DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 29     <-- 29 -->        PDF

jeme iznosi samo 10°/.- Ovim postupkom skra


ćeno je vrijeme pokusa na 30—40 dana.


H. Ditges, Der Einsatz von Altpapier
bei der Herstellung von Papier
und Pappe. (Stari papir u proizvodnji
papira i ljepenke).
U cilju uštednje drveta za proizvodnju papira
potrebno je iskoristiti sav stari upotrebljeni
papir. U članku su iznijeti podatci o količini
starog papira upotrebljenog kod proizvodnje
papira. Nadalje su opisani načini sabiranja,
sortiranja i upotrebe starog papira kod
proizvodnje papira. U Njemačkoj je prera


W. Beck, Neuartige Maschinen
đeno:
u god.: starog papira: preračunato u celulozno
drvo:
193719381939
835.000 tona
845.000 „
988.000 „
3,198.000 prm
3,243.000 „
3,784.000 „


für die Herstellung von Tischlerplatten
. (Suvremeni strojevi za proizvodnju
stolarskih [panel] ploča).


Opisani su strojevi tvrtke Meyer und
Schwabedissen, Herford i rad na njima kod
proizvodnje panel ploča.


Siječanj 1941.


V. Dieterich, Zur Sicherung des
Einklangs von Holzzuwachs, Holzeinschlag
und Holzverbrauch. (Osiguranje
ravnoteže prirasta, sječe i potrošnje
drveta).
Šumarsko-politička razmatranja o potrajnosti
šumskog gospodarstva i potrebi ravnoteže
između prirasta, sječe i potrošnje drveta.
Posebno su obrađena pitanja potrošnje, produkcije
i potrebe uvoza drveta u Njemačkoj.


B. Thunell, Über die Elastizität
schwedischen Kiefernholz. (O elasticitetu
švedske borovine).
Istražen je upliv smjera vlakanaca, spec,
težine, stepena vlage i temperature na modul
elasticiteta.


A. v. Wacek i A. Schön, Untersuchungen
zur Frage der Zusammensetzung
von Baumrinde. (Istraživanja
o sastavu kore drveća).
Nakon izlaganja metodike istraživanja izneseni
su rezultati kemijskog sastav kore, bora i
smreke.


A. Ugrenović, Untersuchungen
über die Spaltfestigkeit und ihren
Zusammenhang mit dem Bau der
Markstrahlen. (Istraživanja o čvrstoći
cijepanja i njenoj zavisnosti od građe sržnih
trakova).
Prof. đr. A. Ugrenović, iznio je u ovoj raspravi
rezultate svog istraživanja o zavisnosti
čvrstoće cijepanja od građe sržnih trakova.
Ispitan je upliv specifične težine, visine sržnih
trakova, koeficijenta vitkosti sržnih trakova,
procentualnog učešća sržnih trakova na čvrstoću
cijepanja. Istražen je i odnos čvrstoće
cijepanja i čvrstoće pritiska, čvrstoće pritiska
i visine sržnih trakova. Čvrstoća cijepanja iznosi
otprilike 1/100 čvrstoće pritiska.


Veljače 1941.


A. Knoevenagel, Das maschinelle
Schleifen von profilierten Hölzern
. (Brušenje (poliranje) profiliranog drveta
strojevima).
Opisani su radovi s raznim strojevima za
brušenje drveta i istaknute teškoće brušenja
profiliranog drveta.


Ožujak i travanj 1941.


H. Petermann, Schubversuche
mit Kiefernholz. (Istraživanja čvrstoće
smicanja borovine).
Nakon izlaganja metodike istraživanja
čvrstoće smicanja po Bauschingeru, Tetmajeru,
Rudeloff-u, Wijkander-u, Julius-u, Warren-u,
Tjaden-u, Lang-u, Gaber-u, i Ehrmann-u, autor
je opisao novi oblik probe za istraživanja
čvrstoće smicanja i iznio rezultate svoga istraživanja.


V. Fries z, Mayerls patentiertes
Tränkverfahren für hölzerne Leitungsmaste
. (Mayerl-ov patentni postupak
impregniranja drvenih stupova za vodove).
Opis novog načina konzerviranja stupova.
Po autoru imade taj novi postupak stanovitih
prednosti pred drugim postupcima.


Svibanj 1941.


W. Holdheide, Über vor — und
frühgeschichtliche Werkhölzer.
(O predhistorijskom građevnom drvetu).
Istraživanja o vrstama drveta, koje su se
upotrebljavale u predhistorijsko doba za ogrijev,
građu, izrađivanje^raznog oruđa, pribofa i
raznih ukrasnih predmeta.


G. Jayme i R. Heiniger, Neue Verfahren
zur Bestimmung voifGefügenunterschieden
in Hölzern,
III Unter suchungen an Kiefer. (Novi
postupak za utvrđivanje razlika u anatomskoj
građi drveta, III. istraživanja o borovini).
Istraživanja o elementima anatomske građe
borovine.
Lipanj 1941.


W. Bavendamm, Weitere mykologische
Dauerhaftigkeitsuntersuchungen
mit luftgetrockneten und
gedarrten Probeklötzchen. (Daljnja
mikološka istraživanja o trajnosti drveta sa
prosušenim i apsolutno suhim probama).
Istraživanja o trajnosti nekih tropskih vrsta
drveća.
Srpanj 1941.


H. Hilde, Die Dachkonstruktionen
im kommenden Wohnungsbau.
(Konstrukcije krovova kod gradnje stanbenih
zgrada).
U cilju štednje drveta autor donaša nekoliko
novih tipova krovnih konstrukcija.


E. Sachsenberg, W. Wolf i R. Gottschald,
Gesichtspunkte zur Gestaltung
rohstoffsparender Kisten
. (Proizvodnja sanduka sa gledišta štednje
sirovina).
Pokusi s novim načinom gradnje sanduka,
kod koje se ušteđuje drvo i željezo.
Kolovoz 1941.


E. Gaber, Der Einfluss der Holzfeuchtigkeit
auf den Elastizitätsmodul
von Nadelholz. (Upliv vlage
drveta na modul elasticiteta čamovine).
Istraživanja o uplivu vlage na čvrstoću i
promjenu oblika drveta. Istražen je modul elasticiteta
iz pokusa čvrstoće savijanja kod raznih
stupnjeva vlage.


R. Schlüter, Trocknung von Bauholz.
(Sušenje građevnog drveta).
Istraživanja o sušenju, vlazi osušenog drveta,
kvaliteti i ekonomičnosti sušenja građevnog
drveta. Aparati za mjerenje i kontrolu sušenja
osiguravaju pravilan tok sušenja.


Ing. I. H-t.


59