DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 16     <-- 16 -->        PDF

w, = o=:(l-5 —1-6)M,„ (7)


odnosno, određuje nešto uže granice kretanja nego u našim dosadanjim izvodima.
Postavljajući gornju formulu prof. Patrone upozorava, da ona još doduše nema
generalno značenje, ali će ipak u praktičnom uređivanju šuma biti od velike koristi.
Nu bez obzira na to, mi imamo ovdje dvije makar i neznatno različne formule,
od kojih se jedna (6) osniva na Schwappachovim, a druga (Patroneova — 7)
na Gerhardtovim prihodnim tabelama. Kolikogod je ova razlika malena, moramo
ispitati, da li ona zbilja potječe od dvajuraznih upotrebljenih pomagala. U tom je
cilju potrebno odmah podvući evidentnu činjenicu, da ova razlika ne potječe
odatle, što je izmjenjena donja granica kretanja vremena ekvivalencije. Ona je u
obje formiule ostala ista (1.5). Razlika je u tom, što je kod Patrone-a pomaknuta
gornj a granica kretanja vremena ekvivalencije i to od 2.— na 0´6, t. j . snižena
je za 0.4. A to znači, da razlika ne dolazi od gibanja greške kod zasjenu podnosećih
nego od onog kod svjetlo zahtijevajućih (heliofilnih) vrsta. Mi smo već kod ove
skupine za bor zapazili, da mu podaci na bazi Schwappachovih tabela, vrlo osciliraju
i da samo u širokoj prosječnosti daju vrijeme ekvivalencije jednako onom
kod hrasta. Svakako heliofilne vrste pokazuju drugčija gibanja masa kod Schwappachovih,
a drugčija kod Gerhardtovih normala. Da je ovakova predpostavka
ispravna, dokazuje usporedba diagrama iz si. 4 i iz si. 5 (E, F, G), odakle izilazi,
da su gibanja po Gerhardtovim normala za oba predstavnika heliofilnih vrsta
mnogo niža nego ona po Schwappachovim podacima. Tako na pr. izjednačenje grešaka
nastupa po Patrone-u za hrast (I. bon.) u 55 dok po Schwappachu u 72 godini.
Kod bora je diferencija još veća, jer tu kod umjerene prorede (I. bon.) nastupa
vrijeme ekvivalencije već u 45 godini, dok prema našim izvodima tek u 65 godini,
odnosno za čitava dva decenija kasnije. Slična razilaženja možemo konstatirati i
Kod ostalih boniteta, pa prema tome možemo zaključiti, da se razlike u dobivenim
formulama osnivaju na raznolikosti gibanja Schwapr)achovih i Gerhardtovih gromada
heliofilnih vrsta. Sada je i posve shvatljivo, što Patrone kod postavljanja
svoje konačne formule ne luči zasjenu podnoseće od svjetlo zahtijevajućih vrsta, jer
mu omjer dobe izjednačenja i nastupa maksimalnog poprečnog prirasta prema
Gerhardtovim iznosima ne pokazuje bitnih razlika između ovih dviju skupina šumskog
drveća. Jedna odluka, koji je obračun vremena ekvivalencije točniji, ovisi o
tom, da li su Schwappachovi ili Gerhardtovi iznosi bliži stvarnom stanju. Dotle
ostajem u uvjerenju, da se formula, izvedena na bazi gibanja Schwappachovih
gromada može prihvatiti kao točnija, jer se kreće u širim granicama od Patrone-
ove, pa je prema tome i manja mogućnost uvlačenja pogrešaka.


III. ZAKLJUČCI
1. U obračunu normalne zalihe daje form.ula dobnih razreda (Presslerova) različne
iznose od formule poprečnog sječivog prirasta.
2. Razlika u iznosima nije uvijek jednaka, već je kod iste ophodnje veća kod
zasjenu podnosećih nego kod svjetlo zahtijevajućih vrsta. Veća je kod slabijih nego
kod povoljnijih boniteta. Napokon veća je kod sveukupne proizvodnje nego kod
glavne sastojine, što znači, da intenzitet njegovanja djeluje na visinu razlike negativno.
Na ovu razliku dakle direktno utječu: vrsta drveta, stanišna dobrota i intenzitet
gospodarenja.
3. Razlika u iznosima masa nije konstantna, već se produljivanjem proizvodnog
vremena umanjuje tako, da na koncu potpuno iščezne. Ovo vrijeme odnosno
doba ekvivalencije (Me = o) direktna je funkcija nastupa najvećeg poprečnog prirasta,
označenog s u„, , pa se dade izraziti formulom
drugim riječima, vrijeme ekvivalencije nastupa za ^U kasnije od vremena, u kom
za odnosnu vrstu, bonitet i način gospodarenja počinje kulminacija poprečnog prirasta.


4. Iza vremena ekvivalencije nastaje kod navedenih normalnih masa obratna
relacija. Prije toga vremena Presslerova formula daje niže, a poslije više iznose od
formule poprečnog sječivog prirasta. Obje dakle formule predstavljaju rastuću pro78