DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Važan je čimbenik za dobar uspjeh, da se osiguramo što više od
toga, da ne budemo baš prinuđeni] za prodaju. Izraditi drvo samo uz predpostavku,
da će se naći kupac, svakako je prilično riskantno, a u najmanju
ruku je lutrija za bolji ili lošiji uspjeh. Za eksportnu robu, koju se
i tako ne isplati rezati na pilanama, relativno nije teško, osim ako se ii
tu ne računa s onim fabrikatom, koji će biti proizveden u inozemstvu.
Teško je za »gatersiku robu«, koje po količini ima najviše i od
čijega unovčenja najviše i ovisi krajnji uspjeh. Pada u oči, da velika većina
trgovaca drvom, koji šumu kupuju na panju, imaju i svoje pilane.
1 oni prodaju eksportnu robu u oblom, ali zato gatersku robu većinom
sami prerade pa prodaju kao poluiabrikat. Ako ni za što drugo, a ono im
pilane služe kao siguran pomagač, da i kod bolje robe ne moraju izgubiti
glavu, već su još uvijek u stanju računati i izabrati ono, što im se bolje
isplati. Ovo, medjutim, šumskoj režiji u velikom nedostaje. Ne pretpostavlja
se, da bi svaka manipulacija morala imati svoju pilanu, ali bi ipak
morala imati osigurano, da u slučaju povoljnije kalkulacije ovu robu može
preprodati odredjenoj pilani, koja može biti čak i posebno tijelo, takodjer
u državnoj režiji, ili pak podržavljena pilana s uloženim privatnim kapitalom.
Ovim bi se postigao ne samo bolji profit u korist erara, već bi i
socijalno-ekonomski momenat bio potpuno zadovoljen.


Moglo bi se primijetiti, da su do sada režiseri premalo sudjelovali
u prodajama. Time nisu mogli steći dovoljan vidokrug o cijenama i stanju
na tržištu. Ovo je täkodjer prijeko potrebno za pravljenje kalkulacija kao
i za izbor sortimenata, koji će se izraditi. Dobar režiser mora biti ne samo
manipulant, već i trgovac, jer će samo tako moći pravilno iskoristiti šumu.


5. Računovodstvo i administracija.
Rad u režiji su pokrenuli šumarski stručnjaci. Po svojoj spremi i
poletu oni su sposobni da šumskoj režiji daju oblik i podignu je na nivo
mnogo zavidniji, nego što se sada nalazi. Ali — po svemu izgleda, da propisi
za rad računovodstva ne odgovaraju poslu u šumskoj režiju. Za to će
biti prijeka potreba, da se što prije spremi kadar čisto režijskog osobljakoje
će u radu biti elastičnije i sämo nastojati da što više olakša i pojednostavni
posao. Nije pretjerano tvrditi, da je do sada
često posao služio računovodstvu i administraciji,
umjesto da ovo dvoje služS poslu.


Naročito otežavaju posao u režiji ove dvije stvari:


1. Režiseri su istovremeno i blagajnici. Ovo ne
samo što ide na štetu vremena, koje režiser može korisnije upotriebiti za
čisto stručne radove i nadzor posla, već i ako se ovdje zastupa stanovište
sistema povjerenja, nije zgodno, da organizator istovremeno rukuje i s
novcima. (Drugo je kod šumarija). Umjesto što razrii pisari vode knjigovodstvo
i imaju za pomoćnike opet pisare, bio bi mnogo uredjeniji posao,
da knjigovodstvo i blagajnu vode stalni činovnici, a oni po potrebi da za
pomoćnike imaju i pisare.
2. Okružn a blagajna . Sadašnjim svojim kompliciranim ustrojstvom
zadaje ona više posla i piskaranja (većinom nepotrebnog), nego sve
drugo. Samo ubiranje osigurnine od radnika prema radnim danima ne
samo što komplicira i nevjerojatno otežava posao, već je i nepravedno.
Ako radnik radi lošeg vremena ne može raditi svakog dana neprekidno,
onda mu sva zarada ode za okružnu blagajnu.
439