DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


Ne nastavljamo UREDBU o opskrbi vojne sile i stanovništva šumskim proizvodima,
jer se ta UREDBA više ne primjenjuje.


OBJAŠNJENJE O ŠUMARSKOM STRUČNOM OSOBLJU


Povodom nastalog pitanja, nakon donošenja Uredbe o organizaciji Ministarstva
šuma i radnika i područnih ustanova i o upravi drž. šumama i drž. rud. preduzećima


M. s. br. 268-36, da li se činovnički pripravnici, koji nisu položili stručni ispit, kao i
zvaničnici i služitelji, koji nisu svršili lugarsku školu ili položili ispit za čuvarsku službu,
a koji službuju u Odjelu za šumarstvo Banske Vlasti i područnim mu ustanovama,
imadu smatrati »šumarskim stručnim osobljem«,
na temelju čl. 110. Uredbe M. s. br. 268-36 izdajem slijedeće


OBJAŠNJENJE
Šumarskim stručnim osobljem smatraju se svi službenici, čija je struka po čl. 76.


t. 1. i 3., čl. 77. st. 1., čl. 80. i 83. Uredbe M. s. br. 268-36 obuhvaćena šumarskom
službom, te nije odlučno, da li su ovi službenici položili stručni ispit odnosno da li su
svršili lugarsku školu ili položili ispit za čuvarsku službu.
Ovo objašnjenje vrijedi od dana proglašenja u »Narodnim Novinama«.
Broj 714-V-1940. 23. srpnja 1940.
Zagreb.
,: Ban:
Dr. Ivan Šubašić, v. r.


(Narodne novine od 1. .. 1941. br. 50)


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE


Odjel za šumarstvo V. I


Broj: 37392-V-1940.


Predmet: Topolovac banov, dobro prodaja jasenovine i brestovine.


Odlukom g. Bana od 27. studenoga 1940. broj: 60490-IV-1940. određeno je da
cijeli objekt dobra Topolovac, koji je po prijašnjim propisima bio razdijeljen na poljoprivrednu
upravu i šumsku upravu pod zajedničkom Direkcijom u Belju, imade administrativno
predstavljati jednu cjelinu pod imenom »Banovinsko dobro Topolovac«.


Ravnatelj banovinskog dobra Topolovac odgovorni je naredbodavac za sve poslove
na cijelom objektu s tim, da poslove uprave šuma imade obavljati po stručnom
šumarskom osoblju.


Postavljenja, unapređenja, premještenja i umirovljenja šumarskog osoblja vrši
se preko Odjela za šumarstvo.
Stručno šumarsko osoblje u pogledu svog stručnog rada kao i cjelokupno šumsko
gospodarstvo spada pod nadzor Odjela za šumarstvo.
Obzirom na gornju odluku g. Bana
ODREĐUJEM:


Nadzor nad stručnim radom šumarskog osoblja pri Banovinskom dobru Topolovac,
kao i nadzor nad cjelokupnim šumskim1 gospodarstvom u rečenom dobru vršiti
će III. otsjek (treći otsjek) ovog odjela, analogno nadzoru nad imovnim općinama i


41