DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 20     <-- 20 -->        PDF

ćene su u prvom redu buduće agrarne zajednice, u čiju korist su ove šume imale
biti ekspropriirane.


Ovo parceliranje velikog šumskog posjeda nije zdrava pojava u šumskom gospodarstvu.
Mi znamo, da su na ovaj način, na žalost, rasparcelirane i takove velike
šumsko-gospodarske jedinice, koje su bile najljepši i najbolji reprezentanti našeg
uređenog i racionalnog šumskog gospodarstva. Pored sitnih i nerentabilnih posjeda
u poljoprivredi, stvaraju se i sitni posjedi u šumarstvu, koji sami za sebe
nisu u stanju izvršivati zadaću ni u pogledu proizvodnje dobara, a ni u pogledu
ostalih zadataka, koje šuma ima izvršiti. U koliko se ovo raskomadavanje velikog
šumskog posjeda odnosi samo na relativno šumsko tlo, ima to barem svoje ekonomsko
i socijalno opravdanje. Ali ne može se ničim i nikako opravdati dioba velikog
šumskog posjeda na apsolutnom šumskom zemljištu, jer te šume, uz proizvodnju
drveta, imaju vršiti i druge isto tako važne funkcije: zaštićivati tlo, na kome se
nalaze te zaštićivati objekte, koji su u njihovoj okolici. Diobom velikih i stvaranjem
malih šumskih posjeda smanjuje se znatno proizvodni potencijal šuma, smanjuju
se prihodi šume, što dovodi i do osiromašenja našeg općeg narodnog prirada.


Cilj naše agrarne politike ne smije biti, da se unište za proizvodnju sposobni
kapitali. Naprotiv, moramo ih čvrsto pri kovati za našu grudu i nastojati, da u našim
rukama, u rukama našega naroda, budu još produktivniji i vrijedniji.


Destruktivna psihoza u pogledu postojanja sadašnjih ustanova komunalnog
šumskog vlasništva svakako je velika smetnja reorganizaciji našeg šumskog gospodarstva
na zadružnoj osnovi, ali je ujedno i dokaz, da u tim ustanovama ima ipak
nešto, što nije u skladu s narodnim težnjama i potrebama. Za to treba tražiti nove
forme kolektivnog šumskog prirada, koje će biti bliže i duhu i potrebama naroda.


IV. Osnovna načela zadružnog gospodarstva i zadružnog pokreta.
Već nekoliko godina osjeća se u životu čovječanstva neprestano strujanje odlučna
težnja za novim pokretom, koji bi se oborio na sve krivce bijede i nevolje,
koja je potonjih godina snašla čovječanstvo, te koji bi donio pobjedu pravde —
blagostanje ljudima i narodima. Čovječanstvo, a napose naša generacija, proživ-
Ijuje jednu od svojih najtežih i najsudbonosnijih epoha u toku svoga historijskog
zbivanja. Svjedoci smo gigantske borbe, koja ima svakako mnogo dublji uzrok,
nego su državne granice i teritorije. Teško je već sada predvidjeti konačni rezultat
previranja svih društvovnih i gospodarstvenih težnja i pokreta, u čijem se
vrtlogu kovitla čovječanstvo neprekidno već nekoliko godina. Izgleda, da je svemu
tome uzrok s jedne strane pohlepa za nagomilavanjem materijalnih dobara života,
a s druge, težnja za društvovnom pravdom. Prošli svjetski rat, ma koliko dug i
strašan, nije rješio to pitanje, nego je, naprotiv, rješavajući samo pitanje granica i
teritorija, stvorio još teže i dublje uzroke za sadašnji rat, koji i nije drugo nego nastavak
prošloga, kako bi se ispravile sve nepravde, koje su diktirali pobjednici u
prošlome ratu.


Za pobjedu društvovne pravde potrebni su u prvom redu etički principi. Kapitalistička
mehanizacija i materijalizacija života, koja je stvorila, istina, vanredne
oblike civilizaciie, uništila je kulturu, uklonila je mnoge duhovne vrednote i često
puta izbrisala u čovjeku i posljednju iskru čovječnosti i osjećaja za svoga bližnjega,
za svoga brata. U neodoliivoj i isključivoj borbi i težnji za posjedovanjem materijalnih
dobara čovjek se odrekao prava na duhovni život, zaboravljaiući, da se tako
odriče i prava na čovječje dostojanstvo. Na mjesto principa čovječnosti, prihvatio
je životinjski princip borbe za opstanak — borbe za održanje svoje vrste. Sve
svoje intelektualne i materijalne snage suvremeni civilizirani čovjek upotrebljava
za iznalaženje sredstava i načina međusobnog uništavanja. Egoizarn ie postao najviši
princip; to je upravo religija suvremenog čovječanstva. Taj egoizam izopačio
je nekada i najuzvišeniju etiku čovječanstva — kršćanstvo, koje je trebalo zbližiti
robove i gospodare.


Sebična borba za opstanak je, doduše, instinkt prirode, pa je njemu podvržen
i čovjek. Za to je potrebna etika , po kojoj se čovjek ima razlikovati od životinje
i koja mora sve životinjske instikte u čovjeku ublažiti i unositi u njih neki
sklad, ako čovjek hoće da ostane čovjek . Nijedan dosadašnji društvovni po


82