DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 2     <-- 2 -->        PDF

HRVSTSRIŠUMURSKI LIST


IZDAJE HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO U ZAGREBU


Uređjuje upravni odbor


Glavni i odgovorni urednik: Dr. Ing. Josi p Balen .


Uredništvo i uprava: Zagreb, Vukotinovićeva ul. br. 2., brzoglas br. Gi-TJi,
čekovni račun je račun Hrvatskog šumarskog društva broj 31-704.


CIJENE HRVATSKOM ŠUMARSKOM LISTU:


1.
članovi Hrvatskog šumarskog društva dobivaju list besplatno;
2.
za nečlanove H. S. D. godišnja predplata iznosi 240 Kn i
plaća se unaprijed;
3.
pojedini broj stoji 20 Kn.
CIJENE OGLASA:


prema posebnom pristojbeniku.


ČLANARINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA:


1.
za redovite, izvanredne i članove pomagače godišnje 240 Kn;
2.
za pomladak > 120 Kn;
3.
članarina za članove utemeljitelje iznosi
jednokratan doprinos od 4.800 Kn.
SADRŽAJ:


Ing. August H o r V a t: O organizaciji bujičarske službe. — Ing.
Stjepan Frančišković : Kritika obračuna normalne zalihe.


— Ing. Stjepan K a n o t i: Zadružno šumsko gospodarstvo (Nastavak).
— Pregled : Ustrojstvo europskog veleprostora u
šumskom i drvnom gospodarstvu. — Književnost. — Šumarska
botanika. — Bilješke. — Hrvatsko šumarsko društvo
: Naši pokojnici. — Obavijesti. — Ispiti. — Promjene u
službi. — Uplate članarine. — Oglasi. .^^^M


<^1>´^