DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 5     <-- 5 -->        PDF

H R VAT S K I


ŠUMARSKI LIST


GOD. 65. LIPANJ 1941.


ŽIVIO NAŠ POGLAVNIK DR ANTE PAVEUĆ!


Našu dragu hrvatsku zemlju zapljuskuje s jugo-zapada more, a sa
ostalih je strana vezana kopnom sa zapadnim i istočnim svijetom. Utjecaji
s raznih strana nalazili su lagano put do hrvatske zemlje, i kopnom
i morem. Taj put nije uvijek vodio do sreće. Istina je, kulturni su utjecaji
bili jaki, i oni s jugo-zapada, s mora, i oni kopnom, sa zapada. Njima
zahvaljujemo svoju prisnu vezu s katoličkim svijetom . njegovom civilizacijom.
Ali je s druge strane suviše jaka ovisnost dovela do slabljenja
hrvatskog narodnog bića — a onda i do gubitka pune slobode i državne
cjelovitosti.


Naše narodno biće nije nikada bilo potpuno razoreno; njegova se
je jezgra uvijek branila — tražeći i iznalazeći sredstva za što sigurniju
i što jaču obranu. I onda, kad se je narod borio za svoj jezik, kad se je
pozivao na svoje »stare pravice«, kad je pjesmom isticao čvrstu vjeru u
pobjedu težnja narodnih, kad je vapio za pravdom ljudskom — bio je
ideal vlastite slobodne zemlje onaj, koji je pokretao, jačao i
održavao čitavo narodno biće. Bilo je tako onda, kad su se sabirali na
obranu svojih prava ostaci »inclyti olim regni Croatiae« — kao i u
doba najnovije tiranije. Čovjek vapije za onim, čega nema; a naš čovjek
nije nikada više vapio za svojom državom nego baš posljednih dvadeset
godina.


Ideal je slobode nalazio svoje uporište u historiji i u tradiciji. Poli


tička je ideologija oca domovine — Ante Starčevića obuhva


tala ideologiju nacionalnu i kulturnu. Država je glavni izražaj


naroda. Ona svojim imenom obilježava narod. Ona je


najjača garancija za nesmetani razvitak narodnog
.života.


207
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Nosilac najčistijih ideala slobode i nezavisnosti, nosilac hrvatske
državne misli, Poglavnik Dr Ante Pavelić, ostvario je svojim radom ono,
za čim su vapile generacije. Nezavisna Država Hrvatska postala
je stvarnošću poslije više od osam stotina godina. Pozdravljajući svoga
Poglavnika i polazući Mu čvrst zavjet vjernosti, osjećamo mi hrvatski
šumari sa svojim narodom duboku zahvalnost prema Njemu, koji nam
je jakošću svoje volje, pronicljivošću svoga uma i čestitošću svoje duše
donio slobodu.


Kroz dvadeset smo godina sa svojim narodom bili svjedoci propadanja
naših šuma, koje su padale pod udarcem sjekire bezumnika . . . Čini
nam se, kao da čujemo krik stoljetnog stabalja, koje je bezumnik uklanjao
— ostavljajući nam golet i pustoš.


— Minuse ti dani. Sa naših gora dolazi dah slobode, koji miluje i
polja i lugove i ulijeva novi život. .. Položimo čvrsti zavjet svom Poglavniku,
da ćemo sve snage uložiti za naše šume, a time i za dobro naše
drage Hrvatske. Položimo čvrsti zavjet, da ćemo raditi svim snagama i
nesebično, vjerujući čvrsto, da će sjeme, koje sijemo danas, uroditi dobrim
plodom. Položimo čvrsti zavjet i izvršimo ga znajući, da samo
dobra djela prošlosti, sadašnjosti i budućnosti čine
čvrstu osnovicu kroz sva vremena za dobro naroda
i dr žav e.
Svako koljeno nosi svoje breme. Našem je koljenu dodijelio Bog
najljepše breme — izgradnju svoje vlastite domovine, svoje drage Nezavisne
Države Hrvatske, čuvanje, uzgajanje i njegovanje njezinoga najljepšega
blaga, njezinih šuma.


Živio naš Poglavnik Dr. Ante Pavelić!


Hrvatsko Šumarsko Društvo.


208