DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1941 str. 23     <-- 23 -->        PDF

1NG. FERDO ŠULENTIĆ (SPAČVA):


DRŽAVNA ŠUMSKA REŽIJA I STANJE U
KOJEM SE NALAZI


(AUSWERTUNG DER STAATLICHEN FORSTE IN EIGENER
REGIE UND DEREN HEUTIGER STAND)


Poslije mnogo gorkih iskustava kod iskorišćavanja naših šuma, kada
je u većini slučajeva dolazilo do izražaja gledište pojedinaca, tako, da su
opći interesi bili skoro potpuno zapostavljeni, vidi se u posljednje vrijeme


— naročito po izjavama najistaknutiji! šumarskh ličnosti — da je državna
šumska režija počela sebi zamašriirn koracima krčiti put. Nema šumara
ni u upravnoj a ni u nadzornoj službi, koji se ovome ne bi iskreno radovao.
Prvi zato, što više u svojim revirima neće morati gledati nesimpatične
i većinom nesavjesne špekulante sa šumom, a drugi zato, što više
neće morati biti lutka raznih odbora i raznih »altruistički« raspoloženih
ličnosti, već će imati zadovoljstvo, da sa šumama gospodari po svojoj,
čisto šumarskoj savjesti, onakvoj, kakva se u njemu rodila onim danom,
kada se je posvetio šumarskoj struci.
Pošto sam se od početka svoje službe posvetio režiji, ponukan sam,
da s obzirom na zadatke, pred kojima se sada nalazimo, iznesem svoja
zapažanja s ovoga polja rada s obzirom na stanje, u kojemu se sada nalazu
državna šumska režija.


Sve što budem iznio ne odnosi se ni na koga, nije upereno ni protiv
koga i nema drugog značenja, osim jednog stručnog razmatranja s krajnjim
ciljem: da se pozdravi novi pokret i da mu se pridruži.


Polazim prirodnim redoslijedom: 1. doznaka, 2. proračun 1


p r i
ii j e d 1 o g, 3. s j c č a i izvoz, 4. prodaja i trgovina i 5. ad


ministracija i računovodstv o.


Prije nego počnem s izlaganjem, nadam se, da ću imati dosta istomišljenika,
ako ustvrdim, da je sistem nepovjerenja i mnogih potpuno
nepotrebnih formalnosti držao režiju u takvim okovima, da, općenito
uzevši, ni izdaleka nije mogla postizati onaj uspjeh, koji su privatnici postizavali
s manjom stručnom spremom, ali bez ovih kočnica.


1. Doznaka.
Praktični i formalni cilj doznake jasan je svakom stručnjaku, pa je


za to suvišno mnogo govoriti o tome. Važno je, međutim, ukazati na obi


čaj, po kojemu se ona sprovodi i na utjecaj toga načina rada na krajnji


uspjeh režije.


Ukratko: uvijek se prakticira, a i takav je propis, da se drvo pret


hodno doznači izvrši kontrola doznake, sastavi i podnese prijedlog za


sječu, i tek kada stigne odobrenje, može se pristupiti sječi.


Ista je procedura, a i tijesno vezana s ovom, i s osiguravanjem po


trebnih sredstava za rad.


Ovaj način je dobar i siguran ondje, gdje su u pitanju zamašniji
podhvati i planski rad u pojedinim većim manipulacijama. Ali ondje, gdje
se potreba za sječu pojavljuje nenadano (vjetrolomi, izvale, sušenje itd.),
ovaj način je prespor. Imamo, primjerice, sušenje brijesta, gdje


435