DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ni sistem prijavljivanja i odjavljivanja ne odgovara potrebama.


Odbitke treba ubirati, ne po radnim d a n i m a,.v eć u
posto te ima od ukupne brutto zarade. To bil za radnike
bilo pravedni!je, a posao bi se olakšao za sigurnih
70%. U pogledu prijavljivanja ii odjavljivanja, prema prednjem, radni
dani gube svoj značaj, a prijava i odjava,, pošto se inače vodi točna evidencija
o radnicima u manipulacijama, u koliko je uobće potrebna, mogla
bi se obaviti i kasnije ii to sve putem kopija — odjedamput, umjesto da
prijavni i odjavni Bstovi putuju od manipulacije okružnoj blagajni i od
okružne blagajne manipulaciji.


U slučaju liječničkih intervencija bit će manipulacija pod odgovornošću
upravitelja — uvijek u stanju da da točnu potvrdu o uposlenju sa
svima podatcima, koji budu potrebni, bez obzira na to, da Kl je prijava
obavljeno ili nije.


Ovdje se valja osvrnuti još i na investicije. Nekako je opća
crta u državnom računovodstvu bila, da se »k r e š u« predvidjariil rashodi


— sve s jednim ciljem, da ukupni rashodi u proračunu budu što manji.
U većini slučajeva povlači! to sa sobom stvarne gubitke,
jer se radi1 nedovoljnih kredita i 1II zaostaje u poslu,
ili ide na uštrb solidnosti izrade objekata, ili se rado
v il izvode u smanjenom obimu. Da se radii ovakvih »š t e d-
n j a« naplaćuje, što onda pretstavlja indirektne rashode, jasno je.
*


U vezi prednjih razmatranja uslijedio bi prijedlog:


a) režiju treba po mogućnosti potpuno osamostaliti
osnivanjem samostalnih režijskih ravnateljstava;
teritorijalni o b ii m ovih ravnatelj stava ovisio
bi prvenstveno od ekonomsko-trgovački srodnih
prilika;


b) što veće pojednostavljenje računovodstvaadministracije ;
c) režiserima osigurati veću samostalnost u
poslu;


d) osigurati1, da se prodaje proizvoda m o gu vršiti
više na trgovačkoj osnov1 Time bi se postigao napredak
i kod izrade u šumi. Dosadanja izrada i! prodaja
po u z a n c a m a je z a s t a r i1 a. Danas postoje već
nepisane uzance, i to za svaku pojedinu tvrtku druge.
Samo ovakvim radom bi se moglo doći do polučivanja
odgovarajućih cijena i do najrentabilnijeg
i s k o r i :š ć e n j a šuma;


e) neophodno je potrebno održavati barem j e d
a m p u t mjesečno skupštine režisera. Na ovakvim
sastancima bi se kolegijalno rješavali svi problemi,
rad bi bio jednoobraznoj i, a svi režiseri bili bf prosi
e čn o obavješteniji i imali bi o d r e d j e n i j i pravac u
i z v o d i efli j u poslova.


ZUSAMMENFASSUNG.


Zwecks Förderung der Auswertung der staatlichen Forste in eigener Regie
schlägt der Verfasser einige technische und administrative Reformen vor.


Die Redaktion


440