DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


zem. zajednicama. Qvo s razloga što odjel za šumarstvo ima vršiti samo nadzor nad
stručnim gospodarenjem, a ne ima nikakove ingerencije na financijalno poslovanje
rečenog dobra.


Zagreb, dne 23. siječnja 1941.


V.
d. Odjelnog predstojnika:
Ing. Premužić, v. r.
*


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE
Odjel za šumarstvo V.


u Zagrebu


Broj: 21368-V-1940.
Zagreb, dne 7. veljače 1941.


Predmet: Tiskanica Očevidnik dovezenog drva
i ostalih drvnih proizvoda, nabava.


1. Sreskom načelstvu — Svima
2. Gradskom poglavarstvu — Svima
Propisom toč. 1. čl. 23. Naredbe o izdavanju izvoznica za drvo i ostale drvne
proizvode od 5. lipnja 1940. broj: 8545-V-1940. određeno je, da vlasniici, posjednici i
zakupnici skladišta drva, pilana, krečana, pekarnica, ciglana, rudokopa, te svi oni, koji
se bave preprodajom drva ili ga prikupljaju u većim količinama u bilo kakovu svrhu,
moraju voditi »Očevidnik dovezenog drva i ostalih drvnih proizvoda«.


Da bi vođenje takovih očevidnika bilo što jednostavnije a naročito, da bi se
olakšala kontrola nad dovozom i izvozom drva i njegovom evidencijom, dala je Banska
Vlast, Odjel za šumarstvo štampati takove očevidnike, te se isti mogu nabaviti kod
istog Odjela uz cijenu od 1 (jedan) dinar po arku.


Naslov će o ovom obavijestiti sve osobe i poduzeća, koja su dužna takove očevidnike
voditi tim, da si što prije naruče potreban broj araka. Novac treba unaprijed
poslati.


Naslov će ujedno odrediti i rok, do kojeg imaju sva gore navedena lica i poduzeća
takove očevidnike nabaviti, te u smislu propisa zadnje rečenice toč. 1. čl. 23.
Naredbe uvezati, te list po list označiti tekućim brojevima, a kod naslova dati prositi
i potvrditi.


Nakon izminuća određenog roka naslov će po svojim izaslanicima provjeriti, da
li su svi, koji su na to obvezani, pozivu udovoljili.
Protiv lica koja ne udovolje tim obvezama ima se postupati po propisu čl. 23.
rečene naredbe.


Šef glavnog odsjeka:
lng. Brnjas, v. r.


42