DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 31     <-- 31 -->        PDF

IZ DRUŠTVA


ZAPISNIK
sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva održane dne 13. rujna 1941.


Sjednica od 13. rujna 1941. god., koja je održana u društvenim prostorijama
Hrvatskog šumarskog društva, četvrt a je 1940./41. god. Sjednici su prisustvovali:
Ing. Ante Aibramović, predsjednik; Ing. Petar Os´tojić, podpredsjednik; Ing.
Vladimir B o s i 1 j e v i ć, tajnik; Oskar D r e m i 1, blagajnik; Ing. Petar Prpić, urednik
»Hrvatskog šumarskog lista«; odbornici šum. inžinjeri: Ivan As an ča i ć, Makso
Fischer, Ivo G o d e k, Josip J o z i ć, Krešimir K a t i ć, Mihovil M a r k i ć, Milan
R o s a n d i ć, Stjepan Š kopač. Sjednici prisustvuje i Dr Josip B a 1 e n, kao novi
urednik »Hrvatskog šumarskog lista«, te Ing. Oskar P i š k o r i ć, poslovni tajnik.


Otsutnost na sjednici ispričaše Ing. Rasim Bečiragić, Ing. Čedomil Koludrović i
Ing. Petar Matković, a ne ispričaše odbornici Ing. Dane Bulut, te Ing. I. Lončar.


Dnevni red:


1. Riječ predsjednika.
2. Izvještaj tajnika.
3. Izvještaj blagajnika.
4. Izvještaj urednika »Hrvatskog šumarskog lista«.
5. Rasprava o prijedlogu proračuna za 1942. god.
6. Izdavanje »Hrvatskog šumarskog kalendara« i pokretanje stručne knjižnice.
7. Prijedlozi za glavnu skupštinu.
8. Promjene u članstvu.
9. Eventualije.
1. Riječ predsjednika.
U 4 sata poslije podne otvara predsjednik sjednicu, pozdravlja prisutne odbornike,
te saopćuje brzojave Ing. R. Bećiragića, koji je morao prekinuti put u Zavidovićima,
te Ing. Koludrović i Ing. P. Matkovića iz Makarske, kojim javljaju da ne
mogu sjednici prisustvovati.


2. Izvještaj tajnika.
Zadnja sjednica upravnog odbora održana je dne 4. svibnja o. g. Obzirom na
vanredne današnje prilike tokom trećeg tromjesečja o. g. nije sazivana ni jedna sjednica,
već se održavanje ove vezalo sa sutrašnjom redovnom iglavnom godišnjom skupštinom.
O radu u međusjedničkom razdoblju izvjestiti je odbor o slijedećem:


1. Raspoložba društvenom imovinom. A) Tu je u prvom redu
popravak društvenog doma odnosno obnova dvorišne fasade. Zaključkom upravnog
odbora od 4. svibnja o. g. povjerena je građevnom odboru briga i izvršenje obnove
dvorišne fasade. U tu svrhu sazvana je za 23. srpnja sjednica ovog odbora kojoj su
prisustvovala gg.: Ing. A. Abramović društveni predsjednik, Ing. L. Krišković,
Dr. J. Balen, M. Drnić, Ing. P. Prpić, O. Dremil, Ing. V. Bestal, te ing. O. Piškorić.
Na toj sjednici zaključeno je:
a) Nakon pregleda ulične fasade društvenog doma, da se imaju ukloniti ove
manjkavosti: na istočnoj fasadi popravili podkrovni vijenac zgrade, koji je stradao
od zakisivanja, a na zapadnoj popraviti također podkrovni vijenac te ton boje drugoga
sprata prilagoditi boji ostalih spratova.


b) Obnova dvorišne fasade da se povjeri poduzetniku St. Hauptfeldu za paušalni
iznos od 59.000.— Dinara a uz ove uvjete: 1. obijanje cijele stare žbuke do gole opeke
uz dobro i duboko čišćenje svih reska; 2. na površinu oštrcanu cementnim mlijekom


443