DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1942 str. 3     <-- 3 -->        PDF

HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GOD. 66. SIJEČANJ
1942.


DT JOSIP BALEN (Zagreb):


NA PRAGU NOVE GODINE


Hrvatski narod dočekuje novu godinu 1942. s posebnim osjećajima: poslijeviše od osam stotina godina dočekao je svoju Državu, koja mu pruža sve mogućnosti
za život, a to je u prvom redu MOGUĆNOST SMIŠLJENOGA RADA I UŽIVANJE
NJEGOVIH PLODOVA, koji poslije rada nikada ne će izostati. Napori,
koje su na raznim područjima ljudske djelatnosti kroz stotine godina ulagali mnoginaši ljudi i čitava koljena, nisu mogli donositi zaslužene nagrade^ jer nismo imali
svoju Državu.. Oni su se rasplinjavali, mnogo puta su se gubili posvema, iako su
bili često i često zalijevani krvlju. Tuđinska vlast ostavljala je na našem narodnom
tijelu svoje jake pečate: mnogi krajevi .ostadoše nepristupačni, mnogo prirodnodobro iskorišćavalo se je dušmanski u nama neprijateljske svrhe i na način, koji
nas nije samo osiromašivao u današnjici, nego je od mnogih krajeva pravio pustoši za budućnost; uništavala su se mnoga dobra, otrovane su mnoge duše, ugušene
su mnoge stvaralačke snage.


I naše šmnsko gospodarstvo, uz koje je najuže vezan naš narodni život, nosi
na sebi jake brazgotine minulih vremena, a osobito potonjih dvadeset godina. Nenjegovane
mlade sastojine, ogoljene i devastirane prostrane površine glasno tuže
tuđinsku vlast dajući nepobitne dokaze o učinjenim zlodjelima.


Naša je šuma bila prava mučenica.


Suma je organizam svoje vrsti, koji traži veoma promišljenoga upravljača, ako
hoćemo, da taj organizam i u budućnosti zadovoljava zadacima, koii su m,u određeni.
Vječna težnja čovjekova za iskorišćavanjem prirodnih dobara traži baš u šumskom,
gosnodnrstvu. da se sadašnjost poveže s budućnošću, koja kndkada i nije tako
blizu. OSIGURANJE POTRAJNOSTI, kao glavni uvjet promišljenoaa šumskoaa
goSDodarstva traži poseban postupak sa šumom, koji je daleko iznad svih težnia
običnoga m,aterijalističkoga odnosno kapitalističkoga shvatanja. A tuđinska vlast nijs


o
tome vodila brigu.
Um i srce su dva glavna upravljača ljudskoga rada. Hladno razmišljanje bez
topline srca. bez jakih osjećaja ne daje redovno puno uspjeha.
Ako indje — to je baš u šumskom gospodarstvu prijeko potrebna SARADNJA
UMA I SRCA. Vođenje našega šumskoga gospodarstva u minula dva desetgodištabilo je daleko i od briae za narodne potrebe, j od osjećaja za šumu. Polazeći s cisto
svoga, podpuno utilitarističkoga gledišta, vezanog za trenutačno bogaćenje. Uiđinac
je ostavljao iza sebe pustoš i siromaštvo. Za to ima težak zadatak naše šumarstvo:
da prije svega ispravlja teške grijehe prošlosti, a onda da važući narodne potrebe i
brinući se za njegovu budućnost — donosi odluke o radu u našim šumama i da te
odluke ispunjava.


Iako su prilike neizmjerno teške, jer veliki rat, kakvoga nije zabilježila povijest,
stavlja iz dana u dan sve veće poteškoće, naše šumsko gospodarstvo ide. hvala
Boau. svojim Piitem. koJi mu određuju osobine naših šuma na jednoj strani, a naš
geopolitički položaj na drugoj. Naše šumsko gosnodarstvo i po donošenm zakonskih
odredaba i po radu. koji se. prema danim mogućnostima, razvija u našim šumama,
pokazuje i jasno određen cilj i dobro zaoranu brazdu, kojom se dolazi do postavljenoga
cilja._


\ ´.