DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 73     <-- 73 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


PROMJENE U SLUŽBI


Imenovan je za odjelnog predstojnika:


Ante Ab ram ovi ć, šum. savjetnik Min. šuma i rudnika za Odjelnog predstojnika
za šumarstvo II. grupe 2. stupanja kod istog ministarstva u Zagrebu;


Imenovani su:


Dr. Margareta Buzić, zvaničnik 3. grupe Odjela za šumarstvo Ministarstva
šuma i ruda Nezavisne Države Hrvatske u Zagrebu, za perovodnog vježbenika kod
istog Odjela;


Ljuba P r p i ć, dnevničar zvaničnik Ravnateljstva državnih šuma na Sušaku, za
manipulativnog vježbenika kod istog ravnateljstva.
Marija Pa vlak, nadničar Ravnateljstva državnih šuma na Sušaku, za manipulativnog
vježbenika kod istog Ravnateljstva;
Mehmed Suliić , dnevničar zvaničnik Ravnateljstva državnih šuma u Vinkovcima,
za manipulativnog vježbenika kod Šumske uprave državnih šuma u Brčkom;
Paula Licht, svršeni đak 4. razreda realne gimnazije u Ogulinu iz Zagreba,
za manipulativnog vježbenika kod Ravnateljstva državnih šuma u Zagrebu.


Postavljeni su:


Ing. Franjo K a 1 a c, za šum. pristava 8. grupe kod Ravnateljstva državnih šuma
u Sarajevu;
Ing. Marijan Jovan , za šum. pristava 8. grupe kod Ravnateljstva državnih
šuma u Tuzli;
Marko D r o b a c, nadlugar I. grupe zvaničnik Sreskog načelstva u Podravskoj
Slatini, za akcesistu 10. grupe kod istog sreskog načelstva;
Petar B a 1 e n, nadlugar I. grupe zvaničnik Šumske uprave u Karlovcu, za akcesistu
10. grupe kod iste Šumske uprave;
Ivan T a d i ć, činovnik 8. grupe kod bivšeg Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu,
za oficijala iste grupe kod Ministarstva šuma i ruda u Zagrebu.


Premješteni su:


Ing. Dušan Kovačević , šum. pristav 8. grupe od Banske uprave Odjela za
šumarstvo u Banjaluki k šumskoj upravi u Mrkonjić Gradu;


Ing. Jura] P e t r a k, sreski šumar IV. grupe 1. stupnja iz Okučana, za šumarskog
savjetnika III. grupe 2. stupnja Ministarstvu šuma i ruda Odjelu za šumarstvo u Zagrebu;


Ing. Milan Rosandić , sreski šumar IV. grupe 2. stupnja iz Podravske Slatine,
za šumarskog savjetnika III. grupe 2. stupnja Ministarstva šuma i ruda u Zagrebu;


Ing. Mijo L i p i č a n i n, činovnički pripravnik šum. uprave u Varešu, za v. d.
šefa šumske uprave gradiške imovne općine u Šumetlica-Begovica, sa sjedištem u
Novoj Gradiški;


Ing. Josip Čuvaj , šum. viši pristav 7. grupe od Ravnateljstva šuma u Vinkovcima,
za upravitelja šumske uprave u Slavonskom Brodu;


275