DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 39     <-- 39 -->        PDF

većih gromada uz ovu sječnu zrelost za prilike našega Krasa nije ekonomično.


5) Vjerojatno je sumarni prirast veći u prebirnoj nego u jednodobnoj
šumil radi kontinuiteta sveukupnog prirašćivanja (Grammel). Po mojem
mišljenju ovo može vrijediti jedino kod upoređenja onih debljükiskih razreda
u prebirnoj šumi, koji se nalaze iznad taksativne granice odnosno
iznad periode latentnog mirovanja. Nadalje, prof. Zentgraf drži vjerojatnim,
da broj stabala u preboru pada zajedno s padanjem boniteta, ma
da je ovaj faktor najnestalniji elemenat u ovom uzgojnom tipu. Nadalje,
vrijeme je produkcije u prebirnoj šumi neistraženo i nema praktične
vrijednosti, pa stoga treba dobne nadomjestiti đebljinskim razredima
(Abetz). Napokon bonitet je u prebirnoj šumi nepouzdan i nil izdaleka
nema one važnosti, koju ima u jednodobnoj šumi (Gerhardt).


Iznoseći ova gledišta moram istaći, da sam sve ove činjenice konstatirao
poredenjcm podataka lokalnih i Lorey-evih tabela prihoda i
prirasta kod svojih razmatranja o taksacionim elementima u našim prebirnim
šumama Gorskog Kotara5). Dosad nije naglašena još samo jedna
bitna osebina prebirnih šuma, a ta je, da kružna ploha u preboru nije
konstantna nego progresivna veličina. Međutim jedan od glavnih tvoraca
ideje o jednakosti kružne plohe u prebirnoj šumi L. H u f n a g 1, u svojim
novijim radovima ne spominje više ovu toliko važnu okolnost, na kojoj
je prije bio čak postavio temelje specijalnog uređenja sistema6). To nam
daje naslutiti, da je i ovaj veliki poznavalac prebirnih šuma uslijed novijih
saznanja korigirao svoje prijašnje osvjedočenje.


Ovime završujem svoje dojmove u šumama Schwarzwalda. Primičemo
se dalje k jugu čak do švajcarske granice, na kom putu posjećujemo
grad Villingen i njegovu šumu (Kncipovo lječilište) te na koncu Donaueschingen,
koljevku našega Dunava (sastav Brege il Brigacha). Tamo
k jugu Uza Konstanca na Bodenskom jezeru pomaljaju se sniježni vrhovi
švajearskih i tirolskih Alpa, u kojima ćemo provesti zadnji odlomak našeg
putovanja7).


V. Alpinski krajevi
Bliža okolica Bodenskog jezera ima relativno vrlo blago i sa
šuimsko-uzgojnog gledišta vrlo povoljno podneblje. Međutim, malo sjevernije,
na švapsko-bavarskoj visoravrii! pa sve do Miinchena klimatski su
odnosi već oštriji. Ovaj je kraj u prijašnja vremena bio gotovo čitav pokriven
lisnatom šumom, dok danas svuda prevladava smreka. U tom je
području, koje bismo prema njemačkom nazivu mogli nazvati a 1 p i n-
s k i m prigorje m (Alpenvorland) šumovitost osrednja i kreće se od
15—30% cjelokupne površine. U južnim partijama daju sliku kraja diluvi


6) Vidi o tom moju raspravu: Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim
šumama (Sum. List, 1938, br. 8^40, str. 428—486).


e) Ing. Dr. Leopold H u f n a g 1 : Des Plentwaldes Wirtschaftsziel, Normalbild
und Einrichtung (Zentralbl. f. d. gesamte Forstwesen, 1939, Hft 1—3, str. 1—15,
50^60, 82—92).


7) Dolazak delegacije i njezin boravak u okolici Bodenskog jezera popratio je
dnevnik Bodensee Rundschau u dva članka i to: od 17. jula 1939. Nr. 163 (»Besuch
jugoslawische Forstmänner«) i od 19. jula 1939. Nr. 165 (»Deutsch-jugoslawische Forstkameradschaft
«).


241