DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Ing. Stjepan Ka no ti, šum. savjetnik 4. grupe 2. stupnja od Banske uprave u
Sarajevu, za šumarskog nadzornika iste grupe kod Odjela za šumarstvo Ministarstva
šuma i ruda u Zagrebu;


Ing. Stjepan H o r v a t, šum. vježbenik od Ravnateljstva šuma na Sušaku, za
šum. vježbenika kod Šumske uprave u Vrhovinama;
Ing. Ivo S e r t i ć, šum. vježbenik od Ravnateljstva šuma na Sušaku, za šumarskog
vježbenika kod Šumske uprave u Mrkoplju;
Ing. Ivo Radettć , šum. vježbenik od Ravnateljstva šuma na Sušaku, za šumarskog
vježbenika kod Šumske uprave u Novom Vinodolu;
Ing. Franjo P e r š a, šumarski vježbenik od šum. uprave državnih šuma u Vojnom
Križu, za šumarskog vježbenika kod Ravnategjstva državnih šuma u Zagrebu;
Terezija Fischer , oficijal IX. grupe od Ravnateljstva šuma gradiške imovne
općine u Novoj Gradiški u istom svojstvu Šumskoj upravi u Novu Gradišku;
Ing. Marijan Jovan , šum. pristav 8. grupe od Direkcije šuma u Tuzli k Šumskoj
upravi u Han Pijesku.


Poništenje ukaza o umirovljenju:


Ing. Ivica Frković , banski savjetnik II. grupe 2. stepena i Predstojnik Odjela
bivše banske vlasti u Zagrebu, poništen je ukaz bivših kraljevskih namjesnika od


21. prosinca br. 34931—1940.
Ing. Mihovil Pećina , šumarski savjetnik .. grupe 2. stepena Odjela za šumarstvo
banske vlasti u Zagrebu, poništen je ukaz bivših kraljevskih namjesnika od


25. I. broj 1851—1941.
Stavlja se van snage rješenje o premještaju:


Ing. Đuro M a r g e t i ć, šumarski pristav 8. grupe kod Šumske uprave Raška,
iste grupe u istom svojstvu kod Šumske uprave u Kosinju.


Odpust iz službe:


Vujo Žegarac , pomoćni knjigovođa blagajne 9. grupe kod Ravnateljstva šuma
imovne općine u Novoj Gradiški;
Stanislav Knežević , oficijal 9. grupe Ravnateljstva šuma gradiške imovne
općine u Novoj Gradiški.


276