DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Ing. Đuro Vasiljević , šum. viši pristav 7. grupe kod državne šumarije u
Bos. Krupi;
Ing. Stevan Radić , šumarski pristav 8. grupe kod državne šumarije u Bos.
Krupi;
Ing. Vladimir Andjić , šumarski pristav 8. grupe kod državne šumarije u Bos.
Petrovcu;
Ing. Božidar Š a r i ć, šumarski viši pristav 8. grupe kiod državne šumarije u


Ključu;
Ing. Dušan D im i ć, šumarski pristav 8. grupe kod državne šumarije u Prnjavoru;
Ing. Boško O s t o j i ´ć, šumarski piristav 8. grupe kod šumarije petrovaradinske


imovne općine u Moroviću;
Đuro P 1 e ć a š, podšumar II. razreda 8. grupe kod kotarske ovlasti u Banjaluci;
Ing. Milutin Knežević , šumarski viši pristav 7. grupe kod državne šumarije


u Rajiću;
Ing. Stevan Dragosavijević , šumarski vježbenik kod državne šumarije u
Vrbanji;
Ing. Nikola Hrgović , šumarski vježbenik kod imovne općine II. banske u
Petrinji;
Branko B i k i ć, podšumar II. r. 8. grupe kod ravnateljstva državnih šuma u Tuzli.


Zahvalio se na državno] službi:


Ing. Vladimir Kosanović , šumarski pristav 8. grupe kod šumarije Ogulin,
imovne općine u Plaškom;
Ing. Ljubomir D j a k o v i ć, kotarski šumar 8. grupe kod kotarske oblasti u


Sarajevu;
Ivan M a r i ć, rnanlpulativni vježbenik kod ravnateljstva drž. šuma u Gospiću;
Ing. Vladimir Popović , šum. pristav 7. grupe kod državne šumarije u Bos.


Gi adiški;
Marko Ivkovac , računarski vježbenik kod ravnateljstva šuma ´brodske imovne
općine u Vinkovcima;
Ing. Ljubomir V 1 a i s a v 1 j e v i ć, šumarski viši pristav 6. grupe kod šumarskog
odsjeka u Sarajevu;
Luka Stapar , oficijal 9. grupe kod ravnateljstva šuma II. banske im. općine
u Petrinji.


KNJIŽEVNOST


KLEMENClĆ ING. IVAN: OPTIMALNA GUSTOĆA ŠUMSKIH PROMETALA.


Naklada šumsko-industrijskog podhvata Šipad. Sarajevo 1939., štamparija P. Dozet.
Strana 75.


Ova knjižica plod je ozbiljnog rada i stečenog iskustva u rješavanju raznih praktičkih
zadataka iz »Gradnje šumskih transportnih sredstava« u oblasti šuma podhvata
Šipad u Bosni. Glavna svrha knjižice je upoznati činioce, koji utječu na ekonomičnost
sporednih prometnih žila na određenom šumskom kompleksu te postaviti kriterije, po
kojima će se odrediti sa komercijalnog gledišta najpovoljniji njihov položaj i najpo


460