DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 24     <-- 24 -->        PDF

zadrugarstvu značaj velikog etičkog i socijalnog pokreta. Laka primjena zadrugarstva
na sve grane ljudske djela´.nosu pruža nam jako jamstvo, da će ovaj pokret
prodirati i dalje u društvovni, Kulturni i gospodarski život, unoseći svuda
harmoniju između proizvodnje i potrošnje, između ponude i potražnje, između pojedinca
i zajednice te tako u duhu uzajamne pomoći i međusobnog povjeienja
stvoriti snošljive odnose između pojedmih staleža, pa i pojedinih država i naroda.
Veliki i široki skup ekonomskih, privrednih, socijalnih, kulturnih i zdravstvenih
problema, koji već sada ulaze u široki okvir zadružnog pokreta, najbolji je znak,
da su svi pa i oni najširi narodni slojevi u zadrugarstvu našli onaj ispravni put,
kojim će doći do olakšanja svojih životnih tegoba i nevolja, a da pn tome ne moraju
dolaziti u sukob s interesima ostalih pojedinaca i staleža.


I naš narodni duh treba opet uputiti stazom naših narodnih tradicija zadružnog
života, s kojega puta skrenuo je naš narod zaražen idejama gospodarskog liberalizma
— idejama egoističnog individualizma. Hrvati su seljački narod, njihovo je
gospodarstvo primitivno i naturalno, a i društvovna organizacija bila je od vajkada
pa sve do nedavnog vremena zadružna. Selo, seljaštvo i poljodjelstvo, —^ a ne grad,
građanstvo, radništvo i industrija — glavni su nosioci i čimbenici našeg socijalnog
i kulturnog razvitka i narodnog života. Zato se hrvatski narod mora razvijati sasvim
drugim putem i drugim metodama, nego industrijalizirana zapadna Evropa. Duh
zapadnjačkog individualizma i gospodarskog liberalizma unio je međutim i u naš
narod psihozu individualnog gospodarenja pa makar i na najmanjem podijeljenom
seljačkom posjedu, stvorio je poljodjelce bez dovoljne zemlje, stvorio je seljački
proletarijat, a time ujedno olabavio i čvrstoću narodne otpornosti i narodne cjeline.
A što je veća kohezija između najmanjih jedinica narodne cjeline, to je jača snaga
i otpornost naroda prema vanjskom svijetu.


Oba materijalistička sistema, kapitalizam i komunizam, osnivaju svoje pravo
samo na sili i brutalnoj borbi za opstanak, na koji navodno imaju pravo samo oni,
koji su jači. I zadružni pokret priznaje doduše to načelo, ali ne za one, koji su jači
u zlu, nego samo za one, koji su jači u dobru.


Velika i brza suvremena zbivanja približuju nas svakim danom konačnoj likvidaciji
sistema vladavine, koji osniva društvovni poredak samo na grubom materijalističkom
načelu bespoštedne borbe za opstanak. I kapitalizam i komunizam preživljuju
teške i kritične dane. Već trula zgrada kapitalizma, kao i na pijesku još
nedovršena zgrada komunizma, konačno se ruše u nepovrat. Ali samim rušenjem
ne postizava se ipak nikakvi cilj. Nove generacije s olakšanjem će napustiti staru
dotrajalu i porušenu zgradu materijalističkog uređenja života i preseliti se u novu
zgradu, čim ta bude gotova. Tu novu zgradu boljeg života podiže
zadružn i pokret : organizacijom zadružne privrede, širenjem solidarnosti i
ljubavi prema bližnjemu.


U podizanju ove nove svjetle zgrade zadružnog života ocrtava se i izlaz iz sadašnje
moralne i materijalne krize.


(Nastavit će se.)


86