DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Odpušteni su iz državne službe: Ing. Svetislav Vasiljević, šum. vježbeIng.
Petar Komljenović, šum. vježbenik
kod r. drž. š. u Sarajevu;
nik kod r. drž. š. u Mostaru; Nedeljko L a z i ć, šumar IX. grupe kod r.
Ing. Zlata 2 a r k o v i ć, šum. vježbenik kod drž. š. u Sarajevu;


r. drž. š. u Sarajevu; Cedomir Pantelič , oficijal IX. grupe kod
Ing. Andrija Starović , šum. vježbenik r. drž. š. u Sarajevu;
kod drž. šum. u Podgrabu;


Ing. Dimitrije Bećarević, šum. pristav
Ing. Božidar Stojanović , šum. vježbeVIII.
grupe kod drž. šum. u Bos. Gradiški;


nik kod r. drž. .š. u Tuzli;


Ing. Borislav Obradović, šum. pristav


Ing. Bogoljub G o 1 i ć, šum. vježbenik kod


VIII. grupe kod drž. šum. u Ljubinju;
r. drž. š. u Banjaluci;
Ing. Čedomil K o n d r i ć, šum. pristav VIII.


Ing. Slavko Novčić , šum. vježbenik kod


grupe kod dr. šum. u Gračanici;


r. drž. š. u Tuzli;
Ing. Milan Stojaković, šum. vježbenik


Bogdan R a š e v i ć, akcesista X. grupe kod


kod r. drž. š. u Banjaluci;


r. drž. š. u Sarajevu;
Ing. Dušan Antunović, šumar, pristav


Ing. Luka T u r i n, rač. vježbenik kod r.


VIII. grupe kod drž. šum. u Ilidži;
drž. š. u Zagrebu;
Jovan S u p i ć, podšumar I. razreda VII. Todor Tabaković , podšumar IX. grupe
grupe kod r. drž. š. u Sarajevu; kod drž, šumarije u Potocima;
Ing. Petar S u d j i ć, šum. v. pristav VII. Ing. Nikola S e p i ć, šumar. v. pristav


iv/IX. f^%[´^l
grupe kod r. drž. š. u Sarajevu; grupe kod r. š. u Mostaru.


UPLATA ČLANARINE I UPISNINE ČLANOVA


V IVIJESECU PROSINCU 1941.


Redovitih članova: Član utemeljitelj:
Kuna 360.—: Beiwinkler Viktor, Djakovo; Kuna 4.800.—: Ministarstvo šumarstva i rudarstva
Središnjica za ogrijev, Zagreb.


Kuna 220.—: Helman Mati ja, Zagreb; Jan-


Izvanrednih članova:


ković Mirko, Nova Raca; Kovačić Borislav,


Kuna 120.—: Hasanagić Mustafa, Vareš; Si-


Ogulin;


šić Muhamed, Vareš; Saletković Akif, Vareš;
Kuna 150.—: Huša Jaroslav, Banjaluka; Prvo dalmatinsko trgovačko društvo, Dubrovnik.


Kuna 100.—: Dobrić Ante, Karlovac; Ferić


Članovi pomlatka:


Ilija, Petrinja; Herman Josip, Tuzla; Marušić
Mijo,, Zagreb; Mijić Ante, Zepče; Maljko Ser-Kuna 130.—: Milan Kubović, Zagreb;


i^ gij^Karlobag; Novaković Mladen, Nova KaKuna
120.—: Janeš Dragutin, Zagreb;
pela; Radišević Milan, Vinkovci; Savor Ivan, Kuna 50.—: Čulumović Petar, Zagreb; De-
Bjelovar; Sverko Ivo, Gospić; Cenić Ante, Vingoricija
Zlatko, Zagreb.
kovci; Maček Stjepan, Dugoselo; Pretplata:


Kuna 110.—: Balkovski Aleksander.- Nova N OG


Kuna 50.—: Bastjančić Ivica, Vinkovci; Du-


Gradiška; "^


mendžić Adolf, Zagreb; Miletić Sime, Otočac;


Kuna 100.—: Ministarstvo za obrt, veleobrt


Kuna 20.—: Cezner Josip, Banjaluka; Humo i trgovinu, Zagreb; Ministarstvo vanjskih poSalih,
Srednje; Koludrović Cedomil, Makarska; slova, Zagreb; Knjižnica općine grada Zagreba,
Lipičan Mijo, Vareš; Ljubović Hijadet, Visoko; Zagreb.


U IVIJESECU SIJEČNJU 1942.


Redovitih članova: Kuna 100.—: Kelner Hugo, Varažd. Toplice;
Mazanek Josip, Novska; Miiller Đuro, Virovi


Kuna 360.—: Rihtar Ciril, Zagreb;


tica; Vidmar Vilko, Nova Gradiška;


Kuna 260.—: Bilić Pavao, Banjaluka; Oroz Kuna 80.—: Cepelak Dragutin, Vinkovci;
Aleksander, Lacići; Prsa Pavao, Vinkovci;
Kuna 240.—: Abramović Ante, Zagreb; Ber-Kuna 70.—: Kovačević Dušan, Banja Luka;
tić Stjepan, Morović; Levaković Ante, Zagreb; Kuna 60.—: Asaj Franjo, Vinkovci; Crna-
Pleško Bartol, Krapina; Piršić Vilim, Vinkovdak
Milan, Vinkovci; Duličević Martin, Vin


ci; Pičman Dragutin, Karlovac; Rosandić Mikovci;
Jozić Josip, Vinkovci; Jerbić Marijan,
lan, Zagreb; Sertić Ivo, Ravna Gora; Sustić Vinkovci; Korošec Mijo, Vinkovci; Mazanek
Josip, Zagreb; Ton Josip, Orahovica; Wund-Josip, Vinkovci; Radošević Milan, Vinkovci;
szam Aleksander, Zagreb; Stivičević Nikola, Vinkovci; Simić Rudolf, Vinkovci;
Tomašegović Zdenko, Zagreb; Zužek Jo


Kuna 200.—: Prpić Stjepan, Glina; Sebetić


sip, Vinkovci.


Marko, Vinkovci;


Kuna 40.—: Balkovski Aleksander, Nova i Qt


Kuna 180.—: Humo Salih, Srednje;


Gradiška; Denisov Gabriej/ Ogulin; Kovačić \*"


Kuna 140.—: Huša Jaroslav, Banjaluka;


Borislav, Ogulin; Kršćanović Ivan, Ogulin;


Kuna 120.—: Bobkov Leonid, Banjaluka; Kreso Sejdo, Nova Gradiška; Mihalić Stjepan,
Fitze Karlo, Tuzla; Korica Vladimir, Okučani; Ogulin; Mihajlović Nikola, Ogulin; Slović ZvoRiikert
Kamilo, Rajić; Runje Hinko, Hrv. Minimir,
Ogulin; Suruliz Muhamed, Nova Gratro
vica; Sučič Jakob, Derventa; diška.


94