DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 29     <-- 29 -->        PDF

SAOPĆENJA


ŠTO BI VALJALO PODUZETI, DA SE PODIGNE LOVNO GOSPODARSTVO
U OKVIRU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA?


Dnevno se iznose prijedlozi, što bi valjalo poduzeti, da se unaprijedi ovo ili ono,
što je u vezj s narodnim gospodarstvom. A to je i razumljivo. Koliko se u nas već
raspravljalo i o lovnom gospodarstvu A baš danas je taj problem aktuelniiji
i važniji, nego je možda bio ikada prije. I doklegod šumsko i lovno gospodarstvo
bude na brizi šumara, red je, da se baš šumar s tim pitanjem i pozabavi.


Po svemu izgleda, da će uslijed sve veće napučenosti i s time u savezu uslijed
brižljivije obrade poljoprivrednog zemljišta i potrebe stvaranja takovog zemljišta,
divljač malo pomalo ostati bez prirodnih zaklona i uslova svoga opstanka u polju
i da će se postepeno povlačiti u svoje pravo prirodno boravište, u šumu. Stoga je
red, da promotrimo mjere, koje bi valjalo poduzeti, da se podigne lovno gospodarstvo
u našim šumama, kako bi i taj dio narodnog gospodarstva bio što savršeniji. Razumije
se, da danas prihoda bez investicija nema, jedno je o drugome ovisno.


Prema tome, da lov i u šumama ne propadne, jer izgleda da će ga u polju
sve više nestajati, i da s time ne nastanu štete po narodno gospodarstvo, trebalo ni
po mome mišljenju poduzeti ovo:


1. Na šumar, fakultetu valjalo bi lovno gospodarstvo predavati kao
redovan predmet, i iz te discipline polagati ispit tako, da apsolventi fakulteta budu
imali potpunu spremu u toj grani gospodarstva.
2. Kod svake državne šumarije, gdje je prilika da se podigne lov, valja postaviti
jednog izučenog i lovačkim ispitom i praksom osposobljenog lovca. Praksa
je dosada pokazala, da lugari t. j . čuvari šuma, kraj velike površine čuvarskog sreza
i ostalih poslova oko čuvanja, uzgoja i iskorišćavanja šume, ine mogu dospjeti da
više pažnje posvećuju lovnom (gospodarstvu. Osim toga svi čuvari šuma ne poikazuju
volje i smisla, a manjkaju im i prirođene sposobnosti, da budu lovci — uzgaiači. Za
tu službu ´treba birati ljude, Kad bude svaka šumarija imala po jednog izučenog l«vca,
onda će upravitelj šumarije moći svladati sve (poslove oko vođenja lovnog
gospodarstva.
Bez izučenih lovaca ne može se voditi uređeno lovno gospodarstvo. Kad budemo
imali izučenih lovaca, ne će biti potrebno, da se luta bez vodica po šumi i
lovištu s lovnom uputnicom — i da se ne nalazi divljači ni ondje, gdje je zaista ima
dosta. Isto tako ne će se onda dogoditi, da gosti bez lovca-pratioca, sami po svojoj
volji, vrše odstriel visoke divljači, i da kod takovog lova bude glavno, da je divljač
ustrijeljena, bez obzira na to, da li je bila određena za odstrijel ili ne. A baš pogrješuirn
odstrijelom mogu se nanijeti velike štete lovnom gospodarstvu. Kad bi postojali osposobljeni
lovcj kod šumarije, vodila bi se kontrola o ustrijeljenoj divljači, o vaganju
i mjerenju divljačine, o iskorištenju kad lovac pridrži za sebe samo trofeju, i tako
redom. Tko danas vodi podatke o težini i jačini odstrijeljene divljači i gdje se čuvaju
podaci o mjerama trofeja (rogova)? Gdje su podaci o uginuloj i stradaloj divljači
i t. d. Svi su ti podaci, točno pobilježeni i sređeni po godinama, od velike važnosti
za promicanje lovnog gospodarstva.


Osposobljeni lovci vršili bi potreban odstrijel za uzgoj divljači (razmjer u spolovima,
bolesti i t. d.), jer se to ne može prepustiti neiskusnim lovcima. Za vrijeme
velikih snijegova 4 zapadnih zima mogla bi se pod vodstvom lovca i uz pripomoć
čuvara šuma poduzimati racija na zvjerokradice, mogle bi se provesti mjere za čuvanje
i prehranu divljači i sve ono, što je potrebno za uzgoj i mir u šumama, koje
su izlučene za lovno gospodarstvo. Ukratko: lovac bi bio odgovoran za čitavo stanje


441