DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 51     <-- 51 -->        PDF
nen Transportarten aufgestellten Kostengleichungen für die Beförderung eines m3
Boden treffen für einen auf einen starren Fahrplan aufgebauten Fördertrieb nicht zu.
Derartige Kostengleichugen bergen zudem die Gefahr der Oberflächlichkeit in sich.
da man sich bei ihrer Anwendung meist nicht die Mühe macht, sich über den Betrieb
der Bodengewinnung, — förderung, und des — Einbaues die erforderliche Klarheit zu
verschaffen. Das Veranschlagen ist aber die Materialisierung des Betriebsplanes,
dessen Kenntnis also eine notwendige Voraussetzung ist«. Ovo primijenjeno na transport
šumskih produkata glasilo bi p. p. ovako: Po Ooeringu postavljene jednažbe za
trošak otpreme fcubnog metra drva za razna transportna sredstva ne predočuju stanje
uistinu kod odpreme zavisne o unaprijed utvrđenom planu i tempu eksploatacije. Pored
toga upotreba samo takovih jednadžba krije u sebi pogibelj površnog rada, jer se
redovno upotrebljavaju bez predhodno i jasno stvorenog suda o stvarnim potrebama
odpreme na šumskom tlu, prometanja na glavnom putu izvan šumskog tla, o potrebama
preradbe na stovarištu i daljnjeg transporta, pa o međusobnoj ekonomičnoj zavisnosti
i harmoniji cjelokupnog rada prema utvrđenom planu u konkretnom slučaju.
Na najpovoljniji način osnovati potrebne naprave i procjeniti troškove upravo znači
realizovati plan eksploatacije. Poradi toga najprije je potrebno poznavati ili utvrditi
taj plan. Nješto o tome natuknuo je i autor na str. 46 gpvoreći o kapaciteti, no u glavnom
ne obzire se na ovu činjenicu. Isto tako ne može se odrediti samo riječima,
kaošto to autor čini, koji činioci utječu oa stalan, a koji na ovisan trošak transporta.
Općenito ima tu i činioca, koji utječu na jedan i na drugi trošak, a u kojoj mjeri, točnije
može pokazati samo podrobnija analiza i račun. Konačno, gdjekoji zadatak izrađen
u ovoj knjižici po svom rezultatu neće se podudarati sa praktičkim iskustvom,
ili kraće: štošta trebat će još ispraviti i dotjerati.


Pored sveg tog ova knjižica vrlo je vrijedna: izrasla iz naših prilika i krajeva,
a bavi se problemima specifično šumsk o — građevnog karaktera. Iznosi mnogo
principijelno novih stvari. Donosi i rezultate, koji će se moći neposredno upotrijebiti.
Svakako bitno proširuje dosad objavljeno o potrebama mreže šumskih sporednih putova
sa novim pogledima i iskustvom utvrđenim činjenicama. Može dakle biti samo
od koristi onima, koji se ovakovim poslom bave. Osim toga otvara nove vidike i podbada
na daljnja istraživanja na tom važnom i eminentno šumarsko - inženjerskom
polju rada.


Prof. Ing. S. Flögl.


Gospodarski Glasnik — list za stručna i staleška pitanja. Drugi broj ovoga
gospodarskoga mjesečnika posvećen je pitanjima našega voćarstva s ovim sadržajem:
Milan Marsić, Plansko promicanje voćarstva; Ing. Viktor Vitolović, Rješavanje
posjedovnih odnosa kao smetnje voćarske ponove; Ing. Oton Mašek, Akcija za podizanje
voćarstva; Dr. 2. Kovačević, Plan za zaštitu voćaka; Ing. Mirko Felja, Sortiranje
voća; Milan Dorčić, Težak položaj privatnih voćnih i loznih rasadnika; Miroslav
Steinhausz, Sustavno osnovano ili usmjereno gospodarstvo. Osim toga donosi saopćenja:
Iz Hrvatskog agronomskog društva i iz ministarstva seljačkog gospodarstva te
književne bilješke. List sadrži brojidbene podatke o stanju našeg voćarstva, kartu
voćarskih područja, koju je izradio gospodarski savjetnik Milan Marsić i više ilustracija.
Cijena je pojedinom broju 5.— Kn, godišnja pretplata 60.— Kn, a uplaćuje se
na ček. račun broj 49.035. Prvi je broj lista lijepo primljen od naše stručne javnosti,
pa se može očekivati, da će se ovo dobro opremljeno stručno i staleško glasilo općenito
proširiti. — Mi ga najtoplije preporučujemo. Uredništvo


463