DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


Sveukupni
iznos putnih
paušala


Minimalni
broj dana
godišnje


Minimalni
broj dana
godišnje


Mjesečno


Mjesečno


Šumske


uprave


Din


Ravnatelj


Opaska


a a


stvo šuma


E-´S


Din


godišnje
Din


S o


rt
Ja!


>.5


rt


bi


0


rt

fcc


0


rt


o
O


rt


Ja)


>u


rt


>


u


>N


*4


Ravnatelj
Taksator
Kontrol. čin.
Gradj. refer.


Ravnatelj
Taksator
Kontrol. čin.


Ravnatelj
Taksator


Ravnatelj
Taksator
Kontrolni
činovnik
Rež. i građevni
refer.


2.000.1.800.
1.600.1.400 —
2.000.1.800.—
1.400.—


1.100.—
900 —


2.000 —
1.800 —
1.600.—


1.200 —
84
96
84
84


84
96
72


84
96


84
84


84


84


Banova
Jaruga
Novska
Okačani
Nova Gradiška
Nova Kapela
Oriovac
Babja Gora
Šumetlica


Brinje
Ogulin
Drežnik grad
Plaški
Modruš
Kriviput


Otočac
Perušić
Vrhovine
Korenica
Krasno
Zavalje


Sv. Ivan
Žabno
Kloštar Ivanić
Garešnica
Ivanjska
Čazma
Bjelovar
Lendava


1.000.—
1.200.1.000.—


1.200 —
1.000 —
1.000.—
1.000 —
1.000.—
1.000.—
1.000.1.000.—
1.000.—


900.900.—
1.000.—
1.000.—
1.090.—
900.—
900.—
900.—


1.000.—


900.—
1.000.—


900.—


900 —
1.100.—


900.—


84
84
84


84
84
84
84
84


84
84
84
84
84
84


84
84
84
84
84
84


84
84
84
84
84
84
84


privremeno


182.400 —
121.000,—


Ima imo


vinski auto


na besplat


nu uporabu


91.400.—


159.600.—


46