DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 28     <-- 28 -->        PDF

G. Jayme i R. Heininge r, Neue Verfahren
zur Bestimmung von G efügenunterschieden
in Hölzern.
(Novi postupci za utvrđivanje razlike u anatomskoj
građi drveta).
Istraživanja o elementima anatomske građe
drveta bukve i trepetljike.


F. Merkel, Richtlinien für den
Bau von S p an e - A b s a u g a n 1 a g e n.
(Upute za gradnju ekshaustora).
Pisac donaša pregledan i bogato ilustriran
članak o konstrukciji ekshaustora za radionice,
u kojima se obrađuje drvo.


Lipanj 1940.


H. Raunecker, Untersuchungen
über die H o"lz b e s c h a f f e n h e i t von
Schwarzerlen des oberbayerischen
Morängebietes. (Istraživanja o svojstvima
drveta crne johe iz gornjobavarskih područja
morena).
Drvo johe je po svojoj građi, boji i svojstvima
slično okume-drvetu. Okume-drvo može
se nadomjestiti sa johovinom. U tu je svrhu
pisac istražio 7 probnih stabala johe. Istraživanja
su obuhvatila vi« stabla, širinu goda,
anatomsku građu, kemijski sastav, vlagu, specifičnu
težinu, utezanje, mehanička (statička
i dina*nička) svojstva i tvrdoću johovine.


Rezultati su slijedeći:


nom. spec, težina . . . 0,437 g/cm-´
spec. težina ... . 0,508 «
radijalno utezanje . . . 4,2%
tangencijalno utezanje . . 9,8%
volumno utezanje . . . 14,1%
modul elasticiteta kod 12%


vlage 101.000 kg/cms
čvrstoća pritiska kod 12%
vlage 437 «
čvrstoća natezanja kod 12%
vlage 936 «
čvrstoća savijanja kod 12%
vlage 785 «
radnja loma 0,565 kgm/cms


Srpanj-kolovoz 1940.


R. Trendelenburg, (jber Faser stauchungen
in Holz und ihre überwallung
durch den Baum. (O ozljedama
u drvetu i njihovom zarašćivanju po stablu).
Nabrekline na drvetu nastaju uslijed prejakog
djelovanja vjetra i snijega na stablo.
Ovu griješku pokazuju osobito ona stabla, koja
imađu veliku krošnju i drvo male čvrstoće.
Rasprava obuhvaća prikaz značenja i postanka
tih grješaka. Istražena su anatomska, fizička
i kemijska svojstva tog drveta.


E. Gaber, Druckversuche quer
zur Faser an Nadel- und Laubhölzern
. (Istraživanje čvrstoće pritiska okomito
na smjer vlakanaca drveta četinjača i listača.
Istražen je upliv veličine probe na čvrstoću
pritiska okomito na vlakanca kod smrekovine.
Nadalje je istražen upliv položaja godova kod
istraživanja čvrstoće pritiska okomito na vlakanca
drveta listača i četinjača.


R. Keylwerth, Holz als Kraftstoff
im Lastwagenbetrieb. (Drvo
kao pogonsko sredstvo u pogonu teretnih
kola).
Opisan je rad i efekat generatora tipa Imbert.
Uspoređen je trošak pogona drvnim plinom
i benzinom. Taj trošak iznosi:


drvni plin: benzin:
po km puta 0,134 RM 0,202 RM
po tona — km 0,045 RM 0,067 RM


E. Schmidt, Unkosten des Holzschälens
und Manipulierens in Abhängigkeit
vom Durchmesser des
Papierholzes (Troškovi ljuštenja i manipuliranja
celuloznim drvetom u ovisnosti od
promjera drveta).
Autor je opisao klasifikaciju celuloznog
drveta, gubitak na prostoru kod raznih načina
slaganja te cijene.


Klasifikacija celuloznog drveta:
razred: promjer s korom: svojstva:
A > 14 cm zdravo, s malim
kvržicama


B 10... 14 „


C 7...10 „


D > 7 ,, sa grješkama, kvrge


do 4 cm


Naglašava, da su troškovi prerađivanja klase
D previsoki i da je prerađivanje klase D nerentabilno.


W. Beck, Der Astfli c´k automat.
Opis rada automata za krpanje kvrga ćoravica
na raznoj drvenoj građi sagrađenog od
tvrtke B. Raimann iT. G.


Bujan 1940.


E. Belani, Holzmehl. (Drvno brašno).
Nakon kratkog uvoda opisan je način dobivanja,
prerađivanja i upotrebe drvnog ...šna.


Listopad 1940.


H. Bruckmann, Die Technik des
mechanischen Stapeins von Holz
in nordamerikanischen Sägewerken
und Holzbearbeitungsbetrieben.
(Tehnika mehaničkog uvitlavanja na pilanama
i pogonima za preradu drveta u Sjev.
Americi).
Opis načina rada oko slaganja drveta kod
sušenja i mogućnost primjene tog načina rada
u Njemačkoj.


Studeni 1940.


A. Frey-Wyssling, Die Ursache
der anisotropen Schwindung des
Holzes . (Uzroci anizotropnog utezanja drveta).
Nakon što je opisao dosadašnja tumačenja
anizotropnosti utezanja, pisac iznaša svoje
gledište. Po njemu nije uzrok anizotropnosti
utezanja spiralna struktura sekundarne stijenke
stanice, po njemu nije od upliva na anizotropnost
ni građa sržnih trakova. Po njemu
je anizotropnost utezanja drveta funkcija broja
popriečnih stijenki stanica. Po veličinu utezanja
od važnosti je središnja lamela stijenke
i broj popriečnih stijenka stanica.


Prosinac 1940.


R. Trendelenburg, über die Abkürzung
der Zeitdauer von Pilzversuchen
an Holz mit Hilf der
Schlagbiegeprüfung. (O skraćenju
vremena kod istraživanja trajnosti drveta pomoću
istraživanja čvrstoće udara).


Postupak istraživanja trajnosti drveta po
njem. normama (DIN DVM 2176) traje 4 mjeseca.
Autor je utvrdio, da se to vrijeme može
skratiti ispitivanjem čvrstoće udara. Razaranje
drveta po gljivama djeluje jače na svojstva
čvrstoće, nego na težinu drveta. Čvrstoća udara
umanjuje se nakon 30 dnevnog djelovanja
gljive za 80»/o, dok gubitak na težini u to vri


58