DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


Ravnatelj naslova vodit će lično kontrolu, da se terenska služba paušaliranog
osoblja u cijelosti prema gornjoj odredbi odvija ,u koju svrhu će svekoliko paušalirano
osoblje voditi počatn od 1. siječnja t. g. putni dnevnik sa naznakom dana, mjestasvrhe uredovanja te utrošenog vremena. Ovaj dnevnik se ima koncem kalendarske
godine uredno zaključiti a ovjerovljeni prepisi istog za svekoliko osoblje naslova jednim
podneskom najdulje do 15. siječnja ovamo predložiti.


Prema tme će dosadanje četvrtgodišnje odnosno polugodišnje predlaganje putnih
dnevnika u buduće otpasti.


Ne proboravi li paušalirano lice minimalan broj dana na terenu, odbit će mu se
koncem godine od beriva neobavljenom broju dana odgovarajući dio puntnog paušala i
zaprimiti u blagajnu imovne općine.


Za vrijeme vojnih vježbi i bolovanja u trajanju od najdulje trideset dana te redovitog
godišnjeg odmora isplaćuje se paušaliranom licu u punom iznosu putni paušal time,
da tečajem godine povodom izbivanja zaostajali broj dana nadoknadi.


Za trajanja bolovanja dužeg od trideset dana isplaćuje se paušal onom licu, koje
oboljelog zamjenjuje.
Visina putnog paušala kontrolnih nadlugara ne može prekoračiti 50% putnog
paušala odnosnog upravitelja šumske uprave kod koje radi.


Ravnatelju so nalaže, da uspješnom vršenju terenskog uredovanja za svekoliko
osoblje posveti naročitu pažnju, kako bi ovi — imajući u vidu teško stanje imovnih
općina — osjetljivo povišeni paušali naišli u svestranom i vidnom unapređenju šumskog
gospodarstva na opravdano uvaženje.


Izaslanici će ove Banske Vlasti prigodom pregleda poslovanja voditi o izvršenom
terenskom radu paušaliranog osoblja naročiti račun te će o manje ili više uspješnom
radu u buduće, povrh ostalog biti podvrgnuta korekturi i visina samog putnog paušala.


V. d. odjelnog predstojnika:
Premužić


*


48