DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko .društvo


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE
Odjel za financijalne poslove


Broj: 792-XI-Pov. 1941. Zagreb, dne 20. veljače 1941.


Predmet: Odobravanje pune i povećane dnevnice
za vrijeme službenog putovanja.


I


Stavom 4. čl. 6 Uredbe o naknadi putnih i selidbenih troškova od 12. prosinca
1931. broj 84600/1 — propisano je, da se u slučaju izvanrednih prilika može odobriti
dnevnica iz stava 1 istog člana u punom iznosu, bez obzira na dužinu boravka u jednom
istom mjestu. — Na isti način i sa istih razloga može se ova dnevnica povećati sa .*.


Razlozi za izdavanje odobrenja u smislu tih odredbi pokazuju se u sadanje
vrijeme izvanrednih prilika više nego li do sada. — Radi toga, a sa svrhom, da se
banovinska administracija i u tom pravcu pojednostaivi, na temelju toč. 1. čl. 3 Uredbe


o banovini Hrvatskoj i toč. 2. 2. čl. 10 Uredbe o proračunu, računovodstvu i Računskom
sudu banovine Hrvatske
ovlašćujem


Predstojnike Odjela i Predsjedničkog ureda, šefa Kabineta Bana, šefa odsjeka za veterinarstvo1
Banske Vlasti u Zagrebu, Povjerenika Ispostave Banske Vlasti u Splitu,
Predsjednika Računskog suda u Zagrebu, da mogu u slučaju izvanrednih životnih i
službenih prilika odobravati dnevnicu za službeno putovanje iz prvog staiva čl. 6.
Uredbe od 12. prosinca 1931. broj 84.000/1 u punom iznosu, bez obzira na dužinu boravka
u jodnom istom mjestu, kao i da se ta dnevnica poveća za jednu četvrtinu, a u
smislu toč. 4. čl. 6 iste Uredbe.


Glede zamjene u vršenju te ovlasti, a za slučaj spriječenosti odnosno otsutnosti
gore imenovanih osoba vrijedi moje rješenje od 26. VI. 1940. broj 24.200-XI-1940. sa
svima naknadnim izmjenama i dopunama kao i odredba čl. 8 Naredbe o djelokrugu i
unutarnjem uređenju Ispostave Banske Vlasti u Splitu, s tim, da Povjerenik te Ispostave
ne može tu svoju ovlast prenijeti na podređene mu organe.


Ovo rješenje vrijedi tako dugo, dok se izričito ne opozove.


Ban: Dr. Šubašić, v. r.


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE
Odjel za šumarstvo


Broj: POV-68-V-1941. Zagreb, dne 8. ožujka 1941.


Predmet: Odobravanje pune i povećane dnevnice
za vrijeme službenog putovanja.


SVIMA ODSJECIMA I SAMOSTALNIM PODODSJECIMA 1—9


Znanja radi i proglašenja područnom osoblju.
Kod pripremanja naloga za putovanje mora se na kraju istoga dodati slijedeća
klauzula:
»Na temelju ovlaštenja Gospodina Bana od 20. veljače 1941. broj 792-XI-1941-Pov.
odobravam, da si možete zaračunati u smislu propisa čl. 6. točke 4 Uredbe broj
84.600-1-1931. povećanu dnevnicu za jednu četvrtinu.«


44