DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 9     <-- 9 -->        PDF

gospodarske grane, koja bi tražila toliko
pažljivoga rada kao upravo šumarstvo.
Za to je potreban krug izabranih ljudi, koji |
vode tu gospodarsku granu.


Ovo je utoliko važnije, što šumsko
gospodarstvo Nezavisne Države Hrvatske
zahvata razna područja, pa je prema
tome u vezi! i s najraznovrsnijim narodnim
potrebama: primorske krajeve gologa
krša, velebitske, bosanske i gorsko - kotarske
planine, šume pitomoga hrvatskog
Zagorja, pa ravnu Posavinu, Podravinu i
Podunavlje. Za to je Poglavnik imenovao
ü državnog tajnika za šumarstvo, šumarskog
stručnjaka gosp. Ing. Mirnu R o sand
li ć a.


Državni! tajnik gosp. Ing. Mirne
R o s a n d i ć rodio se je 4. studenoga
1900. u Gospiću, gdje je svršio gimnaziju.
Šumarske je nauke učio u Zagrebu. Slu- ING. ANTE ABRAMOVIĆ,
žbovao je u raznim mjestima: kod ravna-0dieini predstojnik za šumarstvo.
teljstva šuma u Vinkovcima, na Sušaku i
u Čačku, kao upravitelj šumarije u Sv.
Roku, kao kotarski šumar u Aleksincu il Trsteniku i t. d.


Malo ima šumara, koji ne poznaju prvog državnog tajnika za šumarstvo:
on je poznat kao vrstan šumar i kao narodni borac prvoga
reda. Posvećujući svoju punu pažnju selu i seljaku, izdiže se kao njegov
zaštitnik gdjegod mu se pruži prilika: il onda, kad kao stručnjak trasira
i izvodi kanale u posavskim šumama vinkovačkog ravnateljstva šuma,
i onda, kad ureduje izvore u blizini ličkih naselja. No kao izraziti narodnu
čovjek javlja se Ing. Mirne Rosandić naročito onda, kad ni u najtežim
danima tiranije ni za korak ne uzmiče od narodnih težnja, već muževno
snosi i fizičke i duševne muke: proganjan, zatvaran, šikaniran na sve
moguće načine odsjedivši početkom 1934. god. u gospićkoj tamnici tri
mjeseca, suspendiran godinu dana — ostaje dosljedan i čvrst. Prema
onoj: frangar, non flectar — skršiti me možeš, ali savinuti nećeš — lik
ifag. Miime Rosandića je simbol, kako se služi svojim načelima i svom
narodu i u najtežim prilikama.


U njegovom radu pratit će ga iskrene simpatije naroda i drugarska


suradnja svih nas.


*


Na čelo odjela za šumarstvo kao odjelni predstojnik imenovan je


gosp. Ing. Ante Abramović, jedan od najbližih suradnika gosp.


ministra šuma i ruda Ing. Ivice Frkovića, dok je bio pred´stojnilk odjela


za šumarstvo.


Gospodin Ing. Ante Abramović rodio se 1889. godine u Vetovu,


kotar Požega. Gimnaziju je svršio u Požegi, a šumarske nauke u Za


grebu. Kao šumarski stručnjak služio je kod kotareva u Podravskoj Sla


tini, Vrbovskom i Samoboru, kod ravnateljstva šuma u Vinkovcima, Za


grebu il Sušaku, kod ministarstva šuma i ruda u Beogradu i´ kod banske


vlasti u Zagrebu. Najdulje je služio u Vrbovskom (od 1914. do 1929.).


211