DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 24     <-- 24 -->        PDF

se slobodno može tvrditi, da se u više od 50% slučajeva zakasnilo sa
sječom. Mnogi i mnogi m3 brestovine, od kojega se jedva dobio loš ogrjev


— nekada ni to — u slučaju pravodobne sječe mogao je biti iskorišćen
kao vrlo dobar pilanski, pa čak i furnirski trupac. Mnogi šumar je imao
prilike vidjeti, da su mu se ovakva stabla stropoštala na zemlju — il bez
doznake i bez sjekire.
Kako se vidi, puno puta je priroda bila brža od forme, koja se zahtijeva.
U ovakvim se slučajevima g u b i t c !ii na šumskoj taksi
penju čak i na stotine dinara, ada se i ne govori o gub
i t c i m a u ukupnim p r i h o d i! m a.


Netko će moguće primijetiti: »Pa zašto se na vrijeme ne obavil doznaka
i ostalo?« Ima mnogo razloga zašto ne. Jedan je, izgleda, glavni,
što se za svako stablo pojedince ne mogu praviti prijedlozi!, a dok se nakupi
više stabala, prva polovica je već prešla svoj »zadnji1 čas«.


Iz ovoga općenito izlazi: treba ovlastiti one, kojima je
p o v j e r e n a" š u m a, da mogu elastično pristupati i onim
poslovima, koji su iznenada postali važni i dati
bitnosti stvari prvo mjesto, jer ostalo ima značaj
drugoga reda.


Svaki rad, koji se poduzima uz pretpostavku odgovornosti organizatora,
poduzima se zato, da se s uloženim sredstvima dođe do novih
sredstava, u ovome slučaju još i više, da se spasi i iskoristi drvo u svome
naj´vrijednijem obliku. Prema tome sredstva za proizvodnju treba dati na
dispoziciju organizatoru posla, tako, da u slučaju potrebe može s njima
raspolagati bez smetnje. Ima još uvijek vremena, da se obave sve potrebne
formalnosti. Osim toga rashod, koji u stvari donosi prihod, nije
uobće rashod, već samo ulog. Stoga nad rashodima ovakve vrste nije
potrebno mnogo razmišljati.


2. Proračun i prijedlog.
Najčešće se dogadja, da se režijski proračun sastavlja i predlaže o
količini drveta ili o sortimentima, koji ni izdaleka ne odgovaraju ni količini
ni sortimentima, koji će se zbilja izraditi. Nasuprot ovoj razumljivoj
nepreciznosti, sam proračun se izradjuje s točnošću na dvije decimale.
Na ovakav izgled proračuna ipak se ne b´i imalo što primijetiti, jer ako
ništa drugo — a ono ipak pruža sliku rentabilnosti samoga posla. Medjutim,
s obzirom na stanovitu dubioznost same procjene i drugih čisto ekonomskih
momenata, koji se samo predvidjaju, a koji se kod izradbe u
mnogome mijenjaju, negdje na više, negdje na niže, proračun i predvidjene
svote mogu imati vrijednost samo u svome krajnjem iznosu. Radi toga,
pridržavajući se dosljedno proračuna, a pošto se skoro redovito ne može
nikada sve predvidjeti, dolazi kod izvedbe više puta do komplikacija, pa
čak i do zastoja u poslu. Kao logičan zaključak slijedi, da bi kod izrade,
naročito u pogledu rashoda, režijski proračun morao-
imati svoju važnost samo u u ku p n o j svoti, a postojeću
bi razdiobu po stupcima i p o d s t u p c i m a trebalo
zadržati samo kod k nj i ž e n j a utroška u cilju dobre
preglednosti po vrstama radova. Ovim se predpostavlja,
da bi režiseru trebalo dati veća ovlaštenja i time potpomoći njegovu
vlastitu inicijativu ne ispuštajući iz vida moralnu i materijalnu odgovornost.
Qlavno je, da je režiser u stanju objasniti


436