DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Tehničke novosti


NORMALIZIRANJE JARMACA V NJEMAČKOJ


(p) 28. studenoga 1941. god. propisana je u
Njemačkoj odredba o tipiziranju
punih jarmača (gatera). Tipiziranje i
normalizacija jarmača bila je potrebna s razloga,
što je 20 njemačkih tvornica jarmača proizvodilo
68 raznih tipova jarmača s odgovarajućim
brojem različitih pila (pilaca, listova
pila). Ova tipizacija korisna je i industriji jarmača
i drvnom veleobrtu, o čemu je bilo riječi
i u njemačkom stručnom tisku.
Prema ovoj odredbi njemačke tvornice
moći će proizvoditi pune
jarmače samo s četiri širine jar-
m a. Te širine jarmova jesu 450 mm, 560 mm,
710 mm i 850 mm, a označuju se kao veličina
jarmače 45, odnosno 56, 71 ili 85. Odredba nadalje
donosi i ostale mjere pojedinog tipa jarmača,
kao razmak valjaka (koji odgovara na


vedenim širinama jarma), veličinu pogonskog
točka, razmak tračnica i t. d.


U pogledu roka, u kojem se ima prieći na
opremu jarmača u isključivo novim mjerama,
valja razlikovati tuzemstvo od inozemstva. U
tuzemstvu se ne smije počevši od 1. siječnja
1944. god. više prodavati druge osim normaliziranih
jarmača. Od 1. siječnja 1943. god. pa
dalje ne smiju se primati iz inozemstva narudžbe
za izradu jarmača drugih mjera, osim
propisanih — tako, da se od 1. I. 1944. ne
smije više vršiti ni odprema nepropisanih jarmača.
Ova se zabrana ne odnosi na narudžbe
iz inozemstva za jarmače veće od veličine 85,
dakle sa širinom jarma iznad 850 mm. Izrada
pojedinih dijelova jarmača može se vršiti bez
obzirom na propise ove odredbe.


PROMJENE U SLUŽBI


Postavljeni su:


Ing. Zvonko Srbljinović, šum. vježbenik
VIII. grupe kod drž. šum. manipulacije u
Kostajnič. Majuru, za šum. pristava VIII. grupe
kod iste manipulacije;


Ing. Stipe P a v i č i ć, šum. vježb. VIII. grupe
kod ravn. drž. šum. u Gospiću, za šum. pristava
VIII. grupe kod istog ravnateljstva;


Zlatko V 1 a h i n i ć, manipul. vježbenik za
rač. vježb. kod ravnateljstva drž. šuma u Zagrebu
;


Ivica Č o v i ć, nadničarka r. š. u Mostaru
za manipulativnog vježbenika kod istog ravnateljstva;


Marija M a t i j e v i ć, zvaničnik III. grupe


r. š. u Gospiću, za rač. vježbenika kod istog
ravnateljstva;
Ivana H r ž e n j a k, honor, službenik r. š.
u Zagrebu, za rač. vježbenika kod istog ravnateljstva;


Josip Glavaš, nadlugar I. grupe zv. r. š
u Gospiću za akcesistu X. grupe kod istog ravnateljstva;


Mato B u c o n j i ć, nadlugar I. grupe zvaničnika
i. o. brod. u Daruvaru, za akcesistu X.
grupe kod iste šumarije;


Bozo S a b a n, nadlugar I. grupe zvaničnika
drž. š. u Gospiću, za akcesistu X. grupe kod
iste šumarije.


Ing. Salih H u m o, šum. pristav VIII. grupe,
za upravitelja drž. šumarije u Srednjem;


Ing. Maksimilijan Blaževac , šum. vježbenik
za upravitelja drž. šumarije u Prnjavoru.


Promaknuti su:


Ing. Mirko Spiranec, za kot. šumara VII.
grupe kod kotarske oblasti u Sv. Ivanu Zelini,


Ing. Josip Peternel, za kot, šumara VIT.
grupe kod kot. oblasti u Donjem Miholjcu;


Ing. Franjo K o š ć a k, za šum. pristava


VIII. grupe i upravitelja imovne šumarije bosutske
petrov. im. opć. u Moroviću;
Vilim D i t r i c h, za šumarskog povjerenika


VII.
grupe kod drž. šumarije u Nemiloj;
Nikola Bracaflović, za podšumara I.
razreda VII. grupe kod kot. oblasti u Supetru;
Ljudevit S i n k o v e c, za rač. pristava VII.
grupe kod prometne uprave drž. šum. željeznice
u Zavidovićima;


Oskar Cimer, za podšumara II. razreda


IX.
grupe kod drž. šumarije u Busovači;
Zora V a r i ć, za oficijala IX. grupe kod ravnateljstva
drž. šuma u Zagrebu;
Dragutin Pečenovski, za nadoficijala


VII. grupe kod ravn. petrov. im. opć. u Hrvatskoj
Mitrovici;
Ante Gabričević, za tehničara IX. grupe
kod drž. šumarije u Pitomači.


Premješteni su:


Ivan M a ž u r a n ,oficijal IX. grupe odjela
min. š. i r. u Zagrebu, k min. vanjskih poslova
u Zagrebu;


Dane P r p i ć, nadoficijal VII. grupe odjela
za šumarstvo min. š. i r. u Zagrebu, k min.
vanjskih poslova u Zagrebu;


Gabro S i k i ć, manipul. vježbenik od odjela
za šumarstvo min. š. i r. u Zagrebu, k ravnateljstvu
š. u Gospiću;


Franjo J a k o v a c, manipul. vježbenik od
ravnateljstva drž. š. u Zagrebu, k odjelu za
šumarstvo min. š. u Zagrebu;


Ing. Johan S c h a n k, šum. vježbenik od
drž. šumarije u Nemiloj, k ravnateljstvu drž.
šuma u Vinkovcima.


Zahvalili se na državnoj službi:
Ing. Stevan P 1 a v š i ć, kotarski šumar VIII.
grupe u Doboju;
Ing. Ivan P e r k u č i n, šum. vježbenik kod
drž. šumarije Bos. Gradiška;
Ivan Rukavina, rač. vježbenik kod ravn.
šuma i. o u Novoj Gradiški;
´ Paula Licht , manipul. vježbenik kod ravn
drž. šuma u Zagrebu.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu, Vukotino viceva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 27. — Za tiskaru odgovara Rudolf Vedo,
Zagreb, Kaptol 27.