DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1941 str. 35     <-- 35 -->        PDF

vladaju optimalni odnošaji (Reichspitzenbetrieb), što mu daje i u Württembergu
izuzetan položaj i značenje.


Svrha je gospodarenja osnivanje mješovitih sastojina (0.6 smr, 0.3
je, 0.1 bu) putem prirodnog pomladenja, koje se temelji ma Wagnero vom
Blendersaumschlagu. Kako je poznato, bit ovog sistema leži u rubnom
ii prugastom napredovanju sječe i pomladenja, kako bi se stvorio oblik
šuma najbliži prirodi (naturgemässer Wirtschaftswald). Rubna se sječa
prislanja ili na terenske izbočine, ili na puteve ili na linije unutarnjeg
podijeljenja. Sječne se linije protežu pravcem N—NO ali nikada u pravoj
liniji već ilil u zavojima (Buchten), uglovima (Staffeln) ili u klinovima
(Keilen). Tim je u jednu ruku omogućeno što dulje razvijanje sječne linije
u duljinu bez bojazni od promahe, a u drugu ruku još je_ uvijek zadržan
dovoljan dovoljan oprez s obzirom na zapadne vjetrove. Širinu pomladne
površine određuje visina sječivih stabala. Siječe se svake godine — ali
tako, da sječa i izvoz ne nanose štetu pomlatku (»Immer aus dem Saum
heraus«). Naravno, da se Wagnerov postupak ne smije shvatiti dogmatski,
jer i u ovoj šumi! vidimo manja zastranjenja (dvostruke pruge), napose
ondje, gdje nema veće opasnosti od vjetra. Jer, suština je Blendersaumschlaga
nastojanje, da napredovanje sječa, smjer vjetra i insolacija
dobiju jedan pravac. Sve ostalo nije bitno, barem ne u toliko, da se u
izvjesnim prilikama ne bi; mogla odobriti odstupanja.


Koliko smo mogli zapaziti, nije načiin sječe ni čisto oplodni ni preborni.
Ima svih mogućih varianata, kako je to potvrdila i naša stručna
pratnja. Na pomlađenim se prugama podržava sad tamniji sad svjetliji
zastor, već prema konkretnim potrebama zasjenu podnosećeg pomlatka,
napose jele i bukve. Primjećuje se, da se 1 smreka vrlo povoljno razvija
pod zastorom starijih stabala. Za njemačke prilike naročita prednost
Blendersaumschlaga leži u okolnosti, da je ovaj način sječe potpuno dorastao
sadanjim većim zahtjevima na kapacitet šume. Sječa se ne ograničuje
na jedan neznatan broj većih površina, već se razgranjuje u mnogo
sječina (na ovom objektu 150), u kojima je započeto s pomlađenjem. U
tom se pogledu približuje Wagnerov postupak prebirnom gospodarenju
pogotovo, kad nijedan od njih radikalno ne zahvata u staru sastojünu. Nu
ova sječa kao i prebirna ima dakako i svojih nedostataka. Njezina primjena
otežava preglednost sječina. upravu i nadzor, — dok s druge strane
iziskuje razmjerno velike izdatke (plotovi) i gustu mrežu prometila. Zato
se može uz ostale uslove preporučiti jedino u vrlo intenzivnom gospodarenju.


Duljina se pojedinih pruga u Pfalzgrafenweilem kreće od 600—1000
metara. Drvna zaliha sječivih sastojina iznosi 620 m\ što bi odgovaralo
prosječnoj masi od 310 m3 po hektaru. Stvarno je ustanovljena prosječna
masa sa 324 m3 po hektaru. Razumljivo, da se tu radi o najširem, prosjeku,
jer ima najboljih boniteta s masom od cea 700 m3 i najgorih sa
cea 200 m3 po hektaru. Računa se, da ove sastojine spadaju medu najbolje
u Württembergu.


U vezi sa specijalnim načinom sječe u ovim jednodobnim četinjavim
šumama, mi ćemo se u par redaka osvrnuti na uređivanje ovih
kompleksa prema informacijama, koje su nam na terenu dali prof. Z e n t-
g r a f (Freiburg) i šumarnik Schock . Činim to napose iz razloga, jer
je dosadanji način uređivanja šuma u Württembergu u svojem temelju
uzet kao uzor kod sastavka našeg Naputka iz 1903. godine.


237