DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 37     <-- 37 -->        PDF

je težište postavljeno na kontrolu masa. Na ovaj je način za šumsku
upravu Pfalzgrafenweiler sa 2683 ha ustanovljena sječna površina od
737 ha, koja će se u drugoj periodi smanjiti na 324 ha a u trećoj opet
podići na 570 ha. Normalna sječna površina iznosi 501 ha. Godišnje
prema tome iznosu:


a) glavni užici: 18.000 m3 t. j . 6.7 m3 po ha
b) međuužici: 4.000 » » 1.5 » » »
c) sveukupno: 22.000 » » 8.2 » » »


Toliko se principijelno može iznijeti o današnjim, nazorima württemberških
taksatora, što se napose u Pfalzgrafenweileru vrlo strogo
primjenjuju. Jer, medu rijetkim u čitavom Rajhu ovo je jedan od objekata,
na kom se vrše pokusi, kako bi1 se za ovaj šumski tip u cijeloj Njemačkoj
donijela jedinstvena uređajna uputstva. Zato je ovdje i s naročitom strogošću
primjenjena ideja potrajnosti! i sve tečevine naše nauke, uslijed
čega ima ova šuma naučno značenje prvoga reda. Znanstvenim zasadama,
dobivenim na ovom objektu, koristit će se u buduće ne samo Nijemci
nego i svi narodi Srednje Europe.


b) Freudenstadt
Slijedeći dalje put pravcem Bodenskog jezera stižemo u centar
Schwarzwalda, turistički grad Freudenstadt. U njemačkoj je stručnoj
literaturi poznat ovaj grad radi uzornog prebirnog gospodar
e n j a, koje je prije tri decenija zaveo u svojoj općinskoj šumi, Sliku
ove šume kao instruktivnog primjera prebirnog uzgoja donosi Dr. D a n nec
k er u svojem djelu: Der Plenterwald einst und jetzt — dobro
poznatom i u našim stručnim krugovima. Uvažimo li k tome, da se u
Freudenstadtu nalazimo u razmjerno maloj udaljenosti od susjednih
švajcarskih prebirnih šuma, gdje su dosad u ovom načinu gospodarenja
zabilježeni najveći uspjesi, to moramo ovom objektu, jedinom svoje vrste
na našem putu, pokloniti posebnu pažnju. Ovo od nas zahtijeva naše
nacionalno šumarstvo, u kom najveći areali otpadaju na planine kraškog
visočja, gdje je moguće samo prebirno gospodarenje. Tu ćemo od prof.
Dra Zentgrafa , jednog od najglasovitijih poznavaoca prebirne šume
i sijedog šefa freudentstadtske domene G r am m e 1 a na samom objektu
moći dobiti sva obavještenja o dosadanjim teoretskim i: praktičkim saznanjima.
Nema sumnje, da nam niti ove šume a niti ovi odlični stručnjaci
neće dati sve pouzdane direktive za raznodobni uzgoj u našem Krasu,
ali će nam zato moći izložiti svoje općenite sudove o uspjesima južnoniemačkog
i švajcarskog prebirfnog gospodarstva. A to je stvarno ono,
što smo od njih i očekivali.


Posjed grada Freudenstadta zaprema 2469 hektara, od čega otpada
na šuimotn obraslo tlo 2387 hektara. Čitav se šumski kompleks nalazi na
položaju 580—920 met. nadmorske visine. S te strane ova domena prilično
odgovara položaju naših kraških šuma. Prilično su slične i klimatske
prilike sa svojom dugačkom sniježnom zimom te jakim vjetrovimaodatle čestim izvalama Si snjegolomima. Pa i visina vodenih taloga, što
se godišnje kreće od 1400—1600 mm, nije, izuzev nekoliko mjesta na
našem razvodu, mnogo niža od one u našem Krasu. Međutim stanišne
su prilike u Freudenstadtu neuporedivo bolje od naših. Vapneno tlo zaprema
jedait vrlo neznatni dio površine, dok preko 95% pripada šarenom
pješčenjaku. U poredbi s našim prilikama ovo je tlo duboko, humozno,


239