DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 38     <-- 38 -->        PDF

blago nagnuto i vlažno, pa je i! za bivšu jednodobnu šumu ustanovljen
II/III. bonitet. I smjesa po vrstama drveća mnogo je drugčija nego kod
nas. Ovdje je dominantna smreka (65%), zatim Jela (26%) dok ostala
površina otpada na razne druge vrste (9%). Napokon ovdje šumsko gospodarstvo
služi u turističke svrhe i zato nije određivana sječna zrelost,
već se stabla podržavaju i s preko 100 cm debljine. Inače su izvozne
prilike radi guste cestovne mreže vrlo povoljne, posjed je dobro arondiran,
bez čistina i plješina kako to nalazimo u našim krajevima. Prebiranje
se svake treće godine vraća na istu površinu. Sječivi prihod iznosi
prosječno 6 .3 po hektaru.


Općeniti se nazoril njemačkih šumara na zakone prebirnog uzgoja,
kako su nam ovom prilikom izloženi, mogu svrstati u slijedećih nekoliko
točaka:


1) Prebor je gospodarenje na najraanjilm površinama (Baumwirtschaft).
Svoje prihode bazira na stablimičnom iskorišćivanju za razliku
od plošnog, koje u većoj ili manjoj mjeri traže drugi uzgojni oblici. Stoga
nije za preborni tip mjerodavno, da li su na jedinici! površine zastupani
svi debljinski razredi, već je glavno, da se de facto gospodari ! sa
svakim pojedinim stablom. Potpuno je dakle krivo gledište,
kad se šumi, s kojom se radi stojbinskih razloga mora stablimično gospodariti,
oduzima značaj prebora samo zato, jer u njoj nema svih nego
samo 2—3 debljinska razreda. Kod nas je doduše u šumskoj upravi Zalesina
u Gorskom1 Kotaru prema stanju iz 1911. godine bio slučaj tipičnog
jelovog prebora, jer su tamo bili zastupani! ne samo svu! debljinski razredi,
nego su još i ti! razredi imali podjednake površine. Takav je slučaj redovno
vrlo rijedak ali! zato nije mjerodavan, da se iz prebirnog gospodarenja
isključe sve šume, koje nemaju ovih uslova.


2) Prebirna je šuma pitanje oborina. Što su oborine veće, to jela,
smreka i bukva lakše i dulje podnose zasjenu (Zentgraf). U krajevima
s niskim godišnjim vodenim talogom ne može se preporučiti prebirnii
uzgoj.


3) Drvna je zaliha prebirne šume podjednaka s onom jednodobne,
u koliko se oba tipa nalaze na jednakom bonitetu i imaju jednak broj
debljinskih razreda. Ova nam je činjenica, ma da još nema znanstvene
podloge, poznata iz drugih izvora (Hufnagel, Balsiger, Zentgraf, Wernih,
Flury i t. d.). U freudenstadtskoj je šumi obračunata prosječna zaliha za
slučaj povoljnog razmjera debljinskih razreda sa 320 m3 po hektaru. U
nedalekom Pfalzgrafenweileru na jednakom bonitetu iznosi! ´prosječna
gromada 324 m3 po hektaru. Kako se vidi, ova je važna okolnost ovdje
dovoljno jasno naglašena.


4) Visina se prosječne drvne zalihe u četinjavoj prebirnoj šumi
(uslovljenoj, staništem) može kretati u granicama 200—300 m3 po hektaru
(Dieterich). Veće zalihe preko ovog iznosa daju ffil tip sastojine prašumskog
karaktera ili abnormalni tip prebora s pretežnim višim debljinskim
razredima. A to se i potpuno slaže i s nalazom u freudenstadtskom preboru,
gdje drvne zalihe unatoč (izvanredno povoljnih stanišnih prilike«
(II/III. bon. za jednodobnu šumu) ne daje veći iznos od 320 m3 po hektaru.
Prema tome se prosječna zaliha u šumama spomenute naše šumske
uprave Zalesina u Gorskom Kotaru, koja prema stanju iz 1911. godine
iznosi 230 m3 po hektaru i to na neuporedivo lošijoj stojbini i uz sječnui
zrelost 56 cm (cea 100 god.) ima smatrati kao vrlo povoljna. Podržavanje


240