DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 34     <-- 34 -->        PDF

a^^1 >^´´^^´


tlPLATA ČLANARINE I UPISNINE REDOgreb;
Jujbašić Matija, Tuzla; Kostenac Ivo. Vu-
VITIH ČLANOVA U MJESECU STUDENOM kovarl Koprić Andrija, Zagreb; Koludrović
Cedomil, Makarska; Košćak Franjo, Morović;


1941.


Rilke Ljudevit, Sanski Most; Sandrovčan Mijo,
Kuna 500.—: Ing. Pećina Mihovil, Sarajevo, Zagreb; Turković Karlo, Vinkovci.


Kuna 220.—: Kral Franjo, Nova Gradiška: Manje od Kuna 100.—: Gavran Ljubomir,
Res-Koretić Vladimir, Vinkovci; Renko Stani-Banjaluka Kn. 20.—; Heim Johan. Oriovac Kn.
slav, Mrkopalj; Tonković Dragan, Morović; 80.—; Fukarek Pavle, Nevesinje Kn. 60.—; Hra-
Zaluški Josip, Morović. dil Dragutin, Zagreb Kn. 75.—; Savić Milan.


Mostar Kn. 50.—; Loger Lavoslav, Zagreb


Kuna 170.—: Prelesnik Heliodor, Makarska.


Kn. 30.—.


Kuna 120.—: Andrašić Drago, Fojnica; Čuvaj
Josip. Brod; Srdjić Dušan, Zagreb; Wei-Članovi pomlatka: Franjković Ivo. Erdevik
senzell Eduard, Bjelovar. 17.— Kn; Gorup Eduard. Zagreb, Kn. 10.—;


Kuna 100.—: Antoljak Rudolf, Bos. Krupa-Išpanović Eduard, Brod Kn. 50.—.
Cebulić Slavko, Tuzla; Draščić Ivan, Omiš: Pretplata: Ravnateljstvo drž. šuma Sarajevo
Grunwald Josip, ZagrelD; Hrženjak Ferdo, Za-Kn. 100.—.


GRADSKO POGLAVARSTVO U POŽEGI


Broj: 12612/1941. Požega , dne 5. prosinca 1941.


Predmet : Dražbena prodaja hrastovih
stabala u šumi grada Požege.


OGLAS DRAŽBE


Na temelju ovlašćenja ministarstva šumarstva i rudarstva, odjel za šumarstvo
br. 29613 M. S. 1941. od 1. XII. 1941. i odluke gradskog načelnika savezno sa zaključkom
gradskog savjetodavnog odbora od 25. XI. 1941. i 5. XII. 1941., prodavat
će se dana 3. siječnja 1942. u 11 sati prije podne putem javne pismene dražbe 3760
hrastovih stabala u šumskim predjelima Zdenac i Drenje odsjeci 26 e i 31a uz
iskličnu cienu od 1,871.823 Kn.


Predmet prodaje jesu svi za tehničku uporabu sposobni dielovi hrastovih stabala
iznad 25 cm, promjera na tanjem kraju. Svi dielovi stabala kao i stabla ispod
25 cm ostaju vlasništvo gradske općine.


Kupovnina se ima platiti u 2 jednaka obroka i to prva polovina prije početka
sječe, a najkasnije 14 (četrnaest) dana iza obavijesti i odobrenju, a druga polovica
prije početka izvoza, a najkasnije 1 (jedan) mjesec nakon isteka.


Ponude se imaju predati dobro zatvorene te hiljegovane sa 800 Kn. državne
biljcgovjne i 50 Kuna gradske biljegovine u urudžbeni zapisnik gradskog poglavarstva
do naprijed naznačenog roka. Ponudi ima nudloc priložiti u ime žaobine lO^/o
(deset) od ponudjene svote — u gotovu novcu ili u N. D. Hrvatskoj vrijedećim
papirima, a u ponudi valja istaći, da su nudiocu poznati dražbeni uvjeti. Ista žaobina
može se položiti i u gradsku blagajnu u Požegi u kom slučaju se ponudi prilaže
potvrda o tome. Dražbeni uvjeti stoje na uvid kod gradske šumarije.


Suma je udaljena oko 10 km od željezničke postaze Požega, a isto toliko od
Move Kapele.
Rok sječe, izrade i izvoza ustanovljen je do 31. ožujka 1943. uz pridržavanje
§ 78 zakona o šumama.


Za Dom spreman! Gradski načelnik.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko društvo u Zagrebu, Vukotinovićeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb. Kaptol 27. — Za tiskaru odgovara Kudolf Vedo,
Zagreb, Kaptol 27.


^L