DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Ing. Branimir Marinković , šumarski vježbenik od šum. pododsjeka ispostave
b. banske vlasti u Splitu, za šum. vježbenika kod šum. tehničkog ureda za uređenje
bujica u Makarskoj;


Ing. Petar M a t k o v i ć, šumarski vježbenik od šum. pododsjeka ispostave b.
banske vlasti u Splitu, za šumarskog vježbenika kiod šumsko-tehničkog ureda za uređenje
bujica u Makarskoj;


Ing. Heliodor Prelesnik , šumarski vježbenik od šum. pododsjeka ispostave


b. banske vlasti u Splitu, kod šumsko-tehničkog ureda za uređenje bujica u Makarskoj;
Eugen P r i j i ć, tehnički nadzornik 7. grupe od šum. pododsjeka ispostave b.
banske vlasti u Splitu, za tehničkog nadzornika iste grupe kod šum. tehničkog ureda za
uređenje bujica u Makarskoj;


Mirko Rebrović , lugar 2. grupe zvaničnika od šumarije križevačke imovne
općine u Garešnici, za akcesistu 10. grupe kod kotarske oblasti u Karlovcu;


Ing. Julijan P a š a 1 i ć, šum. viši pristav 6. grupe od ravnateljstva drž. šuma u
Mostaru, za šumarskog višeg pristava iste grupe kod ravnateljstva državnih šuma u
Sarajevu.


Iz državne službe otpušteni su:


Ing. Milan Grozdanić , kotarski šumar 4. grupe 2. stepena kod kotarske oblasti
u Ogulinu;
Ing. Stevo Beraković , šumarski vježbenik i upravitelj šumarije imovne općine
petrovaradinske u Ogru;
Ing. Jovan Bila , šumarski nadzornik 4. grupe 2. stepena kod ravnateljstva
državnih šuma u Banjaluci;
Ing. Petronije Z a r i ć, šumarski nadzornik 4. grupe 2. stepena kod ravnateljstva
državnih šuma u Banjaluci;
Diiinitrije >K o n s t a n t in o v i ć, računarski kontrolor 4. grupe od ravnateljstva
šuma u Banjaluci;
Ing. Radioislav Nikolić , šumarski pristav 7. grupe kod ravnateljstva državnih
šuma u Banjaluci;
Ing. Milorad R a j a č i ć, šumarski pristav 8. grupe kod ravnateljstva državnih
šuma u Banjaluci;
Dušanka. S t a ni i š i ć, pristav 8. grupe kod ravnateljstva državnih šuma u Banjaluci;
Ing. Ostoja M e j i ć, šumarski vježbenik kod ravnateljstva državnih šuma u
Banjaluci;
Ing. Milivoje Mi 1 o v a n o v i ć, šumarski vježbenik kod ravnateljstva državnih
šuma u Banjaluci;
Ing. Vladimir Majstorović , šumarski nadzornik 4. grupe 2. stepena kod
ravnateljstva šuma križevačke imovne općine u Bjelovaru;
Ing. Petar U z e 1 a c, šumarski nadzornik 5. grupe i v. d. ravnatelja šuma I. banske
imovne općine u Glini;
Dragan Crevar , oficijal 9. grupe kod ravnateljstva šuma I. ban. Im. općine u
Glini;
Damjan M r a o v i ć, akcesista 10. grupe kod ravnateljstva šuma I. ban. im. opć.
u Glini;
Ing. Stevan K o š u t i ć, šumarski pristav 8. grupe kod ravnateljstva šuma slunjske
imovne općine u Karlovcu;
Ing. Vasilije Raj ev ski, kotarski šumar 8. grupe kod kotarske oblasti u
Trebinju;
Ing. Jeftimije .1 e r e m i ć, šumarski pristav 8. grupe kod šumarskog odsjeka b.
vrbaske banovine u Banjaluci;


459