DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1942 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Iz šumarskog lista za 1940. god. zabilježeni
su ovi članci: Ing. R. Antoljaka: Propaganda
šumarstva u praksi (br. 1.), Dra J. Balena:
Prilog određivanju sjetve kod četinjara (br.
1.), Ing. A. Perušića: Iz naše šumarske politike
(br. 5.-7.), te Ing. J. Radišića: Quercus suber
L. (br. 2.-3.). Pojedini članci prikazani su
ovim opisom:


Ing. Antoljaka: »Antoljak (prezime je tiskano
kao Antoiak, op. izv.) se u svom članku
bavi o nuždi šumarske promičbe. Prikazuje
promičbeni »šumski tjedan«, koji je održan s
predavanjima popraćen filmskim prikazivanjima,
u kojima su naročito istaknute teške
posljedice uništavanja šuma: pomanjkanje drveta,
smanjenje plodnosti zemlje, oluje a onda
slike stijenja i Krša.«


Dra Balena: »Pozivom na izvještaj Mulopulosa
(Grčka) o djelotvornim ispitivanjima sadnje
četinjača u Grčkoj zagovara Balen primjenu
tih iskustava kod pošumljavanja neobraslih
površina«.


Ing. Perušića: »Perušić daje pregled jugoslavenske
šumarske politike»od 1918. god. naprijed
i njezin utjecaj na stanje šuma. Nagjašuje,
da je za podizanje šumarstva potrebno pošumljavarfje
Krša i osnivanje mreže nižih šumarskih
škola«.


Ing. Radišića: »Radišić je točno opisao različite
varijetete hrasta plutnjaka prema njegovim
područjima rasprostranjenja. Obzirom na
talijansku, španjolsku, portugalsku i amerikansku
literaturu u tom području, piše autor o
kulturi, uzgoju i uzgojnim mjerama ove vrste
i govđri o oblikovanju pluta i njegovom gospodarskom
značenju.«


IV.
U ovom dijelu najprije su vijesti CIS-a. Uz
prikaz osnutka CIS-a donijet-je njegov statut
i radni red, te Fiihrerov Zakon o podjeljivanju
posebnih prava međunarodnoj šumarskoj središnjici
od 4. travnja 1940. god.


U ovom dijelu donose se vijesti i saopćenja o
stručnim društvima, izložbama, pokretanju novih
stručnih časopisa, osobnim vijestima iz
područja upravnog i naučnog rada šumarstva
ili saopćenja poput ovoga: »75-a godišnjica
danskog društva za pošumljavanje« i t. d. Vijesti
o osobnim promjenama svrstane su po pojedinim
državama, a u trećem broju pod naslovom
Hrvatska piše: »Zum Forst- und Bergbauminister
in Kroatien wurde Ivo Franković.
Das neue Wirtschaftsministerium wird von
Lovro Stubić geleitet«. Iz teksta se razabire,
da se radi o ministrima vlade Nezavisne Države
Hrvatske gg. Ing. I. Frkoviću i Dr L.
Sušicu. Šteta je, što se je ovaka pogrješka
podkrala ovom uglednom časopisu.


#


Završujući prikaz prvog godišta Intersylve
ne možemo drugo nego preporučiti ovaj časopis
pažnji hrvatskih šumara. Kako smo vidjeli,
ovaj časopis je zrcalo rada i nastojanja na polju
šumarstva cijeloga svijeta, a svojim opsegom
dozvoljava i najzaposlenijem šumaru, da
ga pročita i da dobije uvid u strujanja šumarske
nauke i prakse i u drugim zemljama.


»Intersylva« stoji godišnje 20 RM ili 12 švic.
franaka, a adresa glasi: Berlin-Wansee, Robertstrasse
7.


Ing. O. Piškorić.


»HOLZ ALS ROH- UND WERKSTOFF«


Od listopada 1939. godine izlazi ovaj odlično
uređivani časopis. Glavni urednik je prof.
Dr. Ing. Franz Kollmann, profesor tehnologije
drveta na Visokoj školi za šumarstvo u Eberswalde-
u.


U ređakcionom odboru časopisa nalaze se
svi važniji znanstveni radnici sa područja tehnologije
drveta. Njemački članovi redakcije
jesu slijedeći: prof. Eberts-Berlin, prof. dr.
Preudenberg-Heiđelberg, prof. dr. ing. Gaber-
Karlsruhe, Dr. ing. Gernlein-Potsdam, prof.
Graf-Stuttgart, prof. dr. ing. Jayme-Darmstadt.
prof. dr. Liese-Eberswalde, Dr. v. Monroy-
Pressburg, docent dr. ing. Mörath-Berlin,
prof. dr. B. Schulze-Berlin, prof. dr. Trendelenburg-
München, docent dr. v. Wacek-Wien,
prof. dr. Weltzien-Krefeld. Inozemni članovi
redakcije jesu: prof. dr. Frey-Wyssling-Zürich,
prof. Hägglund-Stockholm, Dr. Klem-As.
Arthur Koehler-Madison Wise, prof. ing. Ihne-
Lyon. prof. ing. Levon-Helsinki, prof. Suenson-
Kopenhagen i prof. dr. Ugrenović-Zagreb.


Časopis đonaša zanimljive rasprave o tehn.
svojstvima, prerađivanju i oplemenjivanju dr-,
veta. U raspravama se obrađuju suvremena
pitanja ne samo iz područja mehaničke nego
i iz područja kemijske tehnologije drveta i to
iz proizvodnje celuloze i papira, umjetnog
vlakna, umjetnih tvari, drvnog šećera itd. Isto
tako obrađuju se pitanja iz tehnike pouglavanja
drveta te iskorišćavanja drveta kao goriva
i pogonskog sredstva. U rubrici »Mala saopćenja
« donosi časopis stručne vijesti, tehničke


novosti i rezultate novijih znanstvenih istraživanja.


U posebnom pregledu stručne književnosti
donosi ocjene svih rasprava izašlih u njemačkim
i inozemnim stručnim časopisima.


Časopis izlazi mjesečno u nakladi Julius
Springer-Berlin. Predplata četvrt-godišnje iznosi
6 RM (120.— Kuna).


Iznijet ćemo pregled važnijih rasprava,
štampanih u ovom časopisu u godini 1940. i
1941.


Siječanj 1940.


K. Egner: Neuere Untersuchungen
zur natürlichen Holztrocknung
(Schaukeltrocknung) (Novija
istraživanja o prirodnom sušenju drveta).
Izvještaj o rezultatima istraživanja prirodnog
sušenja drveta po jednom novom postupku.
Drvo se nalazi složeno u posebnoj napravi,
koja se stalno njiše. Prosječni broj njihaja iznosi
u 1 satu 1200. Brzina sušenja kod tog
novog postupka znatno je veća, nego u običnim
složajevima i to samo do higroskopskog
područja (30»/o vlage). Brzina sušenja povećava
se u prosjeku za 2 do 3 puta.


W. Sahlberg, Träger aus Bongossihol
z (Nosači iz bongosi-drveta).
Bongosi-drvo je tropska vrsta (Lophira
alata), vanredno brzo prirašćuje i velike je
čvrstoće. Pisac je istražio tok sušenja i mehanička
svojstva. Zatim je istražio čvrstoću savijanja
nosača, koji je sastavljen iz bongosidrveta
i bukove šperploče. Iako je bongosidrvo
teško za obrađivanje i vrlo često usuka


56