DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE


Odio za tehn. radove VIII.


u Zagrebu


Broj: 6158/VIII/41. Zagreb, dne 12. veljače 1941.


Predmet: Odbor za ocjenu nabavaka, mišljenje o ispravnosti
jeftimba i pogodaba za nabavke i radove preko
Din. 10O.00O.—.


SVIM ODJELIMA I SAMOSTALNIM ODSJECIMA BANSKE VLASTI
BANOVINE HRVATSPE


Odio za tehničke radove s obzirom na svoju stručnost vrši reviziju elaborata,
jeftimba i pogodaba za građevinske radove iz djelokruga svih odjela Banske Vlasti.


Prema odredbi člana 21. Uredbe o proračunu, računovodstvu i Računskom sudu
banovine Hrvatske od 12. listopada 1939. (Narodne Novine br. 237 od 19. listopada
1939.), irnadu se sve održane jeftimbe i pogodbe za nabavke i radove preko D 100.000.—
dostaviti odboru za ocjenu nabavaka na mišljenje i suglasnost.


Da bi odbor za ocjenu nabavaka mogao za takve pogodbe i jeftimbe dati svoje
mišljenje i suglasnost potrebno je, da knjr.gowda ili računovođa odjela, koji raspolaže
kreditima na račun kojih se rad ima izvršiti, na aktu, kojim se predmet upućuje odboru
za ocjenu nabavaka stavi slijedeću vizu:


»Na poglavlju stupcu podstupcu . . . proračuna banovine Hrvatske
za god. 1941. odobreno i otvoreno kredita ... . Din od toga do sada
angažirano uključivo ovu pogodbu Din ostaje još slobodnog i
otvorenog kredita Dio


Voditelj kontrolnika kredita«
(Potpis)


Tekst vize u pogledu kredita treba prilagoditi konkretnoj potrebi.
Da se akta o pogodbama i jeftitmbama izvršenim na teret kredita, kojim raspolaže
naredbodavac naslova, ne bi morao vraćati nakon tehničke revizije naredbodavcu
radi stavljanja spomenute vize, potrebno je, da se takva viza s potpisom knjigovođe ili
računovođe stavi na zapisnik o pogodbi, odnosno jeftimbi.
Odio za tehničke radove uputit će akt previđen takvom vizqjn sa svojim prijedlogom
izravno odboru za ocjenu nabavaka.
Ovakav je pastupak potreban, da bi se izbjegao gubitak vremena, koji nastaje
vraćanjem akta radi stavljanja vize.
Sva akta, koja ne budu imala traženu vizu, morat će se vratiti, a odgovornost za
eventualne posljedice radi prekoračenja roka iz čl. 96 Zakona o drž. računovodstvu
pada na ured . ustanovu, koja je propustila staviti vizu.


Odjelni predstojnik.


i. i
*


43