stjepan, Zagreb;
Kuna 50.—: Tumbi Josip, Zagreb;
Kuna 40.—: Huljev Matija, Zagreb;
Kuna 30.—: Kordiš Franjo, Ogulinac Stjepan,
Pilarić Zlatko, Zagreb;
Kuna 20.—: Gorup Eduard, Zagreb.
Pretplata:
Kuna 120.—: Fantoni Rajmund, Zagreb;


Kuna 100.—: Turković Milan, Sušak; Destilacija
drva d. d., Teslić; Dohodarstveni ured
kneza Odelskalhi, Ilok.


OGLAS DRAŽBE


Na osnovu odobrenja bivše banske vlasti banovine Hrvatske broj 4357-V-1941
od 12. II. 1941. prodavat će se dana 2. III. 1942. god. u 11 sati u uredu kotarske
oblasti u Sisku putem javne pismene dražbe 669 hrastovih stabala nalazećih se u
šumi »Kozlovica« vlasništvo z. z. Greda uz iskličnu cijenu od 300.000 Kuna.


Suma leži uz državnu cestu Sisak—Zagreb, a udaljena je od željezničke postaje
Sisak 9 km.
Grane i dijelovi stabla ispod 10 cm sa korom nisu predmet prodaje već ih kupac
imade ostaviti na raspolaganje z. z. Greda.


Propisno biljegovane ponude sa lO^/o žaobinom mogu se predati samo do sata
dražbe u uručbenik ove kotarske oblasti. Kasnije stigle ponude kao i ponude ispod
isklične cijene neće se primati.


U ponudi mora biti naročito navedeno da su nudiocu dražbeni uvjeti zastupajući
kupoprodajni ugovor poznati i da na iste bezuvjetno pristaje.
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se vidi ti za vrijeme uredovnih sati u uredovnici


kotarskog šumarskog izvjestitelja.
Kotarska oblast
U Sisku, dne 10. veljače 1942. Kotarski predstojnik:
Desantić v. r.


95
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Naslov knjige


Bilinstvo
za lug. osoblje


O proredama
Prilog pozn. mediter. šuma II.
Naš goli Krš
Pogledi na šum. Bugarske
Šumski rasadnici
Morozov: Nauka o šumi I.
Josip Kozarac


Lovstvo
Radne mašine za obradu
drveta
Površine pojedinih neobrub-
Ijenih dasaka
Preračunavanje engl. stopa u


metre, a palaca u mm
Kubični sadržaj klada
Kubatura popruga (friza


26 mm)
Praktično uređivanje šuma


Računovodnik kubičnog sadržaja
ispiljenog i tesanog
drveta, letava i dasaka u
metr. sust.


Računovodnik kubičnog sadržaja
oblica po met. sust
Industrijske i trgovačke bilješke
0 četinjačama


Dendrometrija
Naše šume
O imovnim općinama


Računanje vrijednosti šuma
Uređivanje šuma
Uzgajanje šuma I.


» II.
Sume i šum. privreda u Makedoniji
Pola stoljeća šumarstva
Iskorišćavanje šuma II.


III.
» IV.
Tumač zakona o lovu


aa


1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
U.
12


13.
14.
16.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
26
27.
28.
29.
30.
31.
p i g a c


Agić O.


Balen J.
Dr.


»
>
»
>
>
>


Ceović Ivo Ing.


Demić K. C.


Fink F.


>


>
>


Hufnagel-VeseliMiletić
Jiinker


´^


Kaufman


Levaković A.


Mađarević S. Ing.
Markić M. Ing.


Nenadić Đ. Dr.


>


´Petračić A. Dr.


>


Petrović
D. Dr.


Ugrenović A. Dr.


>
»
»


Zoričić M. Dr.


Popis domaćih djela iz šumarstva, drvarstva i lovstva.


Nabavlja se kođ


pisca, Vinkovci


pisca, Zagreb,
Rockefellerova 41.


H.
S. D. Zagreb,
Vukotinovićeva 2.
pisac,
Zagreb, Draškoviceva
ul. 29


Zagrebačko skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Prašlca


ulica 6


Hrv. šum. društvo


Zagrebačko skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Praška
ulica 6


´ Hrv. šum. društvo
obitelji pisca, Zagreb,
Palmotićeva 63
pisca, Zgb., Derenčinova 29


Hrv. šum. društva
pisca, Zagreb
pisca, šum. fakultet Zagreb


»


1 Hrvatsko šumarsko društvo,
( Zagreb, Vukotinovićeva 2.


1


1 Ing. I. Horvata, Zagreb,


1
7a,


( Vukotinovićeva 2.


1


Hrv. državna tiskara


Cijene u Kn
bez poštarine


redovna


16.—


100.—


50.—


150.


50.100.—
100.


15.—


80.


100.


20.—


5.—
46.


100.—
20.—


30.


20.—


46.


100.


120.—
10.


100.—
120.—
100.—
140.—
10.—


200.—


200.—
200.—
200.—


;95.—


za
stuđ.

80.

100.—

80.80.70.—


70.—140—
140.—
140.-


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu, Vukotinovićeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb. Kaptol 27. — Za tiskaru odgovara Rudolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 27.


?^