DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


. « Ravnatelj


Mjesečno


o .5 stvo šuma
fe´s Din


2 °


S o


Minimalni
broj dana
godišnje


Mjesečno


Šumske


uprave


Din


Minimalni
broj dana
godišnje


Sveukupni
iznos putnih


paušala


Opaska


godišnje


Diin


Ravnatelj 2000.— 84
Taksator 1.800.— 96
« Kontr. čin. 1.600 — 84


« Koprivnica 1.100.— 84
> Novigrad 900 — 84
u Djurdjevac 1.000.— 84
Bjelovar 1.000.— 84


3 Q
Nova Raca 1.000 — 84
Pitomaca 1.000.-84
Grubiš. Polje 900.-84 147.600.—


rt
Ravnatelj 1.600.— 84
Taksator 1.500 — 84


c


Petrinja 1.100.— 84


rt


Dubica 1.100 — 84
Dvor 1.100.— 84 73.300


rt


Ravnatelj 1.499.-84
C Glina 1.100.— 84
rt Vrginmost 900 — 84 40.800 —


.


Ravnatelj 1.500.— 84
rt
Dodijeljeni
šum. vježus
benik 800.— 84
´c Karlovac
Cetin grad 1,000 — 84 39.600.— Sa šumar,
upravom u
Karlovcu
upravlja
Ravnatelj


Podjedno se određuje, da činovniku, koji uživa putni paušal ne pripada za izvršena
putovanja na svom (području ....... odšteta (dnevnica, kilometrina itd.). U okviru
odobrenog putnog paušala ima paušalirano lice izvršiti svakolika vanjska uredovanja,
koja po postojećim propisima spadaju u njegov djelokrug.


Za šum. činovnike i šumarske vježbenike zaposlene kod taksaciono-građevnih
radova preko ljetnih mjeseci predložiti će naslov glede visine paušalirane dnevnice
obrazložene prijedloge, po kojima će uslijediti posebno rješenje.


Za pravdanje paušala u punom iznosu određeni minimalan broj dana terenskog
uredovanja ima se tijekom godine bezuvjetno izvršiti, a ako služba zahtijeva dužno je,
bez posebne odštete, paušalirano lice provesti i veći broj dana na vanjskom službovanju.


4/