DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 76     <-- 76 -->        PDF

I) Uvod — 0 magn. igli, magn. meridijanu i magn. deklinaciji — Kompas i busola


— Horizontalni kutevi, magn. i geografski azimuti — Visinski kutevi, računanje visina
točaka na zemljištu, izražavanje nagiba linija i površina — Regleta — Mjerenje daljina
koracima i ocjena od oka.
II) Ojpi´S Bezard busole. U tome su dijelu detaljno opisani modeli I i II te t. zv.
univerzalni model, koji ima i libelicu, a mogu se s njime mjeriti i vertikalni kutevi.


III) Opće osnovne radnje i mjerenja sa Bezard busolom. — Otklanjanje magn.
deklinaeije — Određivanje pravca sjevera — Mjerenje azimuta na predmete i točke
po karti — Mjerenje azimuta na predmete i točke na zemlištu — Određivanje pravaca
i mjesta točaka na karti po azimutima predhodno izmjerenim na zemljištu — Mjerenje
azimuta na predmete i točke po karti, točniji način — Mjerenje visinskih kuteva i računanje
visina — Mjerenje nagiba.


IV) Rješavanje općih zadataka kod čitanja karata na zemljištu — Orijentacija
-- Presijecanje — Čitanje karata —.


V) Kretanje na pokrivenom zemljištu i kretanje noću — Sa polazne točke na
zemljištu vidimo cilj (rad bez karte) — Kretanje u pravcu pomoću azimuta, koji je
izmjeren na karti — Obilaženje prepreka — Kretanje noću. —


VI) Krokiranje Bezard busolom na blokovima — Predstavka situacije — Predstavka
reljefa — Opće upute za krokiranje busolom.
I knjiica »Bezard busola« svršava s poglavljem : »Kako da se snabdijemo
kartama«.


Kako vojno-topografske karte tako i Bezard busole mogu za šumarske stručnjake
i njihovo pomoćno osoblje (lugare) biti od velike koristi. Stoga im preporučam
nabavku prikazanih knjižica*.


Dr N. N.


PREGLED ČASOPISA


Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1934, Nr. 7—12 —
Henggeler : Kritische Betrachtungen zum Waldwegebau (Kritička opažanja o
gradnji šum. puteva), s. 209 — A. Custer : Über den Frostkern der Karpathenbuche
(0 nepravoj srži karpatske bukve), s. 231.


1935 — Gäumann: Tagesfragen der Imprägnierung (O impregniranju), s. 1 i
41 — Ha dorn : Eine neue Bekämpfungsmethode gegen die Fichtenblattwespe (Nova
metoda suzbijanja smrekove osice), s. 99 — L e ib un d gu t: Über die Verwendung
von Motorfahrzeugen in der Schweiz. Forstwirtschaft (O upotrebi motornih vozila u
švaj,. šumarstvu), s. 118 — Roth : Über den Wurzelbrand der Fichte (0 bolesti korijenja
smreke), s. 196 — Nage li: Aussetzende und auskeilende Jahrringe (0 nepravilnostima
godova), s. 209 — Qreyerz : Zehn Jahre Kontrollmethode in Berngebiet
(0 10-god. provedbi kontrolne metode područja u Bernu, s. 341 — Dr Hess :
Beobachtungen über Schlangenfichten (Opažanja o Picea excelsa virgata), s. 405 —


A. Fritschi : Ergebnisse von laufenden Zuwachsberechnungen im schlagweisen
Wald (0 određivanju tekućeg prirasta u šumi zreloj za sječu), s. 417.
1936 — H. Grossmann : Altes und neues von der kleinen Fichtenblattwespe
(Prije i sada o smrekovoj osici), s. 33 — Jaccard : Mikroskopische Holzstruktur und
Holzbestimmung (O mikroskopskoj strukturi drva i njegovom određivanju), s. 41 i 65 —


* Knjige su štampane ćirilicom. Nabavljaju se kod autora, Beograd XI., ul. J.
Ilica 32 A, prva uz cijenu od 25.— din. druga uz cijenu od 30.— din.
278