DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 78     <-- 78 -->        PDF

der Wersstannenlaus (Rezultati nekoliko pokušaja suzbijanja uši Drevfusia nüsslini na
jeli), s. 209 — V. Vasiliu : Bäuerliche Holzindustrie in Rumänien (O sitnoj domaćoj
drvnoj industriji u Rumunjskoj), s. 270 — M. Petitmermet : Einige kriegswirtchaftliche
Aufgaben der Waldwirtschaft (0 zadacima šum. gospodarstva gledo:n na
ratne potrebe), s. 332.


1940 — Knuchel: t Henri Biolley, s. 1 — Kuhn i M e y e r: Amerikanischer
Holzhausbau (O amerikanskom načinu gradnje drvenih kuća), s. 8 — Winkler :
Wiederherstellung der Qebirgswaldungen (0 obnovi planinskih šuma), s. 25 —
Knuchel : Merkwürdige Krankheiten an einer Esche (Bolest Pleurotus mitis na jasenu),
s. 36 — H. Ho s sli : Die gefährliche Weisstannenlaus in höheren Lagen (Drevfusia
nüsslini u višim planinskim položajima), s. 88 — Schläpfer i Stadler: Die
Verfeuerung von Holz in Zentralheizungsanlagen (O izgaranju drva u uređajima za
centralno loženje), s. 105, 137 i 174 — S c h n e i d e r-0 r e 11 i: Pineus (Chermes) pineoides
Chol., s. 201 — Eichen,berger : Kolloidchemische Probleme bei der Holzverzuckerung
(0 koloidulno-kemijskim problemima kod dobivanja šećera iz drva),


s. 315.
*


Griinwoldt F.: Internationales Adressbuch für Forstwirtschaft, Holzwirtschaft,
Jagd und Naturschutz, Teil I., 1938, str. 94. — Verlag J. Neumann, Neudamm u. Berlin.


Ovim edicijama želi autor dati stručnim krugovima sistematski poredane sve
važnije adrese iz područja šumarstva, drvarstva, lova i zaštite prirode čitavog svijeta.
Knjigu će sačinjavati 5 dijelova, ,i to: I. Internacionalne ustanove i Sjev. Amerika, II.
Evropa, III. Azija i Australija, IV. Srednja r Južna Amerika i V. Afrika.


Države odnosno kolonije unutar pojedinog kontinenta poredane su alfabetskim
redom. Kod svake države grupirane su ustanove po skupinama: državne ustanove,
zavodi za istraživanja i šum.-drv. škole, te društva i organizacije. Svaka se od spomenutih
skupina raščlanjuje na šumarstvo, drvarstvo, lov i zaštitu prirode.


U I. dijelu navedeno je 11 internacionalnih i preko 1000 sjcv.-ameriökih (Kanada,
USA) ustanova iz područja šumarstva, drvarstva, lova i zaštite prirode. Kod
svake ustanove naznačen je ukratko na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku
njen opseg rada i uređaj, te publikacije koje ev. izdaje.


*


Revue des Eaux et Forets 1935: Dr. Feher ; Les principales lois regissant la vie
du sol forestiere (Glavni prirodni zakoni u šumskom tlu), s. 1-12 — Barbe y : Contribution
ä la culture du douglas (O uzgajanju duglazije), s. 13-19 — S o may : La
chasse en France et son avenir (0 lovstvu u Francuskoj i njegovoj budućnosti), s.
122-129 — J oub e r t-Bur o 11 e t: Note sur lex Cypres californiens (Bilješke o kalifornijskim
čempresima), s. 130-134 — Genet : La pierre seche armee (0 pregradama
od suhozida vezanog metalnim pleterom. Sistem Reboget), s. 135-143 — Du camp :
Protection de la nature (O zaštiti prirode), s. 235-249, 305-320 — Gćneuu : Les ventes
de coupes de bo is en 1934 (Prodaja drva u 1934 g.), s. 321-344 — Quin i er:
t Charles Flahault (1852-1935), s. 397-411 — De Raucourt: Les bois de mine
en pin maritime gemme et non geimme (0 rudničkom drvu iz primorskog bora), s.
412-421 — Guinier: t Robert Hickel (1861-1935), s. 494-504 — De Coincy:
Densite des peuplements (0 gustoći sastojina), s. 505-516 — Dimitroff : La foret
bulgare bulgare (O bugarskim šumama), s. 526-534 — Potel : La futaie feuillue d´ages
multiples (0 raznodobnim visokim lisnatim šumama), s. 602-611 — Joubert : Reserves
naturelles (0 prirodnim rezervatima), s. 687-703, 796-813 — K rei t mann :


280