DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 14     <-- 14 -->        PDF

početak ili završetak kulminacije. Interesantno
je, da S t o e t z e r o V i podaci za
bor postavljaju ovo vrijeme u 30 godini,


t. j . za pet godina kasnije nego Schwappach.
To bi nam donekle dalo povoda za
mišljenje, da spomenutu najnižu Schwappachovu
stavku uzmemo kao početak kulminacije
(MTO ), ma da to sa strogo teoretskog
gledišta ne može imati apsolutnu dokaznu
snagu. Ako sada na toj predpostavci
izvršimo potrebni obračun, to dobivamo
traženi omjer, kako ga iskazuje Tabla V.
Omjer dobe ekvivalencije i nastupa
kulminacije poprečnog prirasta za hras t
je gotovo uvijek podjednaka i stalna veličina.
Naprotiv se kod bora kreće u razmjerno
širokim granicama (1.73—2.63), ali
i tu izlazi srednja vrijednost gotovo
jednaka s onom kod hrasta. Prosjek ovih


J.J. podataka iznosi:
a) za hrasta 2´02
b) » bor 2´18.
A to praktički predstavlja za sve bonitete
svjetlo zahtijevajući vrsta


Ue = 0 2M„ (5)


SI. 3. Variacije grešaka kod heliolilnih crta:
hrasta (D) i bora (E).


Odnosno, vrijeme izjedna


čenja formule dobnih razreda
i f o r mule poprečnog sječivog prirasta nastupa kod svjetlo
z a h t ijevajućih vrsta u dvostruko dužem vremenu nego na


stu p kulminacij e poprečno g prirasta .
Tabla V.
Vrijem e ekvivalencij e
1bonite
t V. (III.) bonite t
Vrst a drvet a
^m We = 0 Me = 0 Um lio = 0
godin a ^ m godin a ^m


35 72 2´04 55 112 2´04


Hrast


Bo r 25 65 2´63 60 104 1´73


I tako smo došli do saznanja, da se promatrane s ovog stanovišta drugačije
ponašaju zasjenu podnoseće, a drugačije svjetlo zahtijevajuće vrste. Izjednačenje
iznosa kod ovih potonjih dolazi nešto ranije ali ne u istom omjeru, u kojem se kod
njih kreće nastup najvećeg poprečnog prirasta. Vrijeme se ekvivalencije pomiče
sporije nego bismo očekivali, što je i uzrokom, da je za nj´ potrebna dvostruka duljina
M™ . Unatoč toga, za nas je najvažnije, da smo pomoću formula 4) i 5) odredili
gornju i donju granicu, unutar kojih se kreće \ ijeme ekvivalencije našeg
šumskog drveća. Time smo indirektno odledili i vrij em : za treću skupinu šumskog
drveća, t. j. za vrste polusjene, jer se s pravom može zaključivati, da će
se i za njih vrijeme izjednačenja iznosa kretati unutar postavljenih granica. Kod
ove će skupine veličina greške biti veća nego kod zasjenu podnosećih, a manja
nego kod svjetlo zahtijevajućih vrsta. Zato se općenito za sve vrste našeg šumskog


76