DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 44     <-- 44 -->        PDF

1) Sječe se ne mogu vršiti, niti se drvo može unovčiti paralelno s
momentanom konjunkturom niti stanjem drvnog tržišta. Potražnji izvjesnih
gromada ili sortimenata nije moguće udovoljiti, barem ne pravodobno.
Doba sječe, sječni red i vrijeme unovčenja vezanu su uskim
okvirom izvoznih mogućnosti. Slaba organizacija rada li izvanredne
nepredvidiive vremenske smetnje mogu zimi posve onemogućiti izvoz
drveta ljetne sječe. A to je vrlo često uzrokom, da posječeno drvo čitavu
godinu ostane neizveženo.


2) Drvo se na ušću točila mora uskladištavati!, u koju svrhu služe
posebna skladišta. Nu pošto ova redovno mogu primiti samo ograničene
mase, to često onemogućuje sječe većih razmjera.


3) Rentabilnost je ove vrste izvoza jednostavna funkcija veličine
posječene drvne gromade il vremenskih prilika. Rad u akordu je napose
kod izvoza dugačke robe to jeftiniji, što je množina raspoložive gromade
veća. Stoga točilo pogoduje sječama s velikom zalihom na maloj površini,
u prvom redu čisto j sječi , koja je za planinske šume najnepovoljnija.
Naprotiv oplodna a pogotovo prebirna sječa pruža po naravi stvari
daleko manje raspoložive gromade, a ta okolnost jako poskupljuje izvozne
troškove.


4) Za gradnju točila ne mogu doći u obzir tanji sortimenti osim naročito
u povoljnim okolnostima (veliki pad). Upotreba pak jačih sortimenata
čini točilo vrlo skupom građevinom, dapače nerentabilnom u
predjelima, gdje su potrebne česte prorede. Često se prelirninirane manje
sječe moraju uvećati ili što više premještati i napuštati samo s razloga
korisne upotrebe ovog prometila.


5) Transport točilom traži osobito pažljivu manipulaciju s posječenim
drvetom. Obje se strane trupca moraju zatesivati a kvrge glatko
očistiti. To s jedne strane uvećava procenat neunovčivih otpadaka a s
druge poskupljuje izradu.


6) Finansijska su opterećenja kod ovog načina izvoza kod pobližeg
promatranja vrlo velika. U južnoj se Njemačkoj prema stanju u proljeću
1939. godine uzima, da sječa, izrada i izvoz dugačkog drveta stoji kod
normalnih prilika (izvoz putevima) 3.— RM po m*. U koliko se radi o
izvozu putem točila, to se ovaj izvoz uvećava za najmanje 1.5 RM
odnosno ukupno na 4.5 RM po m3. To znači, da upotreba točila uvećava
troškove sječe, izrade i izvoza za 50% od onih u normalnim prilikama.


Toliko bi eto donijela dosadanja iskustva s ovom vrstom šumskih
prometila u južnoj Njemačkoj.. Nije mi poznato s kakovim su uspjehom
primjenjena točila u našim planinskim krajevima, alil držim, da se rezultati
ne će puno razlikovati od onih u južno-njemačkim šumama.


*


Ovim kratkim osvrtom na alpinska šumska prometila zaključujem
svoj prikaz naučnih objekata, jer u Salzburgu završuje naša ekskurzija.
Kako se iz čitavog referata jasno vidi, bila je moja namjera, da pred
stručnu kritiku iznesem glavne šumsko-uzgojne i taksacione podatke bez
pretenzija da po njihovom stanju izvodim neke naročite dedukcije. Izuzetak
sam donekle učinio u mjestimičnim paralelama, kod kojih naročito
oštro izbija razlika bioloških i gospodarskih uslova našeg i njemačkog


246