DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 29     <-- 29 -->        PDF

daje, i ističe vrijednost te važnost
i četvrtog činioca — duševnu
djelatnost, po Itojoj čovjek zapravo
stvara više vrijednosti.


Kao državni činovnili Ing. Madjarević je
razmjerno rano umirovljen, ali time nije prestao
njegov praktički rad na šumarskom polju,
te vrši stručne poslove kod raznih velikih šumoposjednil?:
a. Ing. Madjarević bio je i prvi
upravitelj Središnjice za ogrjev, dok ga je
smrt zatekla na dužnosti tajnika Saveza veleobrtnika
i trgovaca šumskim proizvodima.


Harna spomen Ing. Srećku Madjareviću!
Dr M. I.


IN MEMORIAM ING. LEVINU HAUEISE-U


Zatvorena je knjiga života jednog pionira
našeg bujičarstva.


Dana 18. prosinca 1941. umro je u Zagrebu
Levin H a u e i s e, šumarski nadsavjetnilc u
miru, šef bujičarstva bivše savske banovine,
poznati bujičarski stručnjak, čiji rad ostaje
kao primjer savjesnog i marljivog djelovanja.


Rođen 1876. godine u Gorskom Kotaru, od
oca kneževskog šumara, pokojni je Haueise
pod rukovodstvom očevim od mladosti zavolio
upoznavanje, život i rad u prirodi. Njegov
upis na visoku .školu za kulturu tla u Beču


(K. u. K. Hochschule fiir Bodenkultur), poslije
položene mature u Rakovcu (1894.), samo je
logičan nastavak njegovog odgoja i mladenačkih
težnja.
Odmah po svršetku studija, koje je završio
s odličnim uspjehom, stupio je godine 1899. u
službu bivše hrv. slav. dalm. zemaljske vlade,
gdje je bio u svojstvu kr. šumarskog vježbenika
dodjeljen na službovanje uređenju bujica.
Time je bio određen njegov životni put.
On ga više nije mijenjao. Rođen u planinskom
kraju, gdje je mogao osjetiti svu razornu snagu
gorskih brzica i usku povezanost šume s vodnim
prilikama kraja, s radošću se posvetio
tom dijelu šumarske službe.


U krugu naših najsposobnijih šumara tadanje
generacije a u početku bujičarskih radova
u Hrvatskoj, mladi je Haueis e našao potpuno
zadovoljenje svojih težnji. Prionuo je
svim srcem poslu i nije se od njega odkidao
do mirovine. Možemo mirne duše reći, da
veći dio bujičarskih radova u
Hrvatskoj nosi pečat njegova rad
a. Kao radnik bio je marljiv i savjestan.
Provodio je jednakimi marom šumarski i građevni
dio bujičarstva. Nakon 35 godina
rada mogao je mirne savjesti prepustiti
svoje mjesto mlađima, jer


Obavijesti


Ing:. Levin Haueise.


je trag njegova rada bila — dobro
uzorana brazda, koja mu ostavlja
spomen trajniji od mjedi.


Kako je pokojni Haueise bio jedan od
rijetkih naših stručnjaka koji kroz čitavo vrijeme
svoga službovanja nije mijenjao granu
svoje djelatnosti, to je i njegov činovnički život
bio razmjerno miran. Počeo je službovati
u Zagrebu, zatim je premješten kotarskoj
oblasti u Gračac radi izvođenja velikih bujičarskih
radova u Zrmanji i povirju Une, onda
je vraćen ponovno zemaljskoj vladi, a iza toga
prernješten u Gospić. Iz Gospića se vraća u
Zagreb, gdje služi kod vlade, pa kod županije,
županijske oblasti, zagrebačke oblasti te konačno
kod banske uprave bivše savske banovine,
gdje je godine 1935. umirovljen.


Pokojni Haueise bavio se je mnogo i literaturom.
Čitao je njemački, francuski i engleski.
Pratio je stalno stručnu i ostalu književndst
te je bio jedan od naših najnačitanijih
šumara.


U privatnom životu odlikovao se pokojnik
uzornim obiteljskim životom.
Ostavlja iza sebe udovicu te sina poznatog
hrvatskog slikara Gustava Likana.


Neka ovih nekoliko redaka bude trajna
uspomena na našega bujičara Ing. Levina
Haueisea!


Ing. A. Horvat.


KNJIGE ZA MEĐUNARODNU SREDIŠNJICU ZA ŠUMARSTVO


Kako je čitaocima Hrvatskog šumarskog lista
poznato, u Berlinu postoji međunarodna
središnjica za šumarstvo (CIS), kao spona između
šumarstva pojedinih država cijeloga svijeta.
Ova središnjica osnovala je i svoju knjižnicu,
u kojoj je za sada hrvatska stručna literatura
vrlo slabo zastupana. Kako bi u knjižnici
ove središnjice i hrvatska stručna knjiga
bila dostojno zastupana, to je naše ministarstvo
šumarstva i rudarstva povelo akciju da
se prikupe i hrvatska stručna djela. U tu


svrhu, medu ostalim, ministarstvo se obratilo
i na Hrvatsko šumarsko društvo, da ovo pozove
svoje članove, koji imaju vlastitih publikacija
s područja šumarstva, neka bi ih odstupili
za knjižnicu CIS-a. Molimo stoga sve
članove društva, da se odazovu ovom pozivu
ministarstva i svoja djela pošalju Odjelu za
šumarstvo Ministarstva šumarstva i rudarstva
u Zagrebu pozivom na br. 2432.-S-1942.


Hrvatsko šumarsko društvo.


91