DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 26     <-- 26 -->        PDF

A to znači takodjer gubitak za režijski rad, jer treba često u posao uvoditi
novo osoblje. Zato bi; bilo korisno manipulativnom osoblju kod državnih
režija čitm prije dati stalnost.


4. Prodaja i trgovina.
U svakoj trgovini pa i u ovoj ima uspjeha onaj, kome polazi za ru


kom, da svoje proizvode unovči na takav način i u takvom obliku, da


prema drugima polučuje povoljnije cijene odnosno prihode. Ovo se može


postizavati samo onda, ako je posao tako organiziran, da


se ne dolazi u apsolutnu zavisnost od kupaca. Ako pro


ducent dolazi u položaj, da svoje proizvode iz čisto formalnih razloga


ne može prodati u onome momentu, kada je bila najveća tražnja, ili! ih


pak mora prodati pošto poto, jer drugoga izlaza nema, onda će, sigurno,


izostati i pravi usjeh.


U našoj šumskoj režiji prodaje se vrše po odredjenim propisima, koje
predvidja Zakon o državnom računovodstvu. Tako na pr.
kad se radi o vrijednosti preko pola milijuna, jedini način prodaje je komisijski
na dražbi. Ovo je vjerojatno zato, da bi se spriječile zloupotrebe


Medjutim, bez obzira na visinu vrijednosti robe, vrlo često nije to
najbolji način. Prodaja, bilo direktna ili putem dražbe, svakako ide nn
odobrenje višim vlastima, pa još uvijek ima vremena, da se ne odobre oni
zaključci, za koje bi se utvrdilo, da nisu povoljni po interese države.


U trgovini s inozemstvom su na pr. cijene za drvarske proizvode
manje ili više utvrdjene, a osim toga su i inače znatno više, nego na domaćim
tržištima. Radi klirinških propisa uobičajena je prodaja postavno
granica »ocarinjeno i slobodno za izvoz«. Inozemne velike tvrtke se interesiraju
baš za velike kvantume robe. Iz ´navedenoga se Vidi, da se baš
najskuplja roba prodaje samo na dražbama, na kojima mogu sudjelovati
jedino domaći trgovci, jer radi spomenutih propisa stranci ne
mogu unositi novac prije isporuke, a prodaje se vrše uz kauciju 51 obično
ili postavno šumsko stovarilšte ili u najboljem slučaju postavno utovarna
stanica. Radi toga i jesu do sada cvjetala židovska trgovačka poduzeća.
Pošto se na dražbama nisu mogli pojavljivati stranci, pojavljivali su se
oni. Tako ne samo da su oni pobirali! zamašne poduzetničke dobiti1, a za
uloženi trud i novac koji je većinom uložila šumska režija, već je puno
puta dolazilo još i do raznih nepravilnosti1.


Štoviše, moglo bi se tvrditi, da je prodaja na d r a ž b i korisna
samo u slučajevima velike tražnje, i to naročito onda, kada se počinje
gubiti vjera u novac il njegovu vrijednost. Tada se dogadjaju razni
slučajevi, pa se ponekada poluče i takve cijene, da ostanu zapanjeni i članovi
komisije i sami konkurenti. To je, medjutim, igranje »vabank«.
Naprotiv, u normalnim prilikama, kada je novac stabilan
il svi izvozni p u t e v i otvoreni, na dražbama se
većinom loše prolazi: p o 1 u č u j u se faktično niže
c i j e n e, nego direktnom pogodbom, Predpostavlja se svakako
dovoljna stručnost onoga, kome je prodaja povjerena,
te poznavanje ne samo tuzemnog već i inozemnog
tržišta . Ne treba zaboraviti ni to, da se prodajom na dražbi: radi raznih
formalnostil gubi mnogo u vremenu i ekspeditivnosti, što je od presudne
važnostiv Svima su dobro poznati slučajevi, da su šumari, i protiv svoje
volje, da*ne bi došli do odgovornosti pred zakonom, morali gledati, kako
im prvorazredno drvo gubi i u kvaliteti i u vrijednosti.


438