DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Istina, moraju se svladavati mnoge poteškoće; potreban je velik i poseban rad.
NIGDJE NE TREBA TOLIKO BUDNE PAŽNJE, TOLIKO PLEMENITIH POBUDA,
TOLIKO TEŽNJE ZA MEĐUSOBNIM NATJECANJEM KAO ONDA, KAD
SU SMETNJE NA. PUTU. U takvim prilikama treha probuditi sve sakrivene snage
i skupiti sve, što može pomoći, a ukloniti sve, što smeta. Istina, imade i časova,
kad su poteškoće veoma velike pa prijeti i opasnost, da će se ugasiti i same pobude
za rad. Međutim čovjek se vara, kad misli, da je dovoljno samo odrediti ideale i da
će se naći oni, koji će ih ostvariti. Bez rada nema uspjeha; samo radom se mogu
ostvarivati ideali.


Naše šumsko gospodarstvo vezano za rad i napredak srednjeevropskih država
ići će neprestano putem usavršavanja. U životu napreduje, tko nije konačno zadovoljan
s onim, što je uradio i tko odluči, da će svoj posao vršiti svaki dan sve
savršenije, tko se bori za ostvarenje svojih ideala. Želimo li se popeti u visine, moramo
prije svega težiti za visinama. Nikad visina ne ćemo dostići, ako nam je pogled
vječito uprai^ljen u nizine.


Po idealima pojedinaca određuje se veoma često mjesto narodu u sadašnjosti, a
ujedno se vidi. što se od naroda može očekivati u budućnosti. Naši su ideali jasni:
čuvati svoju Državu svim sredstvima, koja nam stoje na raspologanju, raditi na
usavršavanju svih sredstava, koja pomažu njezino jačanje — a k tome kao šumari
ulažemo sve svoje snage za održanje i jačanje najvećega našega blaga, naših šuma.


Ne smijemo zaboraviti, da postoji jedan viši zakon, po kojevfiu se ravna rad
čovjekov. Po tome zakonu simki čovjek cijeloga svoga života odgovara za svoja djelačitavom narodu. Diela. kojih se čovjek mora stidjeti, isto su što i dugovi, za
koje će kadkada odgovarati čitavi staleži, pa i čitavi narod. Jer živjeti sam,o za sebe,
ne znači živjeti.


Naše šumsko gospodarstvo svjedok je naših briga, nastojanja i rada za narodnu
budućnost.


Pred očima valja imati činjenicu, da o našim djelima sude drugi. Osobito je
to važno istaći za šumsko posvodarstvo. koje je gotovo u svakom slučaju vezano za
život više generacija. Grijesi jednog koljena naći će u svoje vrijeme sigurno svoga
suca. Jer svaki grijeh dobiva već u času sagriješenja svoga anđela-osvetnika, pred
kojim, je uzaludan svaki pokušaj, da se zamrače oči i zatvore uha.


Naše je koljeno svjesno svoje dužnosti. Naši su oci radili i uradili, što su mogli;
imali su zadatak, da izvojuju svoje vravo na život i nesmetan rad. Naše vokoljenje
ima zadatak, da uz pravi osjećaj dužnosti ulaže sve snaoe i sve napore, kako bi izvršilo
zadatke, koji se vostavljaju voslije stečene slobode: prikupiti sve stvaralačke
snaae. kako bi se u slobodi ostvarila životna sreća hrvatskoga naroda u njegovoj
Državi.


Šumsko gospodarstvo ima pri tom neocjenjive zadatke.


DOBRO DJELO NIKADA NE PROPADA I NJEGOVE SU POSLJEDICE
TRAJNE. Plemenito se djelo ne ograničava na sadašnjost. Njega će- uživati i buduće
aeneracije. možda čak i daleko više, nego današnje.


Baš u šumskom aosnodarstvu nalazimo najizrazitiju potvrdu za to. Rad djedova
uživaju unuci. Posljedice promišljenoga i nesebičnoga rada nisu samo u materijalnim
dobrima; one su i u tome, što čestite ljudske misli i dobra djela utječu
upravo oplemenjujući čovječanstvo od koljena u koljeno.


RAD OPLEMENJUJE ŽIVOT. Bez rada nema napredka i čovječjega blagostanja.
On je bio uvijek — a danas je pogotovo jedini spas čovječanstva. Prilike u
kojima živimo traže od nas mnogo promišljenoga rada: one ne pružaju u naše ruke
mekanu ilovaču, da joj lagano dajemo oblike; one u naše, često puta veoma slabašne
ruke turaju tvrdo gvožđe, i tko hoće tome gvožđu dati votreban oblik, mora ga primiti
čvrstim rukama i udarati jakiTn čekićem. Ako to ne uradimo, izjest će ga hrđa
i ono će izgubiti vrijednost. Iz istooa kamena iskleše jedna ruka divne oblike, dok
drurta stvara malo vrijedne kamečke.


Čvrstim rukama i jakom, voljom zahvatamo u naše šumsko gospodarstvopočetkom nove godine u punom uvjerenju, da ćemo trajno podizati vrijednost naših
Šuma i da ćemo trajno osiguravati sva dobra, koja nam šume mogu dati.