DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1942 str. 13     <-- 13 -->        PDF

nije tako. Heliofilne se vrste u ovom pogledu ponašaju drugčije od zasjenu podnosećih.
Mi ćemo za ovaj naš zadatak odabrati dva najizrazitija predstavnika ove
skupine i to hras t i bor , glavne vrste naših nizinskih šuma. Postupak je analogan
prijašnjemu s tom razlikom, da je kod hrasta prema Schwappachu došao u
obzir kao najpovoljniji L, a kao najnepovoljniji III. bonitetni razred, pošto spomenute
tabele za hrast nemaju više boniteta. Osim toga vrijeme gibanja pogreške
e uzeto je duže (od 60—140 resp. 160 godina) nego kod zasjenu podnosećih vrsta,
jer su i ophodnje ovih vrsta vrlo raznolike. Obračunate podatke za hrast iskazuje
Tabla III.


Tabla rii.


Normalna zaliha glavne sastojine
I. bonite t III. bonite t
Vrst a drve ta Ophodnja
K V, d e n V. d e
m^ "1
/o
m^ /o
60 111 117 6 5´4 52 71 19 36´5
80 149 144 — 5 — 3´5 81 93 12 14´8
100 182 165 — 17 — 9´8 105 110 6 4´8
120 209 181 — 28 —13´4 126 122 — 4 — 3´2
140 233 193 — 40 —17´2 145 132 — 13 — 9´—
H r a s t 160 254 204 — 50 -19´7 161 141 — 20 —12´4


Prvo, što kod ovih podataka upada u oči, je okolnost, da je pogotovo kod
glavne sastojine e prosječno niže od analognih iznosa u Tabli I. Doba ekvivalencija
nastupa vrlo rano, gotovo 3 decenija prije nego kod zasjenu podnosećih vrsta.


Sličnu pojavu vidimo i kod bora, čije podatke iznosim u slijedećoj Tabli IV.


Tabla IV.


Normalna zaliha glavne sastojine


I. bonitet ´ V. bonitet
Vrsta drveta Ophodnja
K K d e F, V, d e


m^ m´ "1


"U


10


60 182 188 6 3´3 44 70 26 59´1


80 239 217 — 22 — 9´2 74 91 15 20´3


100 282 235 — 47 —16´7 98 101 3 3´1


120 31B 245 — 70 —22´2 115 98 — 17 —14´8
Bor 140 340 247 — 103 — 30´3 — — — —


Grafički pak tečaj gibanja grešaka za obje vrste prikazuje slika 3.


Da bismo za ovu skupinu šumskog drveća ustanovili vrijeme ekvivalencije,
potrebno je, razumljivo, primjeniti isti postupak kao i kod zasjenu podnosećih
vrsta. Prije svega valja utvrditi vrijeme nastupa najvećeg poprečnog prirasta (u^).
To vrijeme nastupa vrlo rano, pogotovo ako se radi samo o glavnoj sastojini najboljih
stojbina. Za bor iskazuje Schwappach ovo doba u 25 godini, dakle u najnižoj
stavci svojih tabela. Uslijed toga ne znamo, da li je tom godinom dan stvarno


75